NEDLADDNING
TILLGÄNGLIG

Om du har köpt din programvarulicens mot en avgift kan du ladda ner den aktuella versionen av LSM 3.5 (Basic / Basic Online Edition) här!

De viktigaste förbättringarna i korthet:

 • Tillfällig inaktivering av identifieringsmedier
 • Upprepa intervall för uppgifter kan ställas in i dagar, veckor och månader
 • Sökning av transponder och lås också möjligt med TID eller LID
 • Ny drivrutin för aktiva programmeringsenheter (version 2.12.28)
 • Registrering krävs för LSM Basic-utgåvor

Med Service Pack 1:

 • Efterföljande utgåva för Windows 11
 • Stöd för framtida AX-komponenter
 • Avläsning av hela låsningsstatus inklusive batterivarning i nätverket
 • Reaktioner på tryckknappssensorer i händelsehantering

Med Service Pack 2:

 • Integrering av BLE-programmering för AX-lås i verktygsfältet
 • Förbättrad kommunikation mellan klient och server via VPN
 • Könsneutralitet och överensstämmelse med DSGVO

Med Service Pack 3:

 • Stöd för all vidareutveckling av våra AX-komponenter
 • Leverans av den senaste TeamViewer QuickSupport

 

Observera:

Version 3.5 är en så kallad större version, för en uppdatering från version 3.4 eller äldre behöver du en licens som är avgiftsbelagd.

Enligt den nya versionen är Basic Edition nu också föremål för registrering och kräver en betald licens. Du kan få dessa från våra specialiserade detaljhandelspartner.

Uppdateringar i version 3.5 via servicepaket är å andra sidan gratis. Använd bara de kombinerade uppdaterings- och installationsfilerna för relevant programvara.

Starta installationen först efter en aktuell säkerhetskopia av din databas och när du har registreringsinformation för version 3.5: LSM-uppdragsnummer + ordernummer. Du hittar hjälp om registrering i manualen i kapitel 3.1.2 ..

Programvaran ska alltid installeras som en administratör med administrativa rättigheter. 


NEDLADDNING av uppdaterings- och installationsfilerna för Basic och Basic Online Edition:

 
LADDA NER uppdateringsfilen för LSM Mobile PC:

 
LADDA NER installationsfilerna för Business and Professional Edition:

Kontakta en licensierad SimonsVoss-återförsäljare nära dig.

Arkiv service packs

 

Om du har några frågor om installationen, vänligen kontakta hotline (Tel. +49 (0) 89 99228 333 eller support-simonsvoss@allegion.com).