Adgangsrettighed

Den, der skal have adgang til et bestemt sted, skal have en tilsvarende adgangsrettighed. Det kan være en billet, når man skal bruge offentlige transportmidler, en entrébillet for at få adgang til et museum eller en foranstaltning, men især naturligvis også en nøgle som dokumenterbar adgangsrettighed til et sted, hvor man bor eller arbejder. Især dørnøglen anses dermed som en vigtig adgangsrettighed.

 

Adgang til boligen

Helt enkelt: Den, der lejer eller køber en lejlighed eller et hus, har adgangsret hertil. Det kræver en nøgle for at kunne opfylde dette. Denne adgangsrettighed har ikke kun denne brug for. Andre personer har muligvis også ret til at få adgang: Det kan være familiemedlemmer, bofæller, men måske også naboer eller venner, hvis man en dag skulle have glemt sin egen, derudover er der eventuelt også eksterne besøgende med adgangsrettighed. Det kunne f.eks. være rengøringshjælp, der regelmæssigt arbejder i husholdningen.

Flere dermed forbundne adgange

Foruden boligen kan der være adgang til f.eks. en parkeringskælder, en garage eller et haveskur. Den, der har adgangsrettighed til dette, har ligeledes brug for den tilhørende nøgle. Også her skal det afklares, hvem der har eller skal have adgangsret.

 

Adgang til arbejdspladsen

Foruden adgangsrettighed til sin bolig skal man også have adgang til sin arbejdsplads. Afhængigt af, hvor man arbejder, er der også her en eller flere adgangsrettigheder. På den ene side er der firmabygningen, på den anden side eventuelt også den egne arbejdsplads. Afhængigt af arbejdet kan der derudover være flere lokaler – det kan være lagerrum, serverrum eller andre lokaler, som man skal have adgang til. Alle steder, hvor den ansatte har adgangsret, skal denne også bruge den tilhørende nøgle. Derudover kan der eventuelt også være en firmaparkeringsplads eller en parkeringsgarage, der kræver adgangsret.

Eksterne adgangsrettigheder

Det er dog ikke kun direktører, indehavere og ansatte, men også eksterne arbejdskræfter der skal have adgang til en virksomhed. Det kan f.eks. være rengøringshjælp, der rengør bygningen uden for arbejdstiden, men også leverandører, der skal have adgang til lageret for at aflevere varer. Disse arbejdskræfter skal også have adgang.

 

Zutritt mit Schlüssel
Schlüsselverlust

Nøglen som adgangsrettighed

Der anvendes altid nøgler for at markere adgangsrettigheder. Det medfører ofte, at nøglebundtet bliver meget stort – jo flere adgangsrettigheder, jo flere nøgler skal en person have med sig. Især i arbejdsregi kan dette hurtigt gribe om sig.

De mange nøgler øger også risikoen for nøgletab – jo flere nøgler man har med sig, jo større er også faren for at miste en. Men uanset om man har mange eller få nøgler med sig (som i privat regi): Et nøgletab er altid ærgerligt og dyrt. At man ikke længere kan komme derind, hvor man har adgangsret til, er her kun en faktor (det samme som kendsgerningen, at den mistede nøgle kan blive fundet, og at en anden person på uberettiget vis får adgangsret). Ved analoge nøgler skal ofte både cylinder og nøgler udskiftes for at genskabe sikkerheden, hvilket er ensbetydende med mange udgifter – som allerede antydet også af finansiel natur.

Her er der hjælp at hente: I stedet for at udlevere nøgler analogt anbefales det at satse på et digitalt låseanlæg. I stedet for mange nøgler kan alle adgangsrettigheder gemmes i et digitalt adgangsmedium (fortrinsvis en transponder), og ikke kun det store nøglebundt, men også mange andre problemer bortfalder.

Fordele ved et digitalt låseanlæg

I et digitalt låseanlæg kan alle adgange, som allerede nævnt, gemmes i et adgangsmedium. I stedet for mange nøgler er en transponder, et SmartCard eller lignende nok. Ikke nok med, at det er meget nemmere, det er heller ikke noget problem mere, hvis en nøgle en dag mistes. I dette tilfælde kan låsemediet bare spærres for anlægget, og det har dermed ikke længere adgangsret.

Foruden muligheden for at forene adgangsrettigheder i et medium kan disse også tildeles tidsmæssigt. Hvis eksempelvis leverandører kun skal have adgang til lageret på bestemte tidspunkter, eller rengøringshjælp kun skal have adgang til lokalerne i et bestemt tidsvindue, kan adgangsrettighederne begrænses tidsmæssigt i den til låseanlægget tilhørende software. Det sker nemt med nogle få klik med musen.

 

Er du interesseret?

Hvis du er interesseret i fremover at løse dine adgangsrettigheder digitalt, anbefaler vi et adgangskontrolsystem som System 3060 fra SimonsVoss, der giver dig sikkerhed, komfort og fleksibilitet. Kontakt os!

 

Vær sød at ringe til mig: