Case Story: Boendeenhet Bakken i Aalborg

På Boendeenhet Bakken bor människor med fysiska funktionshinder. De flesta av de boende är rullstolsanvändare och är extra sårbara, och det finns därför behov av en pålitlig åtkomst- och säkerhetslösning. 

Med ett elektroniskt säkerhetssystem från SimonsVoss har man full kontroll över vem som har åtkomst till byggnaden, bostäderna och medicinrum och -skåp. Det är lätt för personalen att administrera, och det skapar stor trygghet hos både boende och anhöriga.  

STORT BEHOV AV SÄKRA RAMAR FÖR SÅRBAR GRUPP

På Boendeenhet Bakken har de 32 platser för människor mellan 18 och 95 år, som har en medfödd eller förvärvad hjärnskada och som följd därav har komplexa fysiska eller psykiska funktionshinder. De boende har var sin lägenhet, där fokus ligger på att de i så stor utsträckning som möjligt ska kunna hantera sitt eget liv.

Men eftersom de flesta är rullstolsanvändare med allvarliga fysiska funktionshinder, är det en mycket sårbar grupp. Därför är det viktigt att kunna kontrollera vem som har åtkomst till byggnaden och till medicinrum och -skåp.

SMART SÄKERHETSLÖSNING - UTAN RISK FÖR KOPIERING AV NYCKLAR

Boendeenhet Bakken har fått ett elektroniskt åtkomst- och låssystem från SimonsVoss med åtkomstkontroll till både medicinrum och -skåp samt till privata skåp och förråd.

För att öppna en dörr eller ett skåp hålls en nyckelbricka över läsaren. Nyckelbrickorna kan inte kopieras och är individuellt inställda. Således har personalen åtkomst till alla bostäder, medicinrum och förråd, medan de boendes bricka endast kan öppna deras egen bostad och skåp.

Vårdpersonalens brickor är dessutom inställda så att de har åtkomst i ett dygn åt gången. Det vill säga, om en medarbetare skulle förlora sin nyckelbricka, så löper den ut efter 24 timmar. Och personalen kan ta bort den digitalt i systemet.

Säkerhetssystemet är praktiskt taget omöjligt att hacka, eftersom låsen är trådlöst installerade och fungerar offline. Och det är fullt skalbart, om Boendeenhet Bakken skulle få fler avdelningar i framtiden.

Förutom åtkomstkontroll har Boendeenhet Bakken också fått dörrtelefoni, så att anhöriga kan ringa in till sina nära och bli insläppta. Det är ett samarbete mellan Siedle och SimonsVoss.

MER TRYGGHET FÖR BÅDE BOENDE OCH PERSONAL

Även om det kan låta som ett komplicerat system, är det mycket enkelt för personalen att administrera, och det gör deras vardag enklare, eftersom de inte behöver fiffla med en massa olika nycklar till diverse rum, bostäder och skåp. Och de behöver inte vara nervösa för att förlora en nyckel, eftersom det finns kontroll över åtkomsten.

Det skapar också trygghet för de boende att veta att det finns kontroll över vem som kommer och går, och vem som har åtkomst till den medicin de får.