Voordelen voor hulporganisaties, brandweer en politie door het gebruik van digitale sluittechniek

Sluitsystemen voor hulporganisaties in Duitsland, zoals BRK, DRK, ASB, Johanniter Unfallhilfe, THW, maar ook voor de brandweer en de politie hebben zeer vergelijkbare eisen, omdat de organisatievormen vergelijkbaar zijn.

Met name grotere hulporganisaties in de stad hebben vaak problemen met complexe mechanische sluitsystemen omdat er vrijwel dagelijks sleutels kwijt raken. Hierbij moet altijd erg snel worden gehandeld, want de veiligheidseisen voor elk sluitsysteem in deze sectoren zijn hoog.

 

In de regel hebben deze hulporganisaties weliswaar een hoofdkantoor of centrale, die het totale overzicht heeft, maar de afzonderlijke eenheden zijn lokaal gedecentraliseerd. De reden hiervoor is dat de hulpdiensten met zo min mogelijk vertraging de plaats van inzet moeten kunnen bereiken.

Bij al deze hulporganisaties moeten waardevolle goederen en/of gevoelige gegevens beschermd worden tegen toegang door derden. Tegelijkertijd moet het personeel volledig, individueel en veilig toegang krijgen. Hierbij is het essentieel om een techniek ter beschikking te stellen die de gebruiker ook vaak in een stress-situatie intuïtief kan bedienen. Het gaat hierbij altijd om snelheid en veiligheid, want het reddingsmiddel moet zonder problemen kunnen worden bereikt en bediend. Altijd zonder enige vertraging.

 

 

 

Niet alleen het personeelsverloop, maar vooral ook de flexibele inzet van het personeel op verschillende decentrale locaties stellen de hoogste eisen aan het beheer van een dergelijk sluitsysteem. In grotere steden is het tamelijk gebruikelijk dat er 50 inzetvoertuigen en ziekenwagens in een hulporganisatie gereserveerd zijn. Doorgaans wordt er gewerkt in een 24/7 drieploegendienst. De voertuigen zijn verdeeld over diverse stations op verschillende locaties in het stadsgebied. Hier zijn professionele hulpverleners in vaste dienst, als bijbaan en als vrijwilligers op de meest uiteenlopende tijden klaar voor inzet. Heel vaak ook roterend tussen de hulpdiensten. Uit de ervaring weten we dat meer dan 10 medewerkers per reddingsvoertuig moeten worden gerekend om het voertuig volledig te kunnen gebruiken en 24 uur per dag paraat te houden. Dat wil zeggen: 500 individuele toegangsrechten moeten worden verdeeld. Hierbij zijn speciale functies als ploegleiders, inzetleiders, organisatieleiders en schoonmaakpersoneel enz. nog niet meegerekend.

Aan alle toegangsrechten worden strikte veiligheidseisen gesteld, want de hulporganisaties beschikken over een uiterst dure uitrusting. Daar moeten we ook nog gevoelige patiëntgegevens bij optellen, die onder de AVG vallen. Het is belangrijk om de voertuigen, hun binnenuitrusting en speciale apparaten, zoals couveuses, net als de registratie van patiëntgegevens te beschermen tegen toegang door derden. Hierbij biedt een digitaal sluitsysteem een groot voordeel. Want er kan niet alleen bij "sleutelverlies" heel snel en voordelig worden ingegrepen door de betreffende individuele rechten eenvoudig uit het sluitschema te verwijderen, maar het is ook mogelijk om elke afzonderlijke toegang te protocolleren. Daardoor is het in geval van twijfel traceerbaar wie op een bepaald moment een sluiting/opening heeft uitgevoerd.

 

Het is niet moeilijk zich voor te stellen hoe groot de 'sleutelkast' van een grotere hulporganisatie is en welke immense inspanningen er nodig zijn om een mechanisch sluitsysteem van een dergelijke omvang te beheren. In geval van verlies van sleutels – waarvan helaas bijna dagelijks sprake is – verliest het sluitsysteem op elke plaats waar de sleutel toegang biedt zijn veiligheid. Afhankelijk van het aantal sluitelementen waarvoor de sleutel bevoegd is, wordt het gecompliceerder om de oorspronkelijke veiligheid weer te herstellen. Bij mechanische sluitsystemen kan in geval van twijfel alleen de vervanging van alle betreffende mechanische cilinders een oplossing bieden.

Precies dat is uitgesloten met een digitaal sluitsysteem. Hiermee kunt u moeiteloos op het verlies van sleutels reageren. Door het sluitschema te wijzigen op de pc kan de verantwoordelijke ingrijpen en de status met volledige beveiliging weer snel herstellen. Zonder veel moeite. Ook is het mogelijk een aangemaakte gebruiker te blokkeren en zijn of haar transponder of SmartCard binnen het sluitsysteem te deactiveren, dan wel rechten aan een nieuwe gebruiker toe te wijzen.

Een ander voordeel is dat een transponder of een SmartCard, in tegenstelling tot een conventionele sleutel, niet gekopieerd kan worden.

 

Voor hulporganisaties, brandweerkorpsen en politie biedt het digitale sluitsysteem 3060 van SimonsVoss daarom ideale voorwaarden. De meerwaarde bestaat uit het aanzienlijk eenvoudigere beheer, de handling en vooral ook op het gebied van de bedrijfskosten.

 

Bel me alstublieft: