Tillträdesbehörighet

Den som vill komma in någonstans behöver en motsvarande tillträdesbehörighet. Det kan vara en biljett om man vill åka med kollektivtrafiken, inträde till ett museum eller ett evenemang men kanske framför allt en nyckel som ger behörighet att komma in i hemmet eller på jobbet. Därmed kan dörrnyckeln betraktas som ett viktigt tillträdesmedium.

 

Tillträde till bostaden

Det råder ingen tvekan: Den som hyr eller köper en bostad har rätt att komma in i den. Därvid behövs en nyckel. Men det behövs eventuellt fler. Det kan vara andra personer som också behöver tillträdesbehörighet: Det kan vara familjemedlemmar, personer man delar bostad med, en granne eller vän som ska ha en reservnyckel i händelse av att man blir utelåst eller kanske även externa besökare som behöver kunna komma in. Det kan exempelvis handla om en städhjälp som kommer regelbundet.

Flera tillhörande tillträden

Det finns kanske en parkeringsplats i parkeringshus, ett garage eller förråd som hör till bostaden. Den som har behörighet att använda dem behöver även tillhörande nyckel. Även här måste man klargöra vem som har eller ska få tillträdesbehörighet.

 

Tillträde till arbetsplatsen

Vid sidan av tillträde till bostaden behöver man även tillträde till arbetsplatsen. Beroende på var man arbetar finns det även här en eller flera tillträdesbehörigheter. Det kan dels vara till själva byggnaden, dels till den egna arbetsplatsen. Beroende på yrke kan ytterligare utrymmen tillkomma, exempelvis lager och serverrum. Överallt dit anställda har tillträdesbehörighet krävs även en motsvarande nyckel. Eventuellt finns det även en företagsparkering eller parkeringsgarage som kräver tillträdesbehörighet.

Externa tillträdesbehörigheter

Det är dock inte bara ledning, ägare och anställda som har tillträde till ett företag utan även extern arbetskraft. Det kan vara städpersonal som städar efter arbetstid eller leverantörer som behöver tillträde till lagret för att lossa eller lasta artiklar. Även dessa personer måste ges tillträde.

 

 

 

Zutritt mit Schlüssel
Schlüsselverlust

Nyckeln som tillträdesbehörighet

Som vi ser krävs alltid nycklar för motsvarande tillträdesbehörigheter. Det leder ofta till att nyckelknippan blir tämligen stor – ju fler behörigheter, desto fler nycklar bär personen i fråga med sig. Särskilt i arbetslivet kan det gå ganska fort.

Den stora mängden nycklar ökar också risken för en nyckelförlust – ju fler nycklar man bär med sig, desto större risk att tappa bort någon av dem. Oavsett om man bär runt på många eller få nycklar: Det är alltid irriterande och kostsamt att tappa bort en nyckel. Att man inte kommer in utrymmen som man har rätt att komma in i är bara en faktor (liksom det faktum att någon kan hitta den förlorade nyckeln och därigenom få obehörigt tillträde). När det gäller analoga nycklar måste ofta låscylindrar och nycklar bytas ut för att återställa säkerheten, vilket är förenat med både arbete och kostnader.

Men det finns hjälp. I stället för analog nyckeldistribution rekommenderas att investera i ett digitalt låssystem. Då är det möjligt att lagra alla tillträdesbehörigheter i ett digitalt tillträdesmedium (företrädesvis en transponder). På så sätt slipper man inte bara en stor nyckelknippa utan även många andra problem.

 

Fördelar med ett digitalt låssystem

I ett digitalt låssystem kan som redan nämnts alla tillträden sparas på ett och samma tillträdesmedium. I stället för flera nycklar räcker det med en transponder, ett SmartCard eller liknande. Dessutom är det inte något problem om en nyckel av den här typen försvinner. Låsmediet kan i detta fall enkelt spärras i systemet och kan inte längre användas av någon.

Utöver möjligheten att samla flera tillträdesbehörigheter på ett medium kan de även tidsbegränsas. Om exempelvis leverantörer bara ska få komma in på lagret vid vissa tidpunkter eller städpersonal ska ha bestämda tidsfönster då de får komma in i lokalerna kan detta begränsas i programvaran som hör till låssystemet. Det gör man enkelt med några få musklick.

 

Är du intresserad?

Om du är intresserad av att börja hantera tillträdesbehörigheter digitalt rekommenderar vi System 3060 från SimonsVoss som ger dig säkerhet, komfort och flexibilitet. Prata med oss!

 

Snälla ring mig: