Effektiv organisation takket være digital låseteknik. 

I industrivirksomheder er der ofte flere hundrede ansatte, og derfor stor udskiftning af medarbejdere. Desuden er strukturen i en industrivirksomhed meget omskiftelig i form af nye projekter og nye hierarkiske strukturer. Derudover vil det ofte være flere forskellige bygninger, der danner rammerne for den daglige arbejdsgang i de industrielle virksomheder. Der er derfor mange grunde til at gøre brug af et digitalt låseanlæg i industrivirksomheder, der i høj grad vil gøre arbejdsgangen lettere. Specielt i virksomheder, hvor der tit bliver stillet nye krav til databeskyttelse, vil et låseanlæg være til stor gavn.

Kompletløsning: System 3060 

industrie-lager-halle-804x810

Kravene:

 • Fremskreden digitalisering, samspil mellem produktion og teknologi
 • Voksende sikkerhedskrav
 • Forskellige krav med forskellige adgangsrettigheder

Det bliver hurtigt tydeligt, at en høj aktivitet skal styres, hvortil der derudover også kommer aspekter som fleksible arbejdstidsmodeller, eksternt servicepersonale såsom rengøringshjælp og meget mere.

Dertil kommer, at det ikke kun drejer sig om døre, men også andre rettigheder startende med indkørselsbommen til virksomheden helt hen til adgang til følsomme data. Det er en meget kompleks opgave at styre dette både rumligt, men også tidsmæssigt.

Løsningen:

System 3060 lever op til alle krav, som industrivirksomheder stiller til et moderne låseanlæg:

 •  Adgangskontrol og samtidig automatiseret dokumentation
 • Forøgelse af hygiejnestandarden takket være berøringsfri teknik
 • Kvalitetssikring takket være automatisk protokollering og automatiske processer
 • Aktiv sikkerhed takket være visning af følsomme områder (f.eks. IT, forskningsafdelinger)
 • Passiv sikkerhed takket være afskrækkelse over for tyveri og misbrug
 • Lave omkostninger takket være bæredygtighed, lang levetid, minimalt strømforbrug, kompatibilitet opad og nedad, tilslutning til tredjepartssystemer, ...
industrie-lager-pruefung-produktion

Sikker i industrivirksomheder
 

Bomme 

 • Nem tildeling af adgangsret til indkørsel, parkeringsplads og parkeringskælder med et tryk med musen
 • Åbning af bomme: Adgang for medarbejdere, ekstern arbejdskraft og gæster
 • Kombination med eksisterende billetsystemer mulig

Sikkerhedsskabe​​​​​​

 

 • Beskyttelse imod uberettiget åbning
 • Digitale stanglåse og møbellåse til montering i drejedøre, kontorskabe, skuffer
 • Alle låseprocesser protokolleres

Hoved- og sideindgange

 

 •  Programmerbart system via netværket eller online hvor som helst i verden 
 • Automatisk åbning af hovedindgange for alle personer
 • Individuelle adgangsrettigheder takket være berettiget identifikationsmedium, også uden for åbningstiderne

Beskyttelse imod tyveri

 

 • Altid låst sikkert: Stationer og administrationslokaler
 • Aldrig mere høje udgifter og sikkerhedsproblemer, hvis en nøgle mistes eller stjæles
 • Mistede identifikationsmedier kan spærres og programmeres på ny inden for få sekunder

Dør med Door Monitoring

 

 • Online-dørovervågning uden kabler til følsomme rum
 • Registrerer, protokollerer og melder samtlige dørtilstande sensorstyret: Hvad enten det er åben, lukket, låst, åben for længe
 • Alarmerer sikkerhedspersonale ved kritiske hændelser

Køretøjer, elevatorer og enheder

 

 • Individuelle rettigheder for at starte køretøjer såsom gaffeltruck
 • Elevatorer og etager med individuelle adgangsrettigheder
 • Fastlæggelse af, hvem der kan bruge hvilke tekniske enheder

Facility Management​​​​​​

 

 • Central indretning og styring af samtlige System 3060-komponenter med LSM-softwaren
 • Også ved flere bygninger og steder
 • Understøttelse af Facility Management takket være omfattende rapportering og tidsstyret adgang

Aldrig mere bange for nøgletab

 

 • Facility Manager opretter en reservetransponder
 • Medarbejderen afhenter denne
 • Den mistede transponder spærres automatisk, når reservetransponderen anvendes første gang i låsesystemet

Gang med beskyttelsesfunktion​​​​​​

 

 • Central aktivering af beskyttelsesfunktioner (f.eks. nødfrigivelse, amokfunktion)
 • Frikobling af døre ved brandalarm/nødopkald (paniksituation)
 • Deaktivering af samtlige låsesystemer

Sammenkobling: Online eller virtuel

 

 • Online-sammenkobling:
  Ændring af adgangsrettigheder og udførelse af funktioner i realtid hvor som helst i verden
 • Virtuelt netværk:
  Programmering og ændring af adgangsrettigheder via gateways til identifikationsmedierne på stedet

Tjekliste 

Vores tjekliste viser dig mulighederne for at anvende digital låseteknik i sundhedsvæsenet.

Hvilke områder skal sikres? 
Hvilke personer kræver adgang? 
Hvordan kan management understøttes? 
Hvilke krav skal softwaren opfylde? 
Hvordan skal personer identificere sig? 
Hvilke funktioner og former for indkørsler findes der? 

Download vores gratis Whitepaper om digital adgangskontrol i industrivirksomheder.

Læs, hvad der kræves for at kunne muliggøre digital adgangskontrol, læs, hvad digital adgangskontrol er, og hvilke hjælpemidler du kan benytte dig af ved konverteringen.

God fornøjelse med dit projekt!

Die mit (*) gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Brochure 

Download vores gratis brochure om anvendelse af System 3060 i industrivirksomheder.

Mercedes-Benz München: 
Sikkerhed under en god stjerne.

få mere at vide

Mercedes-Benz’ salgscenter i München er designet som en multifunktionsbygning og er en oplevelsesverden for alle bilfans. Med System 3060 lever adgangsstyringen op til de højeste kvalitets- og teknikstandarder.

Individuelt for 80 brugergrupper.
Mercedes-Benz München har opdelt adgangsrettighederne i 80 brugergrupper. Takket være System 3060 får de individuelle adgangsrettigheder til de forskellige områder i bygningen. I stedet for at hver bruger skal have flere nøgler, råder han over en enkelt transponder, der er programmeret specielt til ham. På den måde har de ansvarlige altid oversigt og kan hurtigt og nemt reagere centralt ved ændringer. 
Via SmartRelais 3063 kan man også integrere bomme, elevatorer og automatikporte i systemet. For eksempel kan en kurér køre frem til en port eller en parkeringskælder, tage elevatoren, gå ind i trappeopgangen og til postafdelingen - alt med en og den samme transponder. Inden for knap to måneder blev der installeret i alt 385 låsecylindere og 54 SmartRelais.

Roche Diagnostics: 
Innovation i sundhedens tjeneste.

få mere at vide

Roche Diagnostics beskæftiger ca. 7.000 medarbejdere i Mannheim.  Arbejdet med låseanlæggene på arealet, der omfatter 225 bygninger, er et allround-job for de ansvarlige.  Et tomandshold forvalter og koordinerer med System 3060 adgangen for kolleger, eksterne medarbejdere og besøgende til de indendørs og udendørs døre, tilkørsler og porte. 

Økonomisk og sikkert.
Ved en virksomhed af denne størrelse skal adgangsstyringen være både økonomisk og sikker. Det opnåede man hos Roche med System 3060. Ved ofte brugte mellemdøre indsatte man et SmartRelais. En frit programmerbar styreenhed, der fungerer som en elektrisk døråbner og også betjenes med transponder. Via Smart Relais kan man også integrere elevatorer, bomme og porte i låsesystemet 3060 og betjene dem med en enkelt transponder. En specialvariant slår hos Roche sågar alarmanlæggene til. 
Parallelt til transponderne har Roche også indsat pinkode-tastaturet 3068. På den måde kan man åbne døren med 4- eller 8 cifret kode. Særlig praktisk ved integration af mange eksterne medarbejdere, der kun arbejder i virksomheden i et givet tidsrum.  I stedet for at udstede x-antal transpondere udskifter man simpelthen koden en gang om måneden.

Bryggeriet Beck & Co: 
Vogteren af bremens bryggerkunst satser på SimonsVoss. 

få mere at vide

Bryggeriet Beck i Bremen er det største tyske eksportbryggeri. Opskriften på succes: Perfekt logistik, krævende bryggermåder og det mest moderne udstyr. Heller ikke hvad angår sikkerhed og adgangsstyring overlader man noget til tilfældigheder. Og satser på System 3060 fra SimonsVoss.

Med vægten lagt på sikkerhed.
På ca. 13.000 kvadratmeter lagerplads venter over 12 millioner liter øl på omladning. Den største udfordring for de ansvarlige er beskyttelsen af alle yderdøre. For dagligt forlader ca. 250 lastbiler og 90 containere bryggeriet. Det strækker sig over 10 bygninger, hvor der arbejder i alt 1.500 medarbejdere. Med System 3060 er Beck hjulpet på allerbedste måde. Det er fleksibelt, pålideligt, vejrbestandigt og nemt at arbejde med. Fra en central PC styrer man hvem der har adgangsrettigheder til hvilke døre hvornår.
En særegenhed er koblingen af systemet til den eksisterende tyverialarm. Her passer den VdS-certificerede bloklåsfunktion fra SimonsVoss. Den består af en alarmenhed og flere deaktiveringsenheder. Det forhindrer utilsigtet adgang ved tilsluttet alarmanlæg - og dermed kedelige og dyre fejlalarmer.