Borebeskyttelse

Hvad er borebeskyttelse, og hvordan gør det en dør endnu mere sikker? Fungerer det også med et digitalt låsesystem? Og hvordan monteres den? Her finder du yderligere oplysninger om borebeskyttelsen, dens funktion og installation.

Indhold:

Türdrücker mit Schutzbeschlag

 Definition: Borebeskyttelse

Borebeskyttelse er en beskyttelse mod mekanisk at kunne trække cylinderen ud af dørlåsen ved hjælp af værktøj. Det gør man for eksempel ved at stikke en skrue ind i cylinderen, som man så forsøger at trække ud af låsen sammen med cylinderen. For at forhindre dette findes der en såkaldt borebeskyttelse. Denne forhindrer uautoriseret åbning af døren uden nøgle og styrker dermed indbrudssikringen.

En lignende procedure er, når man forsøger at brække en cylinder af for at trænge ind i låsemekanismen og derved åbne døren uden en nøgle. Her anvendes en trækskrue i en størrelse, der ikke kun bruges til at trække kernen ud, men som også får cylinderen til at knække i processen. Også i dette tilfælde hjælper borebeskyttelsen.

 

 Hvordan monteres borebeskyttelsen?

Til montering af borebeskyttelsen findes der to varianter. Den ene er en borebeskyttelse på profilcylinderen, og den anden på grebssættet/rosetten.

Borebeskyttelsen på profilcylinderen tilbydes af mange producenter, som ud over "standardvarianten" også tilbyder en variant med borebeskyttelse af deres cylindre. Her anvendes specielle materialer, og cylinderen med borebeskyttelse er derfor særligt robust. Ekstra plader øger cylinderens monteringsområde, og den passer ikke længere gennem grebssættets hul.

En anden variant, som er enklere og som regel billigere, er et beskyttelsesbeslag eller en beskyttelsesroset. Den kan bruges til at udskifte hele grebssættet eller rosetten i nøglehullet (afhængigt af grebssættet). På grund af brugen af en roterende skive over nøgleindføringen er det ikke muligt at trække kernen ud her.

 

▶ Borebeskyttelse i et digitalt låsesystem

 

I et digitalt låsesystem kan der også træffes foranstaltninger mod at kunne bore kernen ud. Afhængigt af systemtypen kan der dog være særlige forhold, der skal tages hensyn til. Her er spørgsmålet for eksempel, om systemet er digitalt og låses med "rigtige" nøgler, eller om der bruges digitale identifikationsmedier som transpondere eller SmartCards. Der skal muligvis anvendes adaptere.

 

Kernziehschutzadapter für SimonsVoss Produkte


 Montering af den digitale borebeskyttelse i et SimonsVoss-system

Til SimonsVoss-systemer fås der også adaptere til borebeskyttelse. Det betyder, at kernen og/eller akslen skal forlænges, for at den passer til cylinderen.

Adapteren til borebeskyttelsen monteres i flere trin:

: :  Fjern den udvendige knop med monteringsværktøjet

: :  Brug en tynd skruetrækker eller en tæppekniv til at fjerne O-ringen på cylinderens kernerør.

: :  Sæt adapteren på, hold i den indvendige knop, og drej adapteren, indtil den kan skubbes helt ind på kernerøret.

: :  Adapterens tværboring er nu på linje med kernerørets tværboring.

: :  Skub den vedlagte stift, den tynde side først, fra siden gennem adapterhullet, hvor gevindet kan ses.

: :  Spænd stiften med en egnet skruetrækker (pas på ikke at ødelægge gevindet).

: :  Efter montering skal du sørge for, at ingen af siderne på stiften stikker ud.

: :  Monter den udvendige knop

 

 

Har du spørgsmål om digital låseteknik? 

Du er velkommen til at kontakte os, og vi vil rådgive dig om den rigtige løsning til dine individuelle sikkerhedsbehov.

Lad os tage skridtet ind i en verden uden nøgler sammen!

Arranger dit tilbagekald her: