Case Story: Botilbud Bakken i Aalborg

På Botilbud Bakken bor mennesker med fysiske handicap. De fleste af beboerne er kørestolsbrugere og er ekstraordinært sårbare, og der er derfor behov for en pålidelig adgangs- og sikkerhedsløsning. 

Med et elektronisk sikkerhedssystem fra SimonsVoss er der fuldstændigt styr på, hvem der har adgang til bygningen, boligerne og medicinrum og -skabe. Det er let for personalet at administrere, og det skaber stor tryghed hos både beboere og pårørende.  

STORT BEHOV FOR SIKRE RAMMER FOR SÅRBAR GRUPPE

På Botilbud Bakken har de 32 pladser til mennesker mellem 18 og 95 år, som har en medfødt eller erhvervet hjerneskade og som følge heraf har komplekse fysiske eller psykiske handicap. Beboerne har hver deres lejlighed, hvor fokus er på, at de i så vidt et omfang som muligt skal kunne mestre deres eget liv.

Men da langt de fleste er kørestolsbrugere med alvorlige fysiske handicap, er det en meget sårbar gruppe. Derfor er det vigtigt at kunne kontrollere, hvem der har adgang til bygningen og til medicinrum og -skabe. 

SMART SIKKERHEDSLØSNING - UDEN RISIKO FOR KOPIERING AF NØGLER

Botilbud Bakken har fået et elektronisk adgangs- og låsesystem fra SimonsVoss med adgangskontrol til både medicinrum og -skabe samt til privatskabe og depoter.

For at åbne en dør eller et skab holdes en nøglebrik hen over læseren. Nøglebrikkerne kan ikke kopieres og er individuelt indstillet. Således har personalet adgang til alle boligerne, medicinrum og depoter, mens beboernes brik kun kan åbne deres egen bolig og skabe.

Plejepersonalets brikker er tilmed indstillet, så de har adgang i et døgn ad gangen. Det vil sige, at hvis en medarbejder skulle miste sin nøglebrik, så udløber den efter 24 timer. Og personalet kan fjerne den digitalt i systemet.

Sikkerhedssystemet er praktisk talt umuligt at hacke, da låsene er trådløst installeret og virker offline. Og så er det fuldt skalérbart, hvis Botilbud Bakken skulle få flere afdelinger i fremtiden.

Udover adgangskontrol har Botilbud Bakken også fået dørtelefoni, så pårørende kan ringe ind til deres kære og blive lukket ind. Det er et samarbejde mellem Siedle og SimonsVoss.

MERE TRYGHED FOR BÅDE BEBOERE OG PERSONALE

Selvom det kan lyde som et kompliceret system, er det ganske simpelt for personalet at administrere, og det gør deres dagligdag nemmere, da de ikke skal fifle med en masse forskellige nøgler til diverse rum, boliger og skabe. Og de skal ikke gå og være nervøse for, hvis de skulle miste en nøgle, for der er styr på adgangskontrollen.

Det skaber også tryghed for beboere at vide, at der er styr på, hvem der kommer og går, og hvem der har adgang til den medicin, de får.