Toegangsrechten

Wie toegang tot een plaats wil krijgen, heeft bijbehorende rechten nodig. Dat kan een ticket zijn bij gebruik van het openbaar vervoer, een toegangskaartje voor een museum of evenement, maar natuurlijk vooral ook een sleutel als aantoonbaar toegangsrecht voor een plaats waar u woont of werkt. Op die manier moet vooral de deursleutel als een belangrijke toegangsautorisatie worden beschouwd.

 

Schlüsselverlust


De toegang tot de woning

Het is heel duidelijk: wie een woning huurt of koopt, heeft hiervoor toegangsrechten. Om hiervan gebruik te maken, heeft hij of zij een sleutel nodig. En niet alleen deze ene persoon. Toegangsrechten hebben mogelijk ook andere personen: of het nu gaat om gezinsleden, WG-leden, misschien ook buren of vrienden met een sleutel, als u het eigen exemplaar een keertje hebt vergeten en onder bepaalde omstandigheden ook externe bezoekers met toegangsrechten. Dit kunnen bijvoorbeeld personen die regelmatig komen schoonmaken.

Verdere daarmee verbonden toegang

Tot de woonruimte behoren wellicht nog andere deuren, zoals bijvoorbeeld een parkeergarageplaats, een garage of een gereedschapsschuur. Wie hier over toegangsrechten beschikt, heeft ook de bijbehorende sleutel nodig. Ook op dit punt moet duidelijk zijn wie toegangsrechten heeft of ze moet krijgen.

 

De toegang tot de werkplek

Naast de toegangsrechten voor de woonruimte is ook toegang nodig tot de werkplek. Afhankelijk van waar er gewerkt wordt, bestaan er ook hier een of meerdere toegangsrechten. Aan de ene kant is dat het bedrijfsgebouw, aan de andere eventueel ook de eigen werkplek. Bovendien kunnen er, afhankelijk van het beroepsprofiel, nog meer ruimtes bijkomen, zoals opslagruimten, serverruimten of andere ruimten. Overal waar de medewerker toegangsrechten heeft, is er ook een bijpassende sleutel nodig. Bovendien is er eventueel ook nog een bedrijfsparkeerplaats of een parkeergarage waarvoor toegangsrechten moeten worden verstrekt.

Externe toegangsrechten

Toegang tot een bedrijf hebben echter niet alleen directieleden, managers, eigenaars en medewerkers, maar ook externe arbeidskrachten. Dit zijn bijvoorbeeld reinigingskrachten die buiten de werktijden het gebouw schoonmaken, maar ook leveranciers die toegang kunnen hebben tot het magazijn om goederen direct op te slaan of in te ruimen. Ook deze arbeidskrachten moeten toegang krijgen.

 

De sleutel als toegangsautorisatie

Zoals u kunt zien, zijn voor het uitvoeren van de toegangsrechten altijd sleutels nodig. Dit leidt vaak tot een bijzonder grote sleutelbos – hoe meer toegangsrechten, des te meer sleutels een persoon in bezit moet hebben. Juist op het werk kan dat heel snel gaan.

Zo'n groot aantal sleutels vergroot daarbij ook het risico op verlies – hoe meer sleutels men bij zich heeft, des te groter is ook de kans om er één te verliezen. Maar of het nu veel sleutels zijn of maar weinig (zoals in het geval van een privéwoning): het verlies van een sleutel is altijd vervelend en duur. Dat de ruimtes waarvoor men rechten heeft niet meer toegankelijk zijn, is hierbij slechts één facet (net als het feit dat de verloren sleutel gevonden kan worden waardoor een onbevoegde toegang krijgt). Om de veiligheid te herstellen, moeten bij analoge sleutels vaak cilinders en sleutels worden vervangen, wat met veel moeite gepaard gaat – zoals reeds gezegd ook van financiële aard.

Hiervoor bestaat een oplossing: in plaats van analoge sleutels te verstrekken, is het raadzaam om op een digitaal sluitsysteem te vertrouwen. In plaats van veel sleutels kunt u alle toegangsrechten opslaan in een digitaal toegangsmedium (bij voorkeur een transponder). Op die manier bespaart u zich niet alleen een grote sleutelbos, maar raakt u ook veel andere mogelijke problemen kwijt.

 

Zutritt mit Schlüssel


Voordelen van een digitaal sluitsysteem

In een digitaal sluitsysteem kunnen, zoals gezegd, alle toegangen in een toegangsmedium worden opgeslagen. In plaats van veel sleutels is dus een transponder, een SmartCard of iets dergelijks voldoende. Naast dit gemak is het ook geen probleem meer als er eens een sleutel verloren gaat. In dit geval kan het sluitmedium gewoon voor het systeem geblokkeerd worden en bevat het dus geen toegangsrechten meer.

Naast de mogelijkheid om de toegangsrechten in een sleutel te combineren, kunnen ze ook tijdelijk worden verstrekt. Wanneer bijvoorbeeld leveranciers alleen op bepaalde tijdstippen het magazijn mogen betreden of schoonmaakpersoneel slechts in een bepaalde periode in ruimten mag binnengaan, dan kunnen in de software van het sluitsysteem de toegangsrechten tijdelijk worden begrensd. Dat gaat heel eenvoudig met een paar muisklikken.

 

Interesse?

Mocht u geïnteresseerd zijn om uw toegangsrechten in de toekomst digitaal te regelen, dan adviseren wij een toegangscontrolesysteem als het Systeem 3060 van SimonsVoss, waarmee u profiteert van veiligheid, comfort en flexibiliteit. Neem contact op met ons!

 

Bel me alsjeblieft: