Full oversikt: Vår LSM-programvare (Locking System Management) 

 

Det digitale låse- og adgangssystemet 3060 har en rekke intelligente komponenter. Locking-System-Management (LSM) er den effektive programvaren for installasjon, drift og håndtering av hele systemet. Med programvaren kan du utstede og administrere identifikasjonsmedier, håndtere låsesylindre, SmartHandles og SmartReleer, og ved ønske kan du lese av adgangslister.
Velg den versjonen som passer til dine behov. Hvis du skulle trenge flere funksjoner senere, kan du oppgradere til en mer avansert versjon.

Fordeler med vår effektive Locking System Management-programvare:

 

 • Alla sentrale dialoger åpnes med et klikk fra matrisevisningen. 
 • For typiske standardoppgaver som å opprette et nytt ID-medium eller konfigurere en
  ny dør finnes det logisk styrte assistenter eller en enkel enklikksløsning.
 • Import av aktuelle dør- og personlister

 

 • Avbildning av eiendoms- og organisasjonsstrukturer i programvaren
 • Loggføring av endringer (revisjonssikkerhet)
 • Kan brukes med andre brukere og klienter
 • Nettverkskompatibelt
 • Ved behov kan man oppgradere fra en versjon til en mer avansert.

Med Locking-System-Management konfigurerer og forvalter du låsesystemet.

Oversikt over programutgaver:

 

▶ LSM Basic Edition

 

For enkel administrasjon av låseskjemaet for små og mellomstore systemer:

 • Lokal installasjon av program og data på en datamaskin
 • Uten nettverkshåndtering
 • Transpondere og SmartCards kan benyttes samtidig
 • Dataoverforing med mobilt periferiutstyr

▶ LSM Basic Online Edition

 

Som LSM Basic plus med ekstra funksjoner:

 • Nettverksoppkobling av låser
 • Flere funksjoner, f.eks. rapporter og logger (revisjonssikker)

 

▶ LSM Business Edition

 

Multiuser- og klientkompatibel administrasjonsprogramvare for store systemer:

 • Desentralisert systemhåndtering (server-klient-installasjon)
 • Integrert rapportfunksjon
 • Valgfritt antall tilkoblede komponenter)
 • Onlinefunksjoner, f.eks. hendelseshåndtering/alarmfunksjoner

▶ LSM Professional Edition

 

Som LSM Business Edition pluss flere muligheter:

 • Mulighet til å bruke flere databaser på serveren
 • Drift i et terminalservermiljø
LSM

Mer informasjon om de ulike låsesystemene våre 

Vil du vite mer om våre produkter og produktvarianter?
Bla i vår produktkatalog eller kontakt din SimonVoss forhandlerpartner.