Tillträdeslösningar för kontorshotell, lägenhetshotell och liknande

Som titeln redan antyder handlar delningsekonomi om att dela saker med andra, vilket kan ha olika anledningar. En som ofta nämns är ekonomisk effektivitet. Ett exempel på delningsekonomi är kontorshotell eller coworking spaces där man kan hyra en arbetsplats i en befintlig byggnad under kortare tidsperioder och därmed inte behöver betala en fast månadshyra. Även Airbnb är en välkänd representant för delningsekonomin: Den som är bortrest kan hyra ut sin egen bostad som semesterbostad vilket genererar en vinst samtidigt som de (tillfälliga) hyresgästerna förmodligen får ett mer prisvärt boende än annars.

Det är dock inte bara utrymmen och bostäder som kan delas, det finns även andra produkter som är delningsbara: Det är till exempel möjligt att ha en bilpool och bara betala för bilen när man verkligen använder den. Man kan även ha gemensam tillgång till elverktyg (nyckelord hyrverktyg) eller så kallad food sharing där livsmedel, som annars skulle förfaras, skänks eller säljs till en låg kostnad.

Särskilt där man delar utrymmen, i delningsboenden (coliving), ställs det stora krav på tillträdeskontrollen. Där många människor kommer och går måste man på ett tillförlitligt sätt reglera vem som ska ha tillträde och även vem som inte (längre) ska ha det. Om mekaniska nycklar till ett coworking space eller en (andrahandsuthyrd) semesterbostad försvinner kan det snabbt leda till problem.

 

Visste du? Varje år försvinner cirka 800.000 nycklar. 

Problem som du kan vara utan.


Så reglerar du tillträdeskontrollen
 


Kraven:

  • Tillträdesbehörigheter som ändras ofta
  • Individuell tilldelning och olika användningstid
  • Förhöjd risk för nyckelförluster

Ett viktigt kännetecken i delningsekonomin är hög flexibilitet, och det medför även krav på ett tillträdeskontrollsystem. Lika flexibla som coworking- och coliving-medlemmar är måste även själva tillträdeskontrollen vara för att det ska gå snabbt och lätt att med kort varsel dela ut nya behörigheter.  

Genom det flexibla skeendet är även risken större att en nyckel försvinner (eller att någon helt enkelt glömmer bort att lämna tillbaka den). I detta fall är det viktigt att systemet fungerar, eftersom det är dyrt att byta ett helt låssystem och dessutom kanske svårt eller näst intill omöjligt i löpande drift.

 

Lösningen:

Med produkter från SimonsVoss är du på den säkra sidan:

  • Tillträdeskontroll med flexibla anpassningsmöjligheter
  • Möjlighet att begränsa tillträdesbehörighet tidsmässigt
  • Kortvarigt tillträde även utan identifikationsmedium (med MobileKey)
  • Hög kvalitetsstandard tack vare automatiserade processer
  • Bättre skydd för känsliga utrymmen (t.ex. serverrum)
  • Lägre löpande kostnader bland annat genom hållbarhet och låg strömförbrukning.

 

 

Är du intresserad av att använda våra produkter?

Digitala låslösningar för coworking space och liknande 

En översikt över dina fördelar: 

Inga fastlagda tider 

Anpassningsbara tillträdesfönster möjliggör obegränsad öppettid

Omsättning på personer? Inga problem

Obegränsad flexibilitet även om tillträdesbehörigheter ofta ändras

Låg organisatorisk arbetsinsats

Enkelt att dela ut (och dra tillbaka) digitala identifikationsmedier

Okomplicerad nyckelhantering

Tilldelning av tillträdesbehörigheter med några få klick

Låg risk

Ingen säkerhetslucka vid borttappade nycklar samt spårbar dokumentation

Kostnads- och tidsbesparande

Ingen besvärlig tillverkning av nyckelkopior utan i stället snabb aktivering

Snabb installation

Kabelfri utan borrning

Hög användarkomfort

Individuell anpassning tack vara olika programversioner inkl. uppgraderingsmöjlighet

Hur kan ett digitalt låssystem hjälpa ditt delningsekonomiska företag?
Vi ger dig gärna råd!   

Växande utmaningar i delningsekonomin

Delningsekonomin utmanar framför allt dem som ansvarar för säkerheten vid tillträdeskontrollen. I det flexibla händelseförloppet är det lätt att något händer och irritationen är stor om något tappas bort.

När det gäller tillträdesbehörigheter är en förlust särskilt irriterande eftersom en borttappad nyckel kan leda till många problem. Om ägare till ett coworking space exempelvis satsar på ett låssystem med mekaniska nycklar uppstår en svår och obehaglig situation för alla inblandade om en nyckel går förlorad. Det gäller först och främst den person som har tappat bort nyckeln som kan räkna med att få betala ett högt belopp för skadan som orsakats. Men även inrättningens ägare får problem. Även om ersättning betalas måste den löpande driften avbrytas vilket kan leda till ekonomisk förlust eftersom inga intäkter genereras under den här tiden.

 

 

Ungefär detsamma gäller vid coliving. Det gäller redan nämnda plattformar som Airbnb men även för lägenhetshotell där man bor kortare eller längre tid i – oftast möblerade – lägenheter, exempelvis om man måste arbeta på annan ort under en begränsad tid. Även här är förlusten av en mekanisk nyckel ett stort problem eftersom det för med sig höga kostnader och dessutom en osäkerhet att nyckeln eventuellt kan hamna i orätta händer så att någon obehörig skaffar sig tillträde. Även här är det säkrare att använda digitala låsmedier, oavsett om det är transpondrar som i System 3060 eller temporärt på en smartphone som med MobileKey. På så sätt kan man även tilldela kortfristigt tillträde, till exempel om en städare behöver tillträde till en lägenhet under en kort tidsperiod.

Obehörigt tillträde till utrymmen kan dessutom få ytterligare följder inom ett annat område i delningsekonomin: Eventuellt finns nyckeln till en delad bil i bostaden och det kan även finnas stöldbegärligt gods som kanske utgörs av hyrverktyg. Verktyg har sedan länge förekommit som begrepp i delningsekonomin: Redan tidigare har exempelvis borrmaskiner ofta lånats mellan grannar eftersom många inte anser sig behöva köpa en egen på grund av att den används så sällan.

 

 

Hanteringen av nämnda borrmaskin (vilket ofta är fallet än idag) omfattar även andra typer av utrustning. Tack vare digitala möjligheter är det idag mycket enklare inte bara att låna ett verktyg av en granne. Det finns till och med webbutiker där man inte köper verktyg och annan utrustning utan hyr den mot en avgift. Hyrestagaren behöver bara betala för den tid som verktyget används och butiken tjänar kanske mer på många uthyrningar av samma produkt än att sälja produkten en gång. För att nämnda hyrverktyg ska vara väl skyddade bör bara de som har hyrt dem och som har hand om dem ha tillgång till dem.

 

Vårt förslag: Gör dig av med dina nycklar!
 

Kontakta oss gärna om du har blivit nyfiken på hur SimonsVoss kan hjälpa dig med dina individuella säkerhetsbehov. Oavsett om det gäller mindre system där MobileKey kan användas med en smartphone eller större system där System 3060 behövs: Vi har rätt lösning för dig!

Vill du börja med en mindre lösning: Inga problem! Du behöver inte byta ut alla låscylindrar på en gång utan kan börja med det viktigaste dörrarna och sedan komplettera systemet allt eftersom. Vi berättar gärna allt om detta vid ett personligt samtal!