SlimTag – åpne dører og porter med chip

 

I likhet med alle våre identifikasjonsmedier kan også den passive SlimTag-chipen programmeres fritt og gir kun adgang ved gyldig tillatelse. I våre systemer er det mulig å kombinere transpondere, SmartCards og andre identifikasjonsmedier. Dessuten er det mulig å bruke eksisterende SlimTags som benyttes som betalingskort for kantiner. Ved tap eller misbruk av chipen kan man umiddelbart sperre med noen få klikk.

Fordeler med våre SlimTag-chiper:

  • Fritt programmerbare
  • Kan sperres med et museklikk, f.eks. ved tap eller tyveri
  • SmartCard-nøkkelkortet kan brukes i opptil syv låsesystemer som er uavhengige av hverandre.
  • Ulike identifikasjonsmedier kan kombineres i ett system

SlimTag - åpne digitale dørlåser med en chip.

▶ SlimTag

 

SlimTag er vår mest elegante versjon når det gjelder tagger. I System 3060 brukes SlimTags av typen MIFARE® DESFire til å aktivere digitale låsesylindre, SmartHandles, Smartreleer og SmartLocker. Med en SlimTag kan man administrere opptil 32 000 låser.

 

 

 

Moodbild Geschäftsmann mit Smartphone
SmartTag von SimonsVoss

Mer informasjon om de ulike låsesystemene våre 

Sie möchten noch mehr über unsere Produkte und Produktvarianten erfahren?
Stöbern Sie in unseren Produktkatalogen oder wenden Sie sich an Ihren SimonsVoss-Fachhandelspartner.