Case Story: Plejehjemmet Markusgården i Aalborg

Når skavankerne tiltager, og hukommelsen svækker, bliver behovet for at føle sig tryg endnu større. 

På plejecentret Markusgården i Aalborg har de derfor installeret et elektronisk sikkerheds- og adgangssystem fra SimonsVoss for at opnå større tryghed, højere sikkerhed, bedre adgangskontrol og mere fleksibilitet – til gavn for både beboere, pårørende og personale.

STORT BEHOV FOR SIKKERHED & TRYGHED

På plejehjemmet Markusgården i Aalborgs Øgadekvarter har de 73 boliger med plads til ældre borgere. Alle beboerne er fysisk udfordrede, og mange har også demens eller hukommelsestab. Derfor kan der nemt opstå situationer, hvor ældre går forkert – også om natten, hvilket kan skabe utryghed blandt beboere. Mange får desuden medicin, hvorfor der er et medicinrum, der kræver ekstra foranstaltninger af adgangskontrol.

Selvom personalet let skal kunne komme ind til den enkelte borger for at yde den pleje, de har brug for, så er boligerne også de ældres private hjem. Og der skal kunne værnes om deres privatliv.

På plejehjemmet kommer der rigtigt mange i løbet af en dag – både pårørende og medarbejdere. Det kan derfor være udfordrende at skelne mellem velkomne og ubudne gæster. 

FLEKSIBEL & SIKKER LØSNING, DER SKABER TRYGHED

Derfor har Markusgården fået et smart og fleksibelt sikkerheds- og adgangssystem fra SimonsVoss. I løsningen er der aflåsning til alle lejligheder med elektroniske låse samt på beboernes private skabe i lejligheden, hvor de kan have deres værdigenstande. Derudover er der elektronisk aflåsning på plejehjemmets medicinrum og medicinskabe.

Systemet er installeret, så alle har individuel adgang. Beboere har således kun adgang til deres egen lejlighed, rum og skabe, mens personalet har adgang til alle lejligheder, medicinrum og -skabe samt personalerum.

Beboerne har hvert deres armbånd, der er udstyret med en sensor, og lige så snart beboeren er inden for rækkevidde af døren til lejligheden, åbner låsen. Således slipper de for besværet med at finde nøgler frem, alt imens de også skal have ved i deres rollator.

En anden smart del af løsningen er muligheden for at indstille besøgstider, så hoveddøren er åben for pårørende og gæster i bestemte tidsrum. Og så har Markusgården fået dørtelefoni og adgangskontrol i et og samme system, så pårørende også kan ringe ind til deres ældre og blive lukket ind. Det er et samarbejde mellem Siedle og SimonsVoss.

INGEN PANIK OVER MISTEDE NØGLER  

På Markusgården kan de mærke, at det skaber en stor tryghed for både beboerne og deres pårørende, at der er styr på adgangskontrollen. så der ikke lige pludselig står en fremmed eller en forvirret ældre i den forkerte lejlighed.

Derudover er systemet både let at installere og administrere. Det er et trådløst system, og skulle en medarbejder eller en beboer miste sin brik eller sit armbånd, så er det let at skaffe en ny samt annullere det mistede medies adgang, så en fremmed ikke kan skaffe sig adgang til plejehjemmet.