Dørovervågning -Dørstatusovervågning

Hvad er en dørovervågning og dørtilstandsovervågning?

Dørovervågninger giver til hver en tid et overblik over den komplette status over dørene i et bygningskompleks. Dørtilstandsovervågningen informerer brugeren om mulige tilstande for de enkelte døre:

 • Er døren åben?

 • Er døren lukket?

 • Er døren låst?

Men andre informationer kan også udveksles via en dørovervågning. En meddelelse kan således udsendes, hvis en dør står åbent for længe og ikke er blevet lukket.

Muligheder for dørovervågning

Den elektriske dørovervågning er den enkleste form for dørtilstandsovervågning. Denne form for overvågning anvendes f.eks. mod misbrug af redningsveje. Flugtdøre låses dermed ikke i flugtretning, men overvåges kun.

Takket være en dørkontaktovervågning kan uberettiget åbning af flugtdøren opdages uden problemer og komme til udtryk i akustisk eller optisk form. Denne meddelelse er også mulig centralt ved sammenkoblede anlæg. Ved kombinationssystemer bestående af låse med trykovervågning kan sågar en foralarmfunktion realiseres.

.

Dørovervågning ved hjælp af digitalt låsesystem

Mekaniske låsesystemer er ved at være ude af trit med tiden og erstattes lidt efter lidt af moderne og komfortable digitale låsesystemer. Dette åbner op for mange nye muligheder, når det drejer sig om at overvåge dørtilstande til hver en tid.

Med et traditionelt digitalt låsesystem er det muligt nemt at se, hvem der har fået adgang til en dør hvornår. I mange tilfælde er denne form for information rigeligt. Der findes dog også dørovervågninger, der er interessante for særlige statusinformationer og kan vise flere dørtilstande.

Dørtilstandsovervågninger til særlige formål

Ved døre som eksempelvis yderdøre, branddøre, døre til serverrum eller medicinskabe er det vigtigt ikke kun at få vist tilstanden "åben" eller "lukket" for en dørovervågning. I sådanne tilstande kræves en intelligent dørtilstandsovervågning for at få entydige informationer og kunne handle korrekt i situationen.

Ved et sådant system overvåger sensorer i cylindersikringsskruen og cylinderen dørens tilstand og tilstandsændringer.

Statusinformationerne kan så ledes videre direkte til f.eks. facility-manageren eller sikkerhedspersonalet.

Anvendelseseksempler for dørovervågninger:

I en bygning med flere indgange skal personalet sikre sig før fyraften, om alle døre er lukkede. I et større bygningskompleks kan den daglige kontrol af alle berørte døre være forbundet med et væsentligt tidsforbrug. Ved hjælp af en dørtilstandsovervågning er det muligt at aflæse, hvilken dør der er åben eller måske kun lukket. Dermed kan døre findes og låses målrettet.

I tilfælde af branddøre skal det garanteres, at disse altid er lukkede. Kun på den måde kan det garanteres, at en eventuel brand ikke breder sig. Ved hjælp af dørovervågning informeres facility-manageren straks, hvis en sådan dør er åben. Hvis der efter en brand kræves skadeserstatning, skal det absolut kunne bevises, at alle branddøre var lukkede.

Et andet eksempel er døre til server- eller apotekerskabe. Denne specielle form for døre er underlagt tydeligt regulerede sikkerhedsretningslinjer. Følsomme data eller receptpligtig medicin skal sikres imod uautoriseret adgang. Her kan kun en intelligent dørtilstandsovervågning hjælpe, da sådanne døre regelmæssigt skal åbnes af personalet. Men hvis en sådan dør har været åben for længe og eventuelt ikke er blevet låst, skal der udsendes en meddelelse for at lukke sikkerhedshullet.

 

Forudsætninger for digital dørtilstandsovervågning

Der kræves en digital adgangskontrol for at kunne installere en intelligent dørovervågning eller dørtilstandsovervågning.

En adgangskontrol gør det muligt for berettigede personer at få adgang til bygningen eller bestemte områder. Sikkerhedsprincippet for personer eller materielle genstande er altid: "Hvem er adgangsberettiget hvor og hvornår?" I forbindelse med dørtilstandsovervågningen definerer adgangskontrollen persongruppers adgangsrettigheder, der kan tilpasses individuelt. Dette gælder både for lokale og tidsmæssige begrænsninger.

Den digitale adgangskontrol består af mindst tre forskellige elementer. På den ene side af det digitale låsesystem, hvormed samtlige overvågnings- og kontrolfunktioner for den pågældende dør udføres. På den anden side af et identifikationsmedium, der afløser den traditionelle nøgle og giver adgang til den pågældende dør. Den tredje bestanddel er den centrale systemstyring, hvor adgangsrettighederne administreres centralt og sendes til det digitale låsesystem og identifikationsmediet.

SimonsVoss – din ekspert inden for digitale adgangssystemer med dørtilstandsovervågning

SimonsVoss, pioneren inden for digital låseteknik, er den første kontaktpartner, når det drejer sig om adgangssystemer. De radiostyrede adgangskontrolsystemer uden kabler forbinder intelligent funktionalitet med højeste kvalitet "Made in Germany". Som en af de teknologiførende inden for Forslag 1: Billed-mærke: "Dørovervågning" Stock-fotografi-ID: 626840316 Forslag 2: Billed-mærke: "Dørovervågning" Stock-fotografi-ID: 510232522 digital låseteknik konstruerer SimonsVoss sine systemer med særligt fokus på pålidelige komponenter, effektiv software, skalerbarhed, enkel betjening og sidst, men ikke mindst højeste sikkerhed. Grundlaget for SimonsVoss' succes er bæredygtig tankegang og handling samt høj anerkendelse af medarbejdere og partnere. Takket være mod til fornyelse er SimonsVoss altid et skridt foran med sine digitale låsesystemer og tilbyder tidssvarende løsninger. Det omfatter blandt andet funktioner som dørovervågninger eller dørtilstandsovervågninger:

"DoorMonitoring"

 

DoorMonitoring – den perfekte løsning til dørovervågning

Det selvudviklede DoorMonitoring-system består af en låsecylinder med dørovervågningsfunktion og tilhørende softwareløsning. En sensor i cylinderens cylindersikringsskrue overvåger pålideligt dørens tilstand. En anden rigelsensor overvåger samtidigt, om riglen er kørt helt ind eller ud. Disse komponenter gør det muligt at protokollere tilstande og fejl og kan dermed sende statusinformationer over netværket.

Den egne dørtilstandsovervågning kan installeres og anvendes uden kabler inden for få minutter.

Ved hjælp af SmartSurveil kan dørtilstande, der er registreret via DoorMonitoring, vises visuelt. Programmeret kan installeres selvstændigt på en pc og drives adskilt fra låseanlæggets administration for eksempelvis at tilkalde en sikkerhedstjeneste med dørovervågningen. Hvis en dør f.eks. er åben for længe, får sikkerhedspersonalet en meddelelse, der vises direkte i bygningsplanen, og kan indlede tilsvarende foranstaltninger.

Takket være den intelligente dørtilstandsovervågning kan døre sammenfattes i overvågningsgrupper for at kontrollere bestemte områder målrettet. Derudover er en direkte aktion med sammenkoblede døre mulig, der f.eks. muliggør fjernåbning eller en nødfrigivelse. Det er muligt at indlæse bygningsplaner, overdrage døre til planen via træk og slip og efterfølgende få vist den aktuelle dørtilstand for at optimere nøjagtigheden af visningen.

Flere fordele ved digitale låsesystemer med dørtilstandsovervågning

Moderne bygningsanlæg skal kunne holde til meget komplekse krav. Det vedrører entydigt foreskrevne sikkerhedsretningslinjer for at beskytte bygningen og de personer, værdigenstande eller data, der befinder sig i den. Derudover kræves en vis fleksibilitet for at kunne reagere på vidt forskellige forudsætninger. Et digitalt låseanlæg med intelligent dørovervågning opfylder disse krav, kan hurtigt udvides og fungerer konsekvent uden kabler. Derudover har installationen af et sådant anlæg flere fordele:

 

 • Mere sikkerhed og kontrol
  Dørovervågning uden kabler gør det muligt at kontrollere følsomme områder. Sikkerhed er ikke kun ensbetydende med at kunne spærre en tabt nøgle hurtigt og ukompliceret. Sikkerhed er blandt andet også ensbetydende med at beskytte elektroniske identifikationsmedier imod uautoriseret kopiering.
 • Mere kvalitet
  De enkelte elementer og komponenter fremstilles af pioneren af digital låseteknik på eget produktionssted i Tyskland. Det betyder: Største pålidelighed og kvalitet MADE IN GERMANY.
 • Mere komfort
  Døre kan nemt åbnes og lukkes med et tryk på en knap takket være elektroniske nøgler (identifikationsmedier). Sikkerheden for egne medarbejdere, gæster, materielle genstande og data er dermed altid givet. SimonsVoss adgangssystemer muliggør et omfattende overblik over aktuelle adgangsrettigheder. Ændringen af disse adgangsrettigheder er mulig nemt og fleksibelt når som helst.

 • Mere service
  Du kan altid regne med SimonsVoss-temaet og få pålidelig støtte på stedet, via hotline eller remote.
 • Fuld investeringssikkerhed
  Grundsætningen hos SimonVoss er: Udvidelse af alle SimonsVoss-anlæg problemfrit & billigt. Derfor garanterer eksperten inden for digital låseteknik fuld kompatibilitet opad og bagud for egne produkter & systemer, så softwaren og komponenter nemt kan udvides uden problemer i mange år.

Bliv en del af en verden af digitale adgangskontroller med moderne dørtilstandsovervågninger. Bevar altid overblikket, og beskyt personer og bygninger komfortabelt og bæredygtigt
med kvalitet Made in Germany!

Vær sød at ringe til mig: