Glasdörrbeslag

Även med glasdörrar är det viktigt att kunna stänga dörren på ett bra och säkert sätt. Vi visar här vad man behöver tänka på när det gäller glasdörrar, vilka typer av glasdörrar det finns och vilka stängningsalternativ som är lämpliga för dessa.

Innehåll:

 Vad är ett glasdörrbeslag?

Även om vi här ska behandla specifikt glasdörrbeslag, tittar vi först kort på dörrbeslag i största allmänhet. I ett bredare perspektiv kan dörrbeslag också ha en dekorativ funktion, vilket man ser på till exempel gamla dörrar. I dessa har beslagen ofta monterats på dörrbladen enbart för utseendets skull. I ett snävare perspektiv menas däremot dörrtrycket eller hela uppsättningen med handtag, knopp eller liknande. Sådana beslag ses i både analog och digital låsteknik. De finns till för att dörren ska kunna användas och i dem ingår dörrband, som fungerar som vridlager, samt låset.

I glasdörrbeslag är funktionen och ändamålet desamma, men med glasdörrar gäller en speciell omständighet: De är klart tunnare än dörrar av stål eller trä. Därför måste man i glasdörrar använda lås avsedda för glasdörrar som är anpassade för deras dimensioner.

 

 Vilka typer av glasdörrar finns det? 

En glasdörr är väl en glasdörr? Riktigt så enkelt är det inte. Det finns olika slags glasdörrar och de skiljer sig från varandra i fråga om funktionalitet, utseende och även material.

En vanlig modell är dörrar med ornamentglas eller mönsterglas. Detta glas är inte helt genomsiktligt, utan vissa delar är ogenomskinliga, vilket uppnås genom att man stänger in luft i glaset. Ornamentglas förhindrar genomsyn, men släpper igenom ljus. I hur hög grad glaset släpper igenom ljus beror naturligtvis på mönstret.

Dörrar med opalglas har ett mindre ljusgenomsläpp. Opalglas kallas också flussglas. Opalglas används mycket i miljöer där man vill förhindra insyn, till exempel på kontor eller i badanläggningar.

I miljöer med höga säkerhetskrav är säkerhetsglas ett lämpligt alternativ. Detta är ett bra val just i ytterdörrar. Säkerhetsglas finns i två utföranden: laminerat och härdat glas. Det förstnämnda består av två eller tre glasskivor som fogats samman med plastfolie och det senare är så kallat termiskt förspänt glas med hög hållfasthet.

Beroende på funktionaliteten kan glasdörrar vara bland annat svängdörrar, slagdörrar, pardörrar och skjutdörrar. Svängdörrar är oftast halvhöga och har en liknande funktion som till exempel ingångsporten i butiken. Detsamma gäller för slagdörrar, som motsvarar den klassiska roterdörren. En pardörr har två dörrblad som öppnas åt vänster respektive höger, medan skjutdörren, som namnet antyder, öppnas genom att skjuta.

 

▶ Glasdörr med elektroniskt lås - går det?

På denna fråga är svaret ett otvetydigt ja. Precis som det finns elektroniska beslag för andra typer av dörrar, kan en glasdörr säkras med ett elektroniskt glasdörrbeslag. I detta fall behövs inte längre någon nyckel i ordets egentliga bemärkelse, utan dörren kan öppnas med digitala identifikationsmedier, såsom en transponder eller ett RFID-kort.

 

 SimonsVoss glasdörrbeslag

Även SimonsVoss erbjuder beslag för glasdörrar, exempelvis modellen SmartHandle 3062. Denna kan smidigt integreras i ett intelligent digitalt system för tillträdeskontroll, och utöver detta är den elegant och ergonomisk.

Hur fungerar det?

Glasdörrbeslaget fungerar precis på samma sätt som ”vanliga” dörrbeslag från SimonsVoss. Med det kan man styra tillträdet för upp till 64 000 användare.  Strömförsörjningen med knappcellsbatterier räcker för upp till 150 000 stängningar, vilket motsvarar ungefär tio års användning. Tillträdesbehörigheterna hanteras via låsschemat så att nya behörigheter både kan tilldelas och återkallas snabbt. På utsidan används låset med SimonsVoss-transpondrar, medan insidan är inkopplad och kan användas som vanligt.

För att beslaget ska vara helt enligt önskemålen, erbjuds de med olika dörrtrycken som kan väljas efter egna preferenser.

Om man vill, kan också DoorMonitoring-funktionen integreras i lösningen. Denna kontrollerar dörrens status med integrerade sensorer och förmedlar informationen vidare till centralen. DoorMonitoring skickar information också om tidsgränsen för stängning överskrids eller om dörren forceras.

 

 

Hur sker monteringen?

Glasdörrbeslaget från SimonsVoss är enkelt att montera. Monteringen tar varken lång tid eller kräver koppling av ledningar eller borrning av hål. Som verktyg behövs endast två hylsnycklar, en mattkniv och en stjärnskruvmejsel. Låset monteras på glasdörrarna och skruvas fast. När kroppen är monterad fäster man aluminiumremsan (och vid behov förkortar man den). Därefter sätter man på täcklocket på kroppen och skruvar fast det. Efter det monteras SmartHandle.

Hur exakt detta görs, vilka verktyg som behövs och vad mer som måste beaktas förklaras i monteringsvideon ovan. 

 

Vi hjälper gärna till med ytterligare frågor kring glasdörrbeslag och digitala låssystem!

Låt oss ta steget in i en värld utan nyckel tillsammans!

Ordna din återuppringning här: