Case Story: Vårdhemmet Markusgården i Aalborg

När krämporna ökar och minnet sviktar blir behovet av att känna sig trygg ännu större. 

På vårdhemmet Markusgården i Aalborg har de därför installerat ett elektroniskt säkerhets- och åtkomstsystem från SimonsVoss för att uppnå större trygghet, högre säkerhet, bättre åtkomstkontroll och mer flexibilitet – till nytta för både boende, anhöriga och personal.

STORT BEHOV AV SÄKERHET & TRYGGHET

På vårdhemmet Markusgården i Aalborgs Ögadekvarter har de 73 bostäder med plats för äldre medborgare. Alla boende är fysiskt utmanade, och många har även demens eller minnesförlust. Därför kan det lätt uppstå situationer där äldre går fel – även på natten, vilket kan skapa otrygghet bland de boende. Många får dessutom medicin, varför det finns ett medicinrum som kräver extra åtgärder för tillträdeskontroll.

Även om personalen lätt ska kunna komma in till den enskilde boende för att ge den vård de behöver, så är bostäderna också de äldres privata hem. Och deras privatliv måste kunna skyddas.

På vårdhemmet kommer det många under en dag – både anhöriga och medarbetare. Det kan därför vara utmanande att skilja mellan välkomna och ovälkomna gäster.

FLEKSIBEL & SÄKER LÖSNING SOM SKAPAR TRYGGHET

Därför har Markusgården fått ett smart och flexibelt säkerhets- och åtkomstsystem från SimonsVoss. I lösningen ingår låsning till alla lägenheter med elektroniska lås samt på de boendes privata skåp i lägenheten, där de kan ha sina värdesaker. Dessutom finns det elektronisk låsning på vårdhemmets medicinrum och medicinskåp.

Systemet är installerat så att alla har individuell åtkomst. Boende har således endast åtkomst till sin egen lägenhet, rum och skåp, medan personalen har åtkomst till alla lägenheter, medicinrum och -skåp samt personalrum.

De boende har var sitt armband som är utrustat med en sensor, och så snart den boende är inom räckhåll för dörren till lägenheten öppnas låset. På så sätt slipper de besväret att hitta nycklar, samtidigt som de också måste ha ved i sin rollator.

En annan smart del av lösningen är möjligheten att ställa in besökstider, så att huvuddörren är öppen för anhöriga och gäster under vissa tidsperioder. Markusgården har också fått dörrtelefoni och åtkomstkontroll i ett och samma system, så att anhöriga också kan ringa in till sina äldre och bli insläppta. Det är ett samarbete mellan Siedle och SimonsVoss.

INGEN PANIK ÖVER FÖRLORADE NYCKLAR  

På Markusgården märker de att det skapar stor trygghet för både de boende och deras anhöriga att det finns kontroll över åtkomsten, så att det inte plötsligt står en främling eller en förvirrad äldre i fel lägenhet.

Dessutom är systemet både lätt att installera och administrera. Det är ett trådlöst system, och om en medarbetare eller en boende skulle förlora sin bricka eller sitt armband, är det lätt att skaffa en ny samt annullera det förlorade mediets åtkomst, så att en främling inte kan få åtkomst till vårdhemmet.