Dannelse vil være godt beskyttet. 

På skoler, universiteter og læreanstalter er der dagligt flere hundrede mennesker, der kommer og går i løbet af dagen. På uddannelsesinstitutioner kan det derfor være vanskeligt at have overblik over, hvem der må opholde sig hvor og hvornår. For at garantere en god sikkerhed, kræver det en intelligent og simpel løsning i form af et digitalt låseanlæg. Som ofte er det ældre bygninger, der danner rammerne for vores skoler og uddannelser i Danmark. Det vil være en dyr løsning at skulle ændre eller eftermontere gamle bygninger med traditionelle låse – derfor er den digitale løsning helt oplagt.


Kompletløsning: System 3060
 

bildungswesen-universitaet-vorlesung

Kravene:

 • Institutioner som universiteter består ofte af forskellige bygninger
 • Konstant skiftende belægningsplaner for de enkelte lokaler
 • Midlertidig adgang til områder som computer- og laboratoriearbejdspladser

 

Som det fremgår, er uddannelsesinstitutioner meget dynamiske, hvor der skal tages højde for mange ting, og meget hurtigt kan ændre sig. Det er nyttigt at kunne reagere hurtigt og fleksibelt.

Foruden det rummelige aspekt er der også det tidsmæssige aspekt: På grund af lokalernes forskellige belægninger skal forskellige personer være adgangsberettigede på forskellige tidspunkter. Med et traditionelt låsesystem kan disse krav næppe håndteres.

Løsningen:

System 3060 lever op til alle krav, som uddannelsesinstitutioner stiller til et moderne låseanlæg:

 • Adgangskontrol og samtidig automatiseret dokumentation
 • Forøgelse af hygiejnestandarden takket være berøringsfri teknik
 • Kvalitetssikring takket være automatisk protokollering og automatiske processer
 • Aktiv sikkerhed takket være visning af følsomme områder (f.eks. forskningsinstitutter, historisk inventar)
 • Passiv sikkerhed takket være afskrækkelse over for tyveri og misbrug
 • Lave omkostninger takket være bæredygtighed, lang levetid, minimalt strømforbrug, kompatibilitet opad og nedad, tilslutning til tredjepartssystemer, ...
bildungswesen-universitaet-labor-1080x721

Sikkerhed i uddannelsesinstitutioner

 

Aldrig mere bange for nøgletab

 

 • Facility Manager opretter en reservetransponder
 • Medarbejderen afhenter denne
 • Den mistede transponder spærres automatisk, når reservetransponderen anvendes første gang i låsesystemet

Hoved- og sideindgange

 

 • Programmerbart system via netværket eller online hvor som helst i verden  
 • Automatisk åbning af hovedindgange for alle personer
 • Individuelle adgangsrettigheder takket være berettiget identifikationsmedium, også uden for åbningstiderne

Sikkerhedsskabe​​​​​​

 

 • Beskyttelse imod farlige materialer (f.eks. i kemilokaler)
 • Digitale stanglåse og møbellåse til montering i drejedøre, kontorskabe, skuffer 
 • Alle låseprocesser protokolleres

Lærere, elever, serviceudbydere

 

 • Tidsafhængig adgang for definerede områder
 • Oprettelse af persongrupper med forskellige rettigheder for lærere, elever, serviceudbydere og rengøringshjælp
 • Kun en transponder i stedet for mange nøgler

Sammenkobling: Online eller virtuel

 

 • Online-sammenkobling:
  Ændring af adgangsrettigheder og udførelse af funktioner i realtid hvor som helst i verden
 • Virtuelt netværk:
  Programmering og ændring af adgangsrettigheder via gateways til identifikationsmedierne på stedet

Bomme og indkørsler

 

 • Tildeling af tilkørselsret til parkeringspladser og indkørsler nemt med et tryk med musen
 • Åbning af bomme: Adgang for medarbejdere, elever/studerende og gæster
 • Kombination med eksisterende billetsystemer mulig

Gang med beskyttelsesfunktion​​​​​​

 

 • Central aktivering af beskyttelsesfunktioner (f.eks. nødfrigivelse, amokfunktion)
 • Frikobling af døre ved brandalarm/nødopkald
 • Deaktivering af samtlige låsesystemer

Beskyttelse imod tyveri

 

 •  Altid låst sikkert: Stationer og administrationslokaler
 • Aldrig mere høje udgifter og sikkerhedsproblemer, hvis en nøgle mistes eller stjæles
 • Mistede identifikationsmedier kan spærres og programmeres på ny inden for få sekunder

Dør med DoorMonitoring

 

 • Online-dørovervågning uden kabler til følsomme rum
 • Registrerer, protokollerer og melder samtlige dørtilstande sensorstyret: Hvad enten det er åben, lukket, låst, åben for længe
 • Alarmerer sikkerhedspersonale ved kritiske hændelser

Facility Management​​​​​​

 

 • Central indretning og styring af samtlige System 3060-komponenter med LSM-softwaren
 • Også ved flere bygninger og steder
 • Understøttelse af Facility Management takket være omfattende rapportering og tidsstyret adgang

Tjekliste


Vores tjekliste viser dig mulighederne for at anvende digital låseteknik i uddannelsesinstitutioner.

Hvilke områder skal sikres? 
Hvilke personer kræver adgang?
Hvordan kan management understøttes? 
Hvilke krav skal softwaren opfylde? 
Hvordan skal personer identificere sig? 
Hvilke funktioner og former for indkørsler findes der? 

Download vores gratis whitepaper om digital adgangskontrol i uddannelsesinstitutioner.

Læs, hvad der kræves for at kunne muliggøre digital adgangskontrol, læs, hvad digital adgangskontrol er, og hvilke hjælpemidler du kan benytte dig af ved konverteringen.

God fornøjelse med dit projekt!

Felterne mærket med (*) skal udfyldes.

Brochure

Download vores gratis brochure om anvendelse af System 3060 i uddannelsesinstitutioner.

Bagarmossens Skola: 
En idé danner skole.

få mere at vide

På Bagarmossens Skole i Stockholm er 450 elever og ca. 73 lærere fordelt på i alt 11 skolebygninger. Skolen skal være beskyttet mod tyveri, vandalisme, indbrud og nødsituationer som brand. Slet ikke så enkelt. For hvert skoleår ændres skemaerne, og der er forskellige anvendelsestider i de enkelte lokaler og bygningsområder. For slet ikke at tale om skiftende brugere og jævnlige nøgletab. 

Sikkerhed skal læres.
For skandinaverne anvender vi en speciel landeversion: digitale låsecylindere med indkapslet elektronikmodul for døre med Skandinavisk Oval profil. 13 yderdøre kan åbnes såvel med og uden transponder. Skoleadministratoren organiser nemt adgangsrettighederne for lærere og andet personale med LSM Softwaren. Det er specielt praktisk på grund af de mange vikarer, der dagligt går ind og ud. Eller rengøringspersonalet og teknikerne, der ofte arbejder sent om aftenen eller i weekenden. 
Tidligere var skolen lukket om aftenen. I dag kan de offentlige områder, som konferencesale eller musikstudiet, bruges meget mere fleksibelt - og trods det er de sikrede, for skolen aflåser jo praktisk taget sig selv.

Universitetet i Leeds: 
En klasse for sig.

få mere at vide

Universitetet i Leeds, der blev grundlagt i 1904, er et af de førende universiteter i Storbritannien. Også hvad angår adgangsstyring er det takket være System 3060 førende inden for sikkerhed, fleksibilitet og økonomisk levedygtighed.

Taktisk fleksibelt.
Universitetet i Leeds har ni forskellige fakulteter, der aller er inddelt i skoler, institutter og centrer. Den over 40 ha store campus består af 39 bygninger. At overvåge og administrere dette enorme areal med den daglige kommen og gåen døgnet rundt er en kæmpeopgave.  For ikke at tale om de ca. 9.000 medarbejdere, 37.000 studenter, utallige hightech-lokaler og kommunikationscentre.
Det kan lade sig gøre med System 3060. I årenes løb kom der stadig flere bygninger til, og takket være systemets skalerbarhed er det heller ikke et problem. I mellemtiden er det digitale låse- og adgangskontrolsysten vokset til omkring 2.600 døre og mere end 11.000 brugere. Og for længst har man indstillet sig på specielle behov: For eksempel får handicappede en transponder med indbygget proximity-chip, der muliggør en berøringsfri og dermed mere komfortabel håndtering i forbindelse med en SmartReader.

Teknisk informatik ved Universitetet i Hannover: 
Beslutning om fremtiden.

få mere at vide

Nybyggeriet af afdelingen Teknisk Informatik ved Hannover Universitet blev fra starten designet med henblik på fremtiden. Med System 3060 fra SimonsVoss råder man over et digitalt låsesystem med adgangskontrol.

Netværkskoblet komfort.
De i alt 233 døre i nybyggeriet kan kun åbnes af de til enhver tid berettigede medarbejdere og studenter, for at kunne garantere sikkerheds- og adgangskravene til laboratorier og computerarbejdspladser. Hele låseanlægget er netværkskoblet: Da den nødvendige kabelføring blev planlagt allerede fra starten kunne de forskellige komponenter i systemet forbindes med hinanden via et netværk. Alle informationer overføres fra PC via en toleder-bus til netværksknuden, der befinder sig i nærheden af den digitale lås. Derfra bliver data videresendt trådløst via radio til de digitale komponenter.
På den måde har man lavet et PC-styret adgangskontrolsystem, som lader sig figurere og administrere centralt - nemt og tidsbesparende.  Netværkssamarbejdet garanterer en rapport, der altid er à-jourført via det samlede anlæg.