Databeskyttelseserklæring

Databeskyttelseserklæring for SimonsVoss Technologies GmbH for hjemmesiden www.simons-voss.com

I denne datapolitik beskriver vi de personoplysninger, som SimonsVoss Technologies GmbH („Allegion“, „vi“ eller „os“) registrerer om dig direkte eller igennem agenter, samt vores anvendelse, offentliggørelse og overførsel af disse oplysninger. Denne fortrolighedspolitik gælder for alle persondata, som vi indsamler om dig: (1) online, såsom gennem dette websted, vores apps og platforme, hvor denne politik er udgivet (fælles betegnet som "webstedet"); og (2) offline, hvor du kan kommunikere med os, enten som kunde, forhandler eller interesseret person.

Oplysninger, som du giver offline, vil blive indsamlet af den ansvarlige enhed hos Allegion. Der henvises til yderligere oplysninger under Internationale overførsler af og opbevaring af persondata i udlandet.

Når du giver os oplysninger, accepterer du samtidig, at dine oplysninger, herunder persondata, indsamles, anvendes og videregives, som beskrevet her i denne politik. For besøgende på dette websted er denne politik indarbejdet i vores servicevilkår.

For personlige oplysninger, der er reguleret af den generelle databeskyttelsesforordning, er der en liste over Allegion-virksomheder, der kontrollerer dine personoplysninger, her.


1. Indsamling, databehandling og brug af personoplysninger

Oplysninger, vi indsamler

Vi indhenter oplysninger direkte fra dig, fra tredjeparter og automatisk, når du bruger vores websted eller andre Allegion-tjenester. I det omfang loven tillader det eller med dit samtykke, kan vi kombinere alle de oplysninger, som vi indsamler om dig fra forskellige kilder.

Oplysninger, vi indsamler direkte fra dig. Vi indhenter oplysninger fra dig, når du indsender et registreringskort, anmoder om oplysninger fra os, kontakter os, eller på anden måde anvender vores produkter og tjenester. De oplysninger, som vi indsamler, afhænger af din interaktion med os, men de kan omfatte dit navn, stilling, postadresse, faktureringsadresse, telefonnumre, faxnummer, e-mailadresse, betalingsoplysninger (herunder bankkontonumre, kreditkort- og debetkortnumre), samt købshistorik. Vi indsamler også oplysninger, som du selv vælger at give os (fx registreringsoplysninger, hvis du registrerer et af vores produkter, eller tilmelder dig tyverisikring, besvarer et af vores spørgeskemaer eller undersøgelser, eller oplysninger, som du giver i forbindelse med lodtrækninger eller konkurrencer) gennem vores websted eller offline.

Du behøver ikke give os dine personlige oplysninger, men du vil i så fald heller ikke kunne nyde fordel af bestemte tilbud (fx registrering af din lås).

Oplysninger vi indsamler om dig fra tredjeparter. Vi kan også indsamle oplysninger om dig fra tredjeparter. For eksempel kan vi indhente dit brugernavn, navn, eller e-mailadresse fra sociale medieplatforme, hvis du kommunikerer med os gennem sociale medier.

Oplysninger vi indsamler automatisk. Vi indsamler automatisk oplysninger, herunder persondata, gennem brug af cookies, webbeacons og anden teknologi, når du besøger vores websted eller bruger vores tjenester. De oplysninger, som vi indsamler automatisk, omfatter blandt andet domænenavn, browsertype og styresystem, besøgte websider, links, der blev klikket på, internetprotokoladresse ("IP"), længden af besøget på vores websted, og/eller brug af vores tjenester, og henvisende URL eller den webside, som førte dig hen til vores websted. I det omfang loven tillader det eller med dit samtykke, kan vi kombinere disse oplysninger med andre oplysninger, som vi har indsamlet om dig. Se Cookies og sporingsmekanismer nedenfor for at få yderligere oplysninger.

Brug af dine oplysninger

Vi bruger dine oplysninger, herunder dine persondata, til følgende formål:

 • Til at levere vores produkter og tjenester til dig. Vi bruger dine oplysninger til at levere vores produkter og tjenester til dig; til at tage imod, kontrollere, behandle og levere ordrer og returneringer; til at gennemføre betalinger; til vores garanti, tekniske support eller lignende formål; og til at oprette og opretholde kundekonti.
 • Til leverandørstyringsformål. Vi bruger dine oplysninger til at oprette og opretholde leverandørkonti, tilvejebringe de anmodede produkter og tjenester, og til at træffe andre foranstaltninger, der forbedrer leverandørhåndteringen. De oplysninger, som vi indsamler fra vores leverandører, bruges også til de formål, som er anført her i dette afsnit.
 • Kundeservice. Vi gør brug af oplysninger til kundeserviceformål, herunder garanti, teknisk support eller andre lignende formål samt til at besvare dine forespørgsler eller andre anliggender, du kontakter os om.
 • Kommunikation. Vi anvender dine oplysninger til at kommunikere med dig, herunder anmodninger om hjælp. Vi kan kommunikere med dig på en række forskellige måder, herunder post, e-mail, telefon og/eller SMS.
 • Administration. Vi bruger dine oplysninger til administrative formål, herunder administration af vores fortegnelser, til at give os bedre indsigt i tilgangen til og brugen af vores websted, til at levere oplysninger og rapporter til vores investorer, potentielle partnere, serviceudbydere, myndigheder og andre, til at implementere og opretholde sikkerheden, beskytte mod piratkopiering, forebyggelse af bedrageri, og andre tjenester, som har til formål at beskytte vores kunder, brugere, leverandører, os selv og den brede offentlighed; til at gennemføre denne politik, vores vilkår og andre politikker.
 • Forskning og udvikling. Vi bruger dine oplysninger til forsknings- og udviklingsformål, herunder til at forbedre vores websted, produkter, tjenester og kundeoplevelsen, til at forstå vores kunde- og brugerdemografi og til andre forsknings- og analyseformål.
 • Overholdelse af lovmæssige krav. Vi bruger dine oplysninger til at overholde gældende juridiske forpligtelser, herunder til at reagere på en stævning eller en retskendelse.
 • Til at beskytte os selv og andre. Vi bruger dine oplysninger, hvor vi mener, at det er nødvendigt at undersøge, forebygge eller gribe ind over for ulovlige aktiviteter, ved mistanke om bedrageri, i situationer, der indebærer potentielle trusler mod sikkerheden for en person, eller krænkelser af vores vilkår eller af denne politik.
 • Markedsføring. Vi bruger dine oplysninger, hvor loven kræver det, i det omfang loven tillader det eller med dit samtykke (hvis det kræves af loven), til markedsføring og salgsfremmende formål, herunder via e-mail. Vi kan for eksempel bruge dine oplysninger, såsom en e-mailadresse, til at sende nyheder og nyhedsbreve, specialtilbud og kampagner, eller på anden måde kontakte dig om produkter, tjenester eller oplysninger, som vi tror ville interessere dig. Vi kan også bruge dine oplysninger til at hjælpe os med at gøre reklame vores tjenester på tredjepartswebsteder eller gennem andre steder.

Videregivelse af dine oplysninger

Vi kan videregive dine oplysninger, herunder persondata som følger:

 • Brugere af vores websted. Dit brugernavn og enhver oplysning, som du indsender til vores websted, uden begrænsning til billeder, kommentarer og tekst, kan blive gjort tilgængelig for andre brugere af webstedet, og de kan blive offentligt tilgængelige efter indsendelsen
 • Affilierede selskaber og datterselskaber. Vi kan videregive oplysninger til ethvert aktuelt eller fremtidigt affilieret selskab med henblik på de formål, som er beskrevet under Brug af persondata. Vi kan for eksempel dele oplysninger med et af vores selskaber i USA i forbindelse med opbevaring.
 • Serviceudbydere. Vi kan videregive persondata til tredjepartsleverandører, serviceudbydere, kontrakttagere eller repræsentanter for at gøre dem i stand til at udføre funktioner på vores vegne. Disse serviceudbydere kan for eksempel hjælpe os med at administrere vores jobansøgninger eller behandle betalinger.
 • Andre ikke-affilierede tredjeparter. Vi kan videregive dine oplysninger til ikke-affilierede tredjeparter, såsom grossister, distributører, reklamepartnere og andre, som vi samarbejder med om markedsføring eller andre forretningsforbindelser med egne markedsføringsformål. I det omfang loven tillader det eller med dit samtykke, kan tredjeparter bruge dine persondata til deres egne markedsføringsformål, såsom markedsføring af produkter og tjenester, som de mener, kunne være af interesse for dig.

Vi kan også videregive oplysninger, herunder persondata, af følgende årsager:

 • Virksomhedsoverdragelser. Vi kan videregive dine oplysninger til en anden enhed i forbindelse med, herunder under forhandlingerne om, en overtagelse eller fusion, salg eller overførsel af en forretningsenhed eller aktiver, konkursbehandling, eller som et led i en anden lignende virksomhedsoverdragelse.
 • Som reaktion på en juridisk proces. Vi kan videregive dine oplysninger for at overholde loven, i forbindelse med en retssag, retskendelse eller en anden juridisk proces, som reaktion på en stævning eller en anden lovmæssig statslig begæring.
 • For at beskytte os selv og andre. Vi vil muligvis videregive dine oplysninger, når vi mener, at det er nødvendigt at undersøge, forebygge eller gribe ind over for ulovlige aktiviteter, mistanke om bedrageri, situationer, der indebærer potentielle trusler mod sikkerheden for en person, eller krænkelser af vores vilkår eller af denne politik.
 • Sammensatte og anonymiserede oplysninger. Vi vil muligvis videregive sammensatte eller anonymiserede oplysninger om dig til tredjeparter med henblik på markedsføring, reklame, forskning eller lignende formål.

Cookies og sporingsmekanismer

Vi og vores udbydere bruger cookies, sporingspixels og andre sporingsmekanismer til at spore oplysninger om din brug af vores websted og tjenester tilgængelige via vores websted. Vi eller vores serviceudbydere kan kombinere disse oplysninger med andre oplysninger, som vi har modtaget om dig.

Cookies. En cookie er en ukodet tekststreng med oplysninger, som et websted overfører til en cookie-fil i browseren på en computers harddisk, så den kan huske brugeren. En cookie vil typisk indeholde navnet på domænet, hvorfra cookien blev hentet, cookiens "levetid" og en værdi, som regel et tilfældigt genereret entydigt tal. Dette hjælper os med at give dig en god brugeroplevelse, når du navigerer rundt på webstedet, og med et forbedre vores websted, produkter og tjenester. Vi bruger fortrinsvis cookies til følgende formål:

 • Hvor de er nødvendige, for at webstedet kan fungere.
 • Til at samle anonyme statistiske oplysninger, som hjælper os med at forstå, hvordan vores brugerne benytter vores websted, og hjælpe os med at forbedre webstedets struktur.

Klare GIF'er, pixel-tags og anden teknologi. Klare GIF'er er bittesmå stykker grafik med en entydig identifikator. De svarer til cookies, men er indlejret, så de er usynlige på websiderne. Vi eller vores serviceudbydere kan bruge klare GIF'er (også kendt som webbeacons, webbugs eller pixeltags) sammen med vores websted til at spore aktiviteterne fra besøgende på vores websted, hjælpe os med at håndtere indholdet og samle statistiske oplysninger om brugen af vores websted. Vi eller vores serviceudbydere kan også benytte klare GIF'er html-baserede e-mails til vores brugere for at hjælpe os med at spore e-mailresponsrater, få at vide, hvornår vores e-mails bliver læst, og spore om vores e-mails videresendes.

Tredjepartsanalyser. Vi gør brug af automatiske enheder og apps til at evaluere brugen af vores websted og tjenester. Vi bruger disse værktøjer som en hjælp til at forbedre vores tjenester, ydeevne og brugeroplevelser. Disse enheder og apps kan benytte cookies og anden sporingsteknologi, når de udføres deres opgave.

Se venligst vores cookiepolitik for at få yderligere oplysninger om vores brug af cookies, din mulighed for at acceptere/afvise cookies og tilknyttede oplysninger.


Interessebaserede reklamer

Vi benytter tredjeparter såsom netværksannoncører til at indsætte reklamer på vores websted og på tredjepartswebsteder eller andre medier (fx sociale netværksplatforme). Dette gør os og de pågældende tredjeparter i stand til at levere målrettede annoncer til dig for de produkter og tjenester, som muligvis vil interessere dig. Tredjepartsudbydere af annoncenetværk, annoncører, sponsorer og/eller trafikmålingstjenester kan bruge cookies, JavaScript, webbeacons (herunder klare GIF'er), Flash LSO'er og andre sporingsteknologier til at måle effektiviteten af ​deres annoncer og udarbejde personligt tilpasset reklameindhold til dig. Disse cookies og teknologier, som benyttes af tredjeparter, er underlagt den enkelte tredjeparts egen fortrolighedspolitik, og ikke denne. Vi kan videregive oplysninger til tredjepartsannoncører, herunder personlige oplysninger om dig.

Brugere i USA har mulighed for at framelde dig mange tredjeparts annoncenetværk. Du kan for eksempel gå ind på Digital Advertising Alliance's (“DAA”) side Consumer Choice Page om forbrugerrettigheder for at få oplyst, hvordan du kan framelde dig interessebaserede reklamer, og dine rettigheder i forbindelse med DAA-selskabernes brug af dine oplysninger. Du kan også gå ind på Network Advertising Initiative (“NAI”) Consumer Opt-Out Page for at få oplyst, hvordan du kan framelde dig interessebaserede reklamer, og dine rettigheder i forbindelse med NAI-medlemmernes brug af dine oplysninger.

Brugere i Canada kan gå ind på Digital Advertising Alliance of Canada (“DAAC”) Opt-Out Tool for at framelde sig interessebaserede reklamer fra bestemte tredjepartsnetværk. Der findes yderligere oplysninger på DAAC’s websted under youradchoices.ca.

Brugere i den europæiske union kan gå ind på webstedet for European Interactive Digital Advertising Alliance (“EDAA”) Your Online Choices og vælge deres eget land for at få mere at vide om interessebaserede reklamer, og hvordan de kan framelde sig disse i eget land. For eksempel kan brugere i Frankrig gå ind på webstedet Contrôler ses cookies for at framelde sig interessebaserede reklamer fra bestemte tredjeparter annoncenetværk på www.youronlinechoices.com/fr.

Når du framelder dig en eller flere virksomheder, som er opført i listen på DAA Consumer Choice Page eller NAI Consumer Opt-Out Page, DAAC Opt-Out Tool eller gennem de forskellige websteder for EDAA, vil du blive frameldt disse virksomheders levering af interessebaseret indhold eller reklamer til dig, men det betyder ikke, at du helt vil ophøre med at få vist reklamer på vores websted eller andre websteder. Du vil muligvis fortsætte med at modtage reklamer, for eksempel baseret på det pågældende websted, som du besøger (dvs. kontekstuelt baserede annoncer). Hvis din browser desuden er indstillet til at afvise cookies, når du framelder dig på webstederne DAA, NAI, DAAC og/eller EDAA, kan det medføre, at din framelding ikke træder i kraft. Vær opmærksom på, at hvis du benytter flere digitale enheder, skal du framelde dig på hver enkelt enhed.


Spor ikke videregivelser

I øjeblikket genkender vores systemer ikke browserforespørgslerne "Spor ikke/do not track". Du kan deaktivere visse typer sporing, som er omtalt i afsnittet Cookies og sporingsmekanismer (fx ved at deaktivere cookies). Du kan få mere at vide om "spor ikke"-signaler ved at besøge denne ressource.


Links til tredjeparter

Vores websted kan indeholde links til tredjepartswebsteder. Enhver adgang til og brug af sådanne linkede websteder er ikke omfattet af denne politik, men er i stedet underlagt de enkelte tredjepartswebsteders politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi er ikke ansvarlige for oplysningspraksisser på sådanne tredjepartswebsteder.


IInternationale overførsler af og opbevaring af persondata i udlandet

Vi kan bruge, videregive, behandle, overføre eller lagre personlige data uden for det land, hvor de blev indsamlet, såsom USA og andre lande, hvor der ikke garanteres den samme grad af beskyttelse af personoplysninger, som det land, hvor du er opholder dig.

Desuden forekommer der situationer, hvor persondata overføres til tredjeparts serviceudbydere (i USA og/eller andre lande), herunder lande, hvor Allegion driver forretning eller har afdelinger) for at levere tjenester til Allegion, såsom behandling af betalinger og webhosting samt andre tjenester, som er påkrævet ved lov. Allegion gør brug af tredjepartsserviceudbydere til behandling af persondata ved servicerelaterede og administrative formål. Sådanne serviceudbydere befinder sig i USA og andre lokaliteter, hvor Allegion driver forretning. Når Allegion hyrer en anden virksomhed til at udføre opgaver af denne art, vil denne tredjepart være underlagt krav om beskyttelse af persondata, og de har ikke tilladelse til at benytte disse persondata til andre formål.


Beskyttelse af persondata

Vi har truffet foranstaltninger for at beskytte mod uautoriseret eller ulovlig behandling af persondata, uautoriseret eller utilsigtet adgang til persondata, samt utilsigtet eller ulovligt tab af eller destruering af persondata. Imidlertid kan vi ikke garantere mod noget tab, misbrug af, uautoriseret adgang, uautoriseret videregivelse, ændring af eller destruering af persondata eller enhver form for ulovlig håndtering.

Brugerne bør beskytte enhver adgangskode eller bruger-ID, som de har indhentet med henblik på brug af vores websted, og de er ansvarlige for enhver form for misbrug eller uautoriseret brug af vores websted, som finder sted gennem brug af deres adgangskode og bruger-ID samt for at holde deres egne adgangskoder hemmelige. Hvis du har grund til at antage, at din interaktion med os ikke længere er sikker (fx hvis du mener, at sikkerheden er blevet kompromitteret for en af de konti, som du har hos os), bedes du omgående underrette os gennem de kontaktoplysninger, som er angivet nedenfor.


Opbevaring af persondata

Vi opbevarer dine persondata, så længe vi har rimeligt lovmæssigt eller kommercielt grundlag for at gøre det, hvorefter vi vil destruere dem under brug af aktuelt tilgængelige, sikre destruktionsmetoder.


Dine rettigheder og muligheder

 • Dine rettigheder. Du indgiver dine persondata til os frivilligt. Afhængigt af din jurisdiktion kan du have rettigheder til at tilgå persondata, som Allegion besidder om dig, til at anmode om, at vi ophører med at bruge eller videregive dine persondata, til at anmode om, at vi opdaterer, retter eller sletter dine persondata, og til at tilbagetrække ethvert tidligere indgivet samtykke angående dine persondata ved at henvende dig på kontaktoplysningerne nedenfor. Du kan foretage sådanne anmodninger ved at henvende dig til din lokale repræsentant for databeskyttelse eller lokale persondataadministrator på oplysningerne i Kontakt os nedenfor.
 • Dine muligheder. Du kan altid vælge ikke at indgive oplysninger, selvom disse kan være nødvendige, for at du kan drage fordel af bestemte tjenester.
 • Fravælgelse af cookies. Se venligst vores cookiepolitik for at få yderligere oplysninger om din mulighed for at acceptere/afvise cookies.
 • Fravælgelse af markedsføringsmateriale. Vi kan sende dig salgsmateriale via e-mail, hvis du anmoder om at modtage oplysninger fra os. Du kan anmode om at ophøre med at modtage e-mails fra os ved at klikke på det link, som e-mailen indeholder. Du bedes være opmærksom på, at selvom du framelder dig markedsføringsmateriale fra os, vil vi fortsat kommunikere med dig om andre anliggender (fx besvare dine forespørgsler eller i forbindelse med servicerelaterede anliggender). Du kan også framelde dig markedsføringsmateriale fra os ved at kontakte os på vores postadresser, som er anført i afsnittet Kontakt os nedenfor.

Særlige oplysninger til kunder i Californi

Kunder i Californien kan anmode om en liste over bestemte tredjeparter, som vi har udleveret bestemte persondata til med henblik på deres egne markedsføringsformål. Du kan foretage én anmodning pr. kalenderår. I din anmodning bedes du dokumentere, at du er bosiddende i Californien, og oplyse en gyldig postadresse i Californien til modtagelse af dit svar. Vi kan anmode om disse oplysninger på skrift ved at kontakte os på de oplysninger, som er angivet i afsnittet Kontakt os herunder. Du skal regne med, at det kan tage op til 30 dage at få svar.


Jobansøgere

Du kan søge om ansættelse gennem vores websted. Hvis du gør det, vil vi indsamle navn, kontaktoplysninger, nationale ID-oplysninger, ansættelseshistorik, CV og andre job eller ansøgningsrelaterede oplysninger. Vi vil også indsamle andre oplysninger (fx demografiske oplysninger), som du vælger at give os gennem vores websted. Jobportalen på vores websted varetages af en webhost i USA, som muligvis ikke har samme grad af beskyttelse, som den i dit hjemland. Jobportalen kan indeholde indtil flere yderligere meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger.

Hvis du ansøger om en opslået stilling hos en bestemt virksomhed, og vi mener, at dine kvalifikationer er bedre egnet til en anden stilling i samme virksomhed eller i en affilieret virksomhed, kan vi dele dine oplysninger med denne afdeling og/eller det affilierede selskab/datterselskab. Vi gør brug af de oplysninger, som du indsender til os gennem denne portal til at behandle din ansøgning. Hvis loven kræver det, eller hvis det er nødvendigt for at beskytte dine rettigheder eller interesser, kan vi dele dine oplysninger og tredjeparter, som er anført i afsnittet om videregivelse af oplysninger ovenfor. Vi anvender ikke dine oplysninger til markedsføringsformål.

Du bedes også læse ovenstående afsnit om dine rettigheder og muligheder samt ret til at tilgå og rette i dine oplysninger.

Skulle du blive ansat hos Allegion i overensstemmelse med gældende lovgivning, vil vi give dig besked om, hvordan vi bruger dine personlige data.


Ændringer i denne politik

Vi kan ændre denne politik fra tid til anden, så du bedes sørge for at læse den med jævne mellemrum. Vi meddeler om enhver ændring i denne politik på vores websted. Hvis vi foretager ændringer i denne politik i et omfang, der væsentligt påvirker vores praksis med hensyn til de persondata, som vi tidligere har indsamlet om dig, vil vi bestræbe os på underrette dig, inden ændringen træder i kraft ved at fremhæve ændringen på vores hjemmeside eller e-maile den til dig. Din fortsatte brug af vores websted, køb af varer eller tjenester eller tilvejebringelse af yderligere oplysninger udgør din accept af vores reviderede politik.


Kontakt os

Du bedes kontakte os på dataprivacy@allegion.com, hvis du har spørgsmål eller anliggender vedrørende denne politik, de persondata, som vi besidder om dig, eller har brug for hjælp til at træffe dine valg, eller hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager vedrørende vores håndtering af personlige oplysninger. De meddelelser, som du sender til os, vil blive overført til og evalueret i USA.

Yderligere rettigheder (fra 25 maj 2018)

Fra den 25. maj 2018, hvis dine personoplysninger er underlagt EU's generelle databeskyttelsesforordning, har du også følgende yderligere rettigheder:

 • Overførsel af data - i det omfang vi er afhængige af, at databehandlingen er nødvendig for udførelsen af en kontrakt, som du er part i som retsgrundlag for behandling, og at personoplysninger behandles automatisk, har du ret at modtage alle sådanne personlige data, som du har udleveret til Allegion i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, du har også ret til at kræve, at vi overfører det til en anden databehandler, hvor dette er teknisk muligt
 • Ret til begrænsning af databehandling – du har ret til at begrænse vores behandling af dine personlige oplysninger, hvor:
  : :  du bestrider rigtigheden af personoplysningerne, indtil vi har taget passende skridt til at korrigere eller verificere deres rigtighed;
  : :  databehandlingen er ulovlig men du ønsker ikke, at vi sletter dine data;
  : :  vi ikke længere har brug for personoplysningerne med henblik på databehandlingen, men du har brug for dem til oprettelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav. eller
  : :  du har protesteret mod databehandlingen på baggrund af legitime interesser (se nedenfor) i afventning af verifikation af, om Allegion har overbevisende, legitime grunde til at fortsætte databehandlingen. 

Hvis personoplysninger er underlagt begrænsninger på denne måde, vil vi kun behandle dem med dit samtykke eller til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

 • Ret til at gøre indsigelse mod databehandling på baggrund af legitim interesse - i det omfang vi er afhængige af legitim interesse for at behandle data, har du ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling, og vi skal stoppe en sådan behandling, medmindre vi enten kan bevise, at vi har overbevisende legitime grunde til behandlingen, der tilsidesætter dine interesser, rettigheder og frihed, eller hvor vi bliver nødt til at behandle dataen med henblik på etablering udøvelse eller forsvar af juridiske krav. Normalt, hvis vi stoler på legitim interesse som grundlag for databehandling, tror vi på, at vi kan påvise, at vi har overbevisende legitime grunde, men vi vil overveje hvert enkelt tilfælde for sig.

Du har også ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i dit hjemland, hvis du mener, at behandlingen af ​​dine personlige oplysninger overtræder EU's generelle databeskyttelsesforordning.

For yderligere informationer om dine rettigheder eller for at gøre brug af dine rettigheder, kontakt venligst: dataprivacy@allegion.com.


2. Brug af Google Analytics

Denne hjemmeside bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. („Google“). Google Analytics bruger såkaldte „Cookies“, tekstfiler, som gemmes på Deres computer og som muliggør en analyse af Deres brug af hjemmesiden . Gennem cookies bliver informationer om Deres brug af denne hjemmeside videresendt og gemt på en server hos Google i USA. I tilfælde af aktivering af IP-anonymisering på denne hjemmeside bliver Deres IP-adresse på forhånd forkortet af Google indenfor medlemsstaterne af EU eller i andre stater, der er med i EØS-aftalen. Kun i undtagelsestilfælde bliver den fulde IP-adresse overført til en server hos Google i USA og forkortet der. Efter ordre fra denne hjemmesides operatør vil Google bruge disse informationer til at vurdere brugen af denne hjemmeside, for at kunne udarbejde rapporter over hjemmesideaktiviterrne og for at fremlægge flere tjenesteydelser i forbindelse med brugen af hjemmesiden og de tjenesteydelser, der er forbundet med brug af internettet.
Den IP-adresse, der er sendt fra Deres IP-adresse inden for rammerne af Google Analytics, sammenføres ikke med andre data fra Google. De kan forhindre at cookies gemmes gennem en tilsvarende indstilling af Deres browser-software; dog gør vi opmærksom på, at De ikke kan benytte alle funktioner på denne hjemmeside fuldt ud.  

Desuden kan De forhindre registrering af de data, der er indhentet gennem cookies og Deres brug af hjemmesiden (inkl. Deres IP-adresse) hos Google samt behandlingen af disse data af Google, ved at De downloader og installerer den browser-plugin, der findes under følgend link I lyset af diskussionen om indsatsen af Analysetools med fuldstændige IP-adresser vil vi gerne henvise til, at denne website anvender Google Analytics med fortsættelsen „_anonymizeIp()“, og derfor viderebehandles IP-adresser kun i forkortet stand, netop for at udelukke en direkte persongenkendelse.

Specielt for browsere på mobile enheder skal man klikke på dette Link, for at forhindre den anonymiserede registrering af Google Analytics på denne hjemmeside på Deres browser vha. såkaldte ”Opt-Out-Cookies” i fremtiden.


3. Google AdWords Conversion Tracking

Denne hjemmeside benytter Google AdWords Conversion Tracking, en Webanalysetjeneste hos Google Inc. („Google“). Google AdWords Conversion Tracking bruger ligeledes „Cookies“, som gemmes på Deres computer og som muliggør en analyse af Deres brug af hjemmesiden . Gennem cookies bliver informationerne om Deres brug af denne hjemmeside videresendt og gemt på en server hos Google i USA. Google vil bruge disse informationer til at vurdere brugen af denne hjemmeside, for at kunne udarbejde rapporter over hjemmesideaktiviterrne for hjemmesidens operatør og for at fremlægge flere tjenesteydelser i forbindelse med brugen af hjemmesiden og de tjenesteydelser, der er forbundet med brug af internettet. Disse informationer bliver eventuelt videresendt fra Google til tredjepart, såfremt dette er foreskrevet i loven, eller tredjepart bearbejder disse data efter Googles ordre. Google vil under ingen omstændigheder sammenkøre data med andre data fra Google. De kan generelt forhindre brug af „Cookies“, hvis De forbyder gemning af „Cookies“ i Deres browser.


4. Flere informationer og kontakter

Ved spørgsmål om denne databeskyttelseserklæring bedes De kontakte os. Kontaktadressen finder De på siden Kontakt. De kan når som helst få oplyst, om og hvilke af Deres data, der gemmes hos os. Derudover er De velkomme til at sende oplysninger, ønsker om sletning og bekræftelser og også gerne forslag pr. e-mail (marketing-simonsvoss@allegion.com) eller brev.