Deurbewaking -Deurstatusbewaking

Wat is een deurbewaking of deurstatusbewaking?

Deurbewaking biedt te allen tijde een overzicht van de complete status van deuren in een complex. De deurstatusbewaking informeert de gebruiker over mogelijke statussen van afzonderlijke deuren:

 • Is de deur open?

 • Is de deur dicht?

 • Is de deur afgesloten?

Maar ook andere informatie kan via een deurbewaking worden uitgewisseld. Zo kan bijvoorbeeld een melding worden afgegeven wanneer een deur te lang openstaat en niet is afgesloten.

Mogelijkheden voor deurbewaking

De eenvoudigste vorm van de deurstatusbewaking is de elektrische deurbewaking. Deze vorm van bewaking wordt bijvoorbeeld gebruikt tegen misbruik van reddingsroutes. Nooduitgangen worden daarbij in de vluchtrichting niet afgesloten, maar alleen bewaakt.

Door een deurbewaking kan de onbevoegde opening van de nooduitgang probleemloos worden ontdekt en in akoestische of optische vorm worden opgemerkt. Deze melding is bij systemen in een netwerk ook centraal mogelijk. Via combinatiesystemen bestaande uit sloten met drukbewaking kan zelfs een vooralarm worden gerealiseerd.

.

Deurbewaking via digitaal sluitsysteem

Mechanische sluitsystemen zijn inmiddels behoorlijk verouderd en worden geleidelijk vervangen door moderne en comfortabele digitale sluitsystemen. Hierdoor is een groot aantal nieuwe mogelijkheden mogelijk, wanneer het erom gaat, de deurstatus op elk gewenst moment te bewaken.

Met een traditioneel digitaal sluitsysteem kunt u gemakkelijk zien wie zich op welk moment bij een deur toegang heeft verschaft. In veel gevallen volstaat dit soort informatie ook. Er zijn echter ook deurbewakingen die vanwege bijzondere statusinformatie interessant zijn en meerdere deurstatussen kunnen weergeven.

Bewaking van de deurstatus voor speciale doeleinden

Bij deuren zoals bijv. buitendeuren, branddeuren, deuren van serverruimten of medicijnkasten is het belangrijk om niet alleen de toestand "open" of "dicht" via een deurbewaking weer te geven. In dergelijke gevallen is een intelligente deurbewaking hard nodig om eenduidige informatie te verkrijgen en op de situatie afgestemd te kunnen handelen.

Bij zo'n systeem bewaken sensoren in de stiftschroef en cilinder de toestand en de statusveranderingen van de deur.

De statusinformatie kan dan direct aan bijv. facility managers of beveiligingspersoneel worden doorgegeven.

Toepassingsvoorbeelden voor deurbewaking

In een gebouw met meerdere toegangen moet het personeel voor het werk nagaan of alle deuren gesloten zijn. In een groter gebouwencomplex kan de dagelijkse controle van alle betreffende deuren veel tijd in beslag nemen. Door een deurstatusbewaking kan worden opgevraagd welke deur geopend of alleen gesloten is. Daardoor kunnen deuren doelgericht worden opgespoord en gesloten.

In geval van brandwerende deuren moet gegarandeerd zijn dat deze te allen tijde gesloten zijn. Alleen dan kan gegarandeerd worden dat een eventuele brand zich niet uitbreidt. Met behulp van deurbewaking worden facility managers onmiddellijk geïnformeerd wanneer een dergelijke deur geopend is. Wanneer na een brand schadevergoeding wordt verlangd, moet absoluut aangetoond kunnen worden dat alle branddeuren gesloten waren.

Een ander voorbeeld zijn deuren van server- of apotheekkasten. Dit speciale type deuren is onderworpen aan duidelijk gereguleerde veiligheidsrichtlijnen. Gevoelige gegevens of medicijnen op voorschrift moeten beveiligd zijn tegen onbevoegde toegang. Hier kan alleen een intelligente deurstatusbewaking een oplossing bieden, omdat dergelijke deuren regelmatig door personeel geopend moeten worden. Is een dergelijke deur echter te lang geopend en werd er mogelijk vergeten deze af te sluiten, dan moet een melding worden afgegeven om het veiligheidslek te dichten.

 

Voorwaarden voor digitale deurstatusbewaking

Om een intelligente deurbewaking of deurstatusbewaking te kunnen installeren, is een digitale toegangscontrole nodig.

Een toegangscontrole geeft bevoegde personen toegang tot het gebouw of bepaalde zones. Het principe voor de veiligheid van personen of goederen luidt daarbij altijd: „Wie heeft wanneer en waar toegangsrechten?" Daarbij definieert de toegangscontrole in combinatie met de deurstatusbewaking de rechten van gebruikersgroepen die individueel kunnen worden aangepast. Dit geldt zowel voor lokale als tijdelijke beperkingen.

De digitale toegangscontrole bestaat minimaal uit drie verschillende elementen. Enerzijds uit het digitale sluitelement waarmee alle bewakings- en controlefuncties voor de betreffende deur worden uitgevoerd. Anderzijds uit een identificatiemedium dat de conventionele sleutel aflost en toegang geeft tot de betreffende deur. De derde component is de centrale systeembesturing, waarin de toegangsrechten centraal worden beheerd en aan het digitale sluitelement en het identificatiemedium worden gezonden.

SimonsVoss – uw expert voor digitale toegangssystemen met deurstatusbewaking

Wanneer het om toegangssystemen gaat, is SimonsVoss, de pionier voor digitale sluittechniek, het eerste aanspreekpunt. De radiografische, draadloze toegangscontrolesystemen combineren intelligente functionaliteit met de hoogste kwaliteit "Made in Germany“. Als een van de technologieleiders op het gebied van digitale sluittechniek ontwerpt SimonsVoss zijn systemen met bijzondere aandacht voor betrouwbare componenten, krachtige software, schaalbaarheid, eenvoudige bediening en niet in de laatste plaats de hoogste veiligheid. De basis voor het succes van SimonsVoss is duurzaam denken en handelen, evenals een hoge waardering voor medewerkers en partners. Door moedige innovaties is SimonsVoss met zijn digitale sluitsystemen altijd een stap verder en biedt eigentijdse oplossingen. Hiertoe behoren onder andere functies zoals deurbewaking of deurstatusbewaking:

de "DoorMonitoring"

 

DoorMonitoring – de perfecte oplossing voor deurbewaking

Het speciaal ontwikkelde DoorMonitoring-systeem bestaat uit een cilinder met deurbewakingsfunctie en de bijbehorende softwareoplossing. Een sensor in de stiftschroef van de cilinder bewaakt betrouwbaar de toestand van de deur. Een andere sensor in de schoot bewaakt tegelijkertijd of deze compleet in- of uitgeschoven is. Deze componenten maken het registreren van toestanden en storingsproblemen mogelijk en kunnen daardoor statusinformatie via het netwerk verzenden.

De eigen deurstatusbewaking kan binnen enkele minuten draadloos worden geïnstalleerd en gebruiksklaar worden gemaakt.

Met behulp van SmartSurveil kunnen deurstatussen die via DoorMonitoring zijn geregistreerd visueel worden weergegeven. Het programma kan zelfstandig op een pc geïnstalleerd en gescheiden van het beheer van het sluitsysteem worden gebruikt om bijv. een veiligheidsdienst met de deurbewaking te belasten. Mocht een deur bijvoorbeeld te lang openstaan, dan ontvangt het veiligheidspersoneel een melding die direct in de plattegrond van het gebouw wordt weergegeven om passende maatregelen te nemen.

Dankzij de intelligente bewaking van de deurstatus kunnen deuren in bewakingsgroepen worden samengevoegd om doelgericht bepaalde zones te controleren. Bovendien is een directe actie met in een netwerk opgenomen deuren mogelijk, die bijv. op afstand openen of noodvrijschakelen mogelijk maakt. Om de nauwkeurigheid van de weergave te optimaliseren, is het mogelijk om plattegronden van gebouwen in te lezen, de deuren door middel van drag & drop naar het plan over te dragen en vervolgens de actuele deurstatus weer te geven.

Andere voordelen van digitale sluitsystemen met deurstatusbewaking

Moderne gebouwen moeten aan zeer complexe eisen voldoen. Dit betreft duidelijk geformuleerde veiligheidsvoorschriften om het gebouw en de daarin aanwezige personen, waardevolle voorwerpen of gegevens te beschermen. Bovendien is een zekere flexibiliteit nodig om te kunnen reageren op de meest uiteenlopende omstandigheden. Een digitaal sluitsysteem met intelligente deurbewaking voldoet aan deze eisen, is snel uitbreidbaar en functioneert consequent draadloos. Bovendien biedt de installatie van een dergelijk systeem nog meer voordelen.

 

 • Meer veiligheid en controle
  De draadloze deurbewaking maakt de controle van gevoelige zones mogelijk. Veiligheid betekent niet alleen een verloren sleutel snel en ongecompliceerd te kunnen blokkeren. Veiligheid betekent onder andere ook de bescherming van elektronische identificatiemedia tegen onbevoegd kopiëren.
 • Meer kwaliteit
  De afzonderlijke elementen en componenten worden door de pionier van de digitale sluittechniek op de eigen productielocatie in Duitsland vervaardigd. Dat betekent: maximale betrouwbaarheid en kwaliteit MADE IN GERMANY.
 • Meer comfort
  Deuren laten zich dankzij elektronische sleutels (identificatiemedia) comfortabel met een druk op de knop openen en sluiten. De veiligheid voor eigen medewerkers, gasten, eigendommen en gegevens is daardoor te allen tijde gewaarborgd. SimonsVosstoegangssystemen maken een omvangrijk overzicht van actuele toegangsrechten mogelijk. Het wijzigen van deze toegangsrechten is te allen tijde comfortabel en flexibel mogelijk.

 • Meer service
  U kunt altijd vertrouwen op het team van SimonsVoss en krijgt betrouwbaar ondersteuning ter plaatse, via de hotline of op afstand.
 • Volledige zekerheid van uw investering
  Het principe van SimonVoss luidt: probleemloze en voordelige uitbreiding van elk SimonsVoss-systeem. Daarom garandeert de expert voor digitale sluittechniek volledige compatibiliteit met eerdere en latere versies van de eigen producten en systemen, zodat software en componenten ook na vele jaren nog probleemloos uitgebreid kunnen worden.

Stap nu over naar de wereld van digitale toegangscontrole met moderne deurstatusbewaking. Behoud altijd het overzicht en bescherm daardoor personen en gebouwen comfortabel en duurzaam met
kwaliteit made in Germany!

Bel me alsjeblieft: