Digitale låseanlæg i institutioner med hjemmepleje 

I ældreboliger og på plejehjem er der mange forskellige behov, der skal tages hensyn til. Først og fremmest er det helt afgørende, at beboerne er beskyttede og føler sig trygge. Derudover er der både plejepersonale, rengøringspersonale og besøgende, der skal have adgang. Beboere i ældrecentre er oftest svækkede enten fysisk eller psykisk. 

Af den grund skal det altid være muligt at låse døre op både indefra og udefra, så personalet hurtigt kan komme ind, hvis der skulle opstå noget. Desuden er der også områder, hvor det er vigtigt, at kun enkelte ansatte har adgang. Det gælder for eksempel medicinlagre, hvor et digitalt låseanlæg for alvor kommer til sin ret.

Kompletløsning: System 3060

Kravene:

 • // Hovedindgangen kan kun åbnes automatisk for alle i besøgstiden
 •  
 • // Læger og plejepersonale, håndværkere og rengøringspersonale til drifts- og administrationslokaler tildeles tidsafhængig adgang
 •  
 • // Beskyttelse imod tyveri i boligenheder, plejeområder, administrations- og driftslokaler
 •  

Som det fremgår, er ældrecentre meget dynamiske, hvor der skal tages højde for mange ting, og meget hurtigt kan ændre sig. Det er derfor nyttigt at kunne reagere hurtigt og fleksibelt.

Foruden det rummelige aspekt er der også det tidsmæssige aspekt: 

På grund af de forskellige beføjelser og kompetencer skal forskellige personer være adgangsberettigede på forskellige tidspunkter. Med et traditionelt låsesystem kan disse krav næppe håndteres.

Løsningen:

System 3060 lever op til alle krav, som ældrecentre stiller til et moderne låseanlæg:

 • // Adgangskontrol og samtidig automatiseret dokumentation
 •  
 • // Forøgelse af hygiejnestandarden takket være berøringsfri teknik
 •  
 • // Kvalitetssikring takket være automatisk protokollering og automatiske processer
 •  
 • // Aktiv sikkerhed takket være visning af følsomme områder (f.eks. medicinskabe)
 •  
 • // Passiv sikkerhed takket være afskrækkelse over for tyveri og misbrug
 •  
 • // Lave omkostninger takket være bæredygtighed, lang levetid, minimalt strømforbrug

 

Sikkerhed i ældrecentre

Et digitalt låseanlæg er i høj grad med til at skabe fleksibilitet på ældrecentre og øger samtidig sikkerheden på alle fronter. 

I det nedenstående kan du få indblik i de funktioner og fordele System 3060 fører med sig.

 

Aldrig mere bange for nøgletab
 

 • Facility Manager opretter en reservetransponder
 • Medarbejderen afhenter denne
 • Den mistede transponder spærres automatisk, når reservetransponderen anvendes første gang i låsesystemet

   

Beskyttelse af lokaler med særlig brandfare​​​​
 

 • Bedre beskyttelse f.eks. til fyrrum, fyringsolie-/pillelager, elevatormaskinrum
 • Grænseflade til brandalarm er mulig

Bomme og parkeringskældre
 

 • Erteilen Nem tildeling af tilkørselsret med et tryk med musen
 • Kobling af bomme, rulleporte og elevatorer
 • Kombination med eksisterende billetsystemer mulig   

Plejepersonale, serviceudbydere
 

 • Tidsafhængig adgang til drifts- og administrationslokaler
 • Oprettelse af persongrupper med forskellige rettigheder for læger, plejepersonale, serviceudbydere og rengøringshjælp
 • Kun en transponder i stedet for mange nøgler
   

Sikkerhedsskabe​​​​​​

 

 • Beskyt medicin-, arkiv- og omklædningsskabe med digitale halvcylindre imod uautoriseret åbning.
 • Alle låseprocesser protokolleres

Dørovervågning og administration
 

 • Online-dørovervågning uden kabler til følsomme rum
 • Registrerer, protokollerer og melder samtlige dørtilstande sensorstyret: Hvad enten det er åben, lukket, låst, åben for længe
 • Alarmerer sikkerhedspersonale ved kritiske hændelser

Beskyttelse imod tyveri
 

 • Altid låst sikkert: Boligenheder, plejeområder, administrations- og driftslokaler
 • Aldrig mere høje udgifter og sikkerhedsproblemer, hvis en nøgle mistes eller stjæles
 • Mistede identifikationsmedier kan spærres og programmeres på ny inden for få sekunder

Hoved- og sideindgange

 

 • Programmerbart system via netværket eller online hvor som helst i verden
 • Automatisk åbning af hovedindgange for alle personer
 • Individuelle adgangsrettigheder takket være berettiget identifikationsmedium, også uden for åbningstiderne

Facility Management​​​​​​
 

 • Central indretning og styring af samtlige System 3060-komponenter med LSM-softwaren
 • Også ved flere bygninger og steder
 • Understøttelse af Facility Management takket være omfattende rapportering og tidsstyret adgang

   

Tjekliste

Vores tjekliste viser dig mulighederne for at anvende digital låseteknik i ældreboliger.

Hvilke områder skal sikres?
Hvilke personer kræver adgang?
Hvordan kan management understøttes? 
Hvilke krav skal softwaren opfylde? 
Hvordan skal personer identificere sig?
Hvilke funktioner og former for indkørsler findes der?

Gratis brochure om digital adgangskontrol i ældreboliger

Bliv klogere på hvordan et digitalt låseanlæg kan løse de forskellige behov, der skal tages hensyn til på institutioner med hjemmepleje.

Felterne mærket med (*) skal udfyldes.