Nøkler hører fortiden til. 

 

Den aktive transponderen i et digitalt låsesystem erstatter en mekanisk nøkkel. Dessuten kan den elektroniske nøkkelen kombineres med PIN-kodetastatur, passive RFID-SmartCards og andre låsemedier. De fritt programmerbare senderne aktiverer låser på en avlytningssikker og trådløs måte. Bare én gyldig tillatelse garanterer adgang. I låseskjemaet kan man raskt og enkelt sperre tapte medier og andre adgangsrettigheter med ett eneste museklikk.
Med et identifikasjonsmedium for systemet 3060 kan du ikke bare betjene opptil syv uavhengige låsesystemer; du kan også registrere dine arbeidstider og f.eks. betale i personalkantinen.

Fordeler med våre transpondere: 

  • Fritt programmerbare
  • Kan sperres med ett eneste museklikk, f.eks. ved tap eller tyveri
  • opptil 400 000 aktiveringer per batterilading
  • Transpondere og RFID SmartCards/SmartTags kan brukes i opptil fire låsesystemer som er uavhengige av hverandre i MobileKey-systemet, og i opptil syv låsesystemer i System 3060
  • Ulike identifikasjonsmedier kan kombineres i ett system

Transponder – åpne og lukke digitalt med et knappetrykk.

▶ Transponder

 

Elegant trådløs transponder med RFID-chip som har en blå knapp som standard. Kan på forespørsel fås med rød eller brun knapp, med limt deksel eller fortløpende nummerering. I tillegg kan transpondere kjøpes med ekstra chip. Dette kan kunden programmere slik at transponderen kan brukes i flere systemer.

 

 

System 3060 | Digital Cylinder AX | Location
Digitales Vorhängeschloss AX

Mer informasjon om de ulike låsesystemene våre 

Vil du vite mer om våre produkter og produktvarianter?
Bla i vår produktkatalog eller kontakt din SimonVoss forhandlerpartner.