Låsesystem til uddannelsesinstitutioner

skoler, universiteter og institutioner er der flere hundrede mennesker, der kommer og går i løbet af dagen. På uddannelsesinstitutionerne kan det derfor være vanskeligt at have overblik over, hvem der må opholde sig hvor og hvornår.

For at garantere en god sikkerhed, kræver det en intelligent og simpel løsning i form af et digitalt låseanlæg. Særligt på universiteter er der også behov for, at studerende kan få adgang i aftentimerne til at studere. Derfor er det afgørende med et godt låsesystem.

Det er tit ældre bygninger, der danner rammerne for vores skoler og uddannelser i Danmark. Det vil derfor være en dyr løsning at skulle ændre eller eftermontere gamle bygninger med traditionelle låse – af den grund er det oplagt med en digital dørlås på uddannelsesinstitutioner.

Her på siden kan du blive klogere på, hvorfor system 3060 – et digitalt låsesystem fra SimonsVoss – er en genial løsning at integrere på skoler og universiteter.

Hvorfor er sikkerheden på uddannelsesinstitutioner vigtig?

På institutioner er der forskellige bygninger og lokaler, og der kan ofte være behov for midlertidige adgange til områderne.

Uddannelsesinstitutioner er således enormt dynamiske, og der skal derfor tages højde for en lang række af faktorer, der kan ændre sig løbende. Det er derfor afgørende med et system, der er fleksibelt, så der hurtigt kan foretages nye ændringer.

Derudover er der konstant skiftende undervisning i de enkelte lokaler. Af den grund skal forskellige personer have adgangsrettigheder på forskellige tidspunkter.

Alle disse aspekter vil være umulige at håndtere med et analogt låsesystem.

Opfyld kravene til sikkerhed og adgangsrettigheder med et digitalt låseanlæg fra SimonsVoss

Med system 3060 har det aldrig været nemmere at leve op til uddannelsesinstitutioners krav om sikkerhed.

Fordele ved system 3060 er:

 • Adgangskontrol med identifikationsmedie, så kun berettigede personer har adgang
 • Automatiseret dokumentation
 • Berøringsfri teknik og dermed bedre hygiejneforhold
 • Automatisk protokollering og automatiske processer
 • Overblik over følsomme områder såsom forskningsinstitutter og dermed øget sikkerhed
 • Afskrækkelse over for tyveri og uautoriserede adgangsforsøg
 • Lave omkostninger grundet lang levetid og minimalt strømforbrug

Fordele ved et digitalt låseanlæg på uddannelsesinstitutioner

Et digitalt låseanlæg er i høj grad med til at skabe fleksibilitet på uddannelsesinstitutioner og øger samtidig sikkerheden på alle fronter 

I det nedenstående kan du få indblik i de funktioner og fordele System 3060 fører med sig.

 

Ingen bekymringer om nøgletab 

 • I Facility Manager oprettes der en reservetransponder til den enkelte medarbejder og elev/studerende
 • Reservetransponderne kan afhentes, når systemer integreres og opbevares på institutioner, så personen, der har brug for den, hurtigt kan afhente den
 • Hvis en transponder mistes, bliver den automatisk spares, når reservetransponderen tages i brug. 

Beskyttelsesfunktion til nødsituationer 

 • Central aktivering ved nødsituationer såsom brand og indbrud
 • Ved akutte situationer frikobles alle døre
 • Deaktivering af samtlige låsesystemer, så alle kan forlade bygningen omgående

Forskellige rettigheder til undervisere, studerende og serviceudbydere 

 • Forskellige adgangsrettigheder i definerede tidsrum og områder
 • Studerende og undervisere tilbydes adgang hele døgnet, mens serviceudbydere kun har adgang på enkelte tidspunkter
 • Hver enkelt person har kun behov for ét identifikationsmedie 

Bomme, indkørsler og parkeringspladser 

 • Dem, der har behov for tilkørselsret til parkeringspladser og indkørsler tildeles individuelle rettigheder
 • Der kan gives adgange til åbning af bomme til både ansatte, studerende/elever og gæster
 • System 3060 kan nemt kombineres med andre eksisterende adgangssystemer.

Sikkerhedsskabe

 • Kan bruges til beskyttelse mod farlige materialer for eksempel i kemilokaler
 • Der kan monteres digitale stang- og møbellåse i drejedøre, kontorskabe og skuffer
 • Der føres protokol over alle låseprocesser,

Overvågning og overblik  

 • Online-dørovervågning alle døgnets timer
 • Registrering af døres tilstande, herunder hvilke døre der er åbne og lukkede hvor og hvornår
 • Sikkerhedspersonale kontaktes automatisk ved kritiske hændelser 

Nem administration af adgangsrettigheder 

 • Programmerbar system via netværkskobling eller online, hvor end du befinder dig i verden
 • Mulighed for at give alle adgangsrettigheder til hovedindgange i institutionens åbningstider
 • Der kan gives individuelle rettigheder til dem, der skal kunne tilgå institutionen alle døgnets timer

Tyverisikring

 • Adminstationskolaker og stationer låses altid sikkert af
 • Ingen høje omkostninger, hvis et identikfikationsmedie mistes eller stjæles
 • Hvis et identifikationsmedie mistes, kan det på få sekunder spærres og reserveidentfikationsmedie kan programeres på ny 

Facility Management 

 • Med LSM-software er central styring af alle komponenter i System-360 mulig – selv ved flere bygninger og steder
 • Facility Management understøttes takket være rapportering og tidsstyret adgangsrettigheder. 

Gratis brochure: Fremtidens skole 2024

Bliv klogere på hvordan et digitalt låseanlæg kan skabe større sikkerhed samt løse de forskellige behov, der skal tages hensyn til på uddannelsesinstitutioner.

Felterne mærket med (*) skal udfyldes.

Uddannelsesinstitutioner der allerede er en del af KEYLESS WORLD

Tyskland

// Skoler

Almene skoler Hamborg og Lübeck | Erhvervsskoler Buxtehude, Elmshorn, Stade Klaus-Groth-Schule, Tornesch | Skoler i amtet Stormarn og Darmstadt Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerk, Husum | ThIS, Weimar

 

// Højere læreanstalter og universiteter

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover | Jacobs University Bremen Ludwig-Maximilians-Universität München | Martin-Luther- Universität Halle-Wittenberg Otto von Guericke-Universität Magdeburg | Technische Universität Chemnitz und Dresden Technische Universität München, Garching und Weihenstephan | Universität Augsburg Universität Bamberg und Bayreuth | Universität Bremen | Universität Hamburg

 

Østrig

ZW, Leoben | Bundesgymnasium Zaunergasse, Salzburg | Fachhochschule Feldkirchen Gymnasium Stift Schotten, Wien | Universität für Bodenkultur Wien, Tulln

Danmark

Amager Fælled Skole 

Ålholm Skole

H. C. Ørsted Gymnasiet