Koble til låsesystemet via ruter

 

Online, offline eller virtuelt? Eller kanskje en kombinasjon av alle disse? I vårt effektive låsesystem 3060 har du alle muligheter via rutertilkobling – det er du som bestemmer!

Fordeler med vår ruter:

  • Alla låskomponenter kan kobles til trådløst via ruter. Ved behov også f.eks. med eksisterende Ethernet-ledning eller andre dataledninger (RS485)
  • Alle låskomponenter kan kobles opp i et nettverk direkte via en integrert LockNode, som også kan installeres etterpå
  • Avhengig av dine individuelle behov kan du velge mellom flere tilkoblingsmåter: offline, virtuelt, online.
  • Alle tre nivåer av oppkobling (offline, virtuelt, online) kan kombineres i ett og samme system. På den måten kan man koble seg til f.eks. hovedinnganger virtuelt, server- og teknologirom online og generelle kontordører ikke i det hele tatt.
  • For tilkobling av låsesystemer via ruter kan man også bruke eksisterende nettverk i bygningen.
  • Dataoverføring skjer via frekvensbåndet 868 MHz.

Med tilkobling via ruter kobler vi sammen maskin- og programvare.  


▶ 
WaveNet Router

 

Den nyeste rutergenerasjonen fra SimonsVoss gir unike beskyttelsesfunksjoner for dørovervåkning, blant annet sperring av dører ved skuddalarm, opplåsing av dører ved brann eller automatiske meldinger ved forstyrrelser eller faresituasjoner.

 

 

 

System 3060 | Digital Cylinder AX | Location
Router von SimonsVoss

Mer informasjon om de ulike låsesystemene våre 

Vil du vite mer om våre produkter og produktvarianter?
Bla i vår produktkatalog eller kontakt din SimonVoss forhandlerpartner.