Dörrövervakning -Dörrstatusövervakning

Vad innebär dörrövervakning eller dörrstatusövervakning?

Dörrövervakning ger en ständig översikt över fullständig status för alla dörrar i ett byggnadskomplex. Dörrövervakningen informerar användaren om möjliga statustyper hos enskilda dörrar:

 • Är dörren öppen?

 • Är dörren stängd?

 • Är dörren låst?

Även annan information kan förmedlas via en dörrövervakning. Till exempel kan ett meddelande skickas om en dörr står öppen för länge eller inte låses.

Möjligheter till dörrövervakning

Den enklaste formen av dörrstatusövervakning är elektrisk dörrövervakning. Denna typ av övervakning används exempelvis mot missbruk av räddningsvägar. Utrymningsdörrar är inte låsta i utrymningsriktningen utan övervakas endast.

Genom dörrkontaktsövervakning kan man upptäcka om nödutgångsdörren öppnas av obehöriga genom en akustisk eller optisk larmsignal. Denna information kan skickas centralt i anslutna system. Det är även möjligt att upprätta en förlarmsfunktion genom kombinationssystem bestående av lås med dörrövervakning.

.

Dörrövervakning med digitala låssystem

Mekaniska låssystem är numera passé och ersätts i allt större utsträckning av moderna och bekväma digitala låssystem. Detta möjliggör ett stort antal möjligheter när det gäller att övervaka dörrstatus.

Med ett vanligt digitalt låssystem kan du utan vidare se vem som har passerat en viss dörr och vid vilken tidpunkt. I många fall räcker denna information. Det finns dock dörrövervakning som kan samla in ytterligare dörrstatus.

Dörrstatusövervakning i särskilda syften

När det gäller exempelvis entrédörrar, branddörrar, serverrumsdörrar eller medicinskåp är det viktigt att inte bara samla in status om dörrarna är öppna eller stängda. I sådana fall är intelligent dörrstatusövervakning nödvändig för att erhålla otvetydig information och kunna agera utifrån vad situationen kräver.

I sådana system övervakar sensorer i cylinderskruven och cylindern status och statusändringar hos dörren.

Statusinformationen kan då skickas direkt till en Facility Manager eller säkerhetspersonal.

Exempel på användning av dörrövervakning

I en byggnad med flera ingångar måste personalen säkerställa att alla dörrar är stängda och låsta innan de lämnar lokalen. I ett större byggnadskomplex kan den dagliga kontrollen av alla berörda dörrar ta mycket tid i anspråk. Med hjälp av dörrstatusövervakning kan man ta reda på vilka dörrar som är öppna eller bara stängda. Därigenom kan man enkelt hitta berörda dörrar och låsa dem.

När det gäller branddörrar måste det säkerställas att de alltid är stängda. Endast då kan de hindra att Bildtext: ”Dörrstatusövervakning” en eventuell brand sprider sig. En Facility Manager informeras omedelbart när en sådan dörr öppnas. Vid skadeanspråk efter en brand måste man kunna bevisa att samtliga branddörrar var stängda.

Ett annat exempel är dörrar till server eller medicinskåp. Dessa specialdörrar omfattas av tydligt reglerade säkerhetsriktlinjer. Känslig information och receptbelagd medicin måste skyddas åt obehörig åtkomst. Här krävs intelligent dörrstatusövervakning eftersom sådana dörrar regelbundet måste öppnas av personalen. Om en sådan dörr är öppen för länge eller om någon har glömt att stänga den måste en varning gå ut så att man kan åtgärda säkerhetsluckan.

 

Förutsättningar för digital dörrstatusövervakning

Digital tillträdeskontroll! krävs för att man ska kunna installera intelligent dörrstatusövervakning.

Tillträdeskontroll gör det möjligt för behöriga personer att få tillträde till en byggnad eller särskilda områden. Grundprincipen för att skydda personer och föremål lyder alltid: ”Vem har tillträdesbehörighet var och när?” Tillträdeskontroll i kombination med dörrstatusövervakning anger olika gruppers behörighet som även kan anpassas individuellt. Detta gäller begränsningar såväl lokalt som tidsmässigt.

Digital tillträdeskontroll består av minst tre olika delar. Den första är digital låsning som används för samtliga övervaknings- och kontrollfunktioner hos respektive dörr. Den andra är ett identifikationsmedium som ersätter en vanlig nyckel och ger tillträde till dörrarna. Den tredje är en central systemstyrning där tillträdesbehörigheterna administreras och skickas till det digitala låset respektive identifikationsmediet.

SimonsVoss – din specialist på digitala tillträdessystem med dörrstatusövervakning

SimonsVoss är pionjär inom digitala låsteknik och din främsta kontakt när det gäller tillträdessystem. Trådlösa tillträdeskontrollsystem kombinerar intelligent funktionalitet med högsta kvalitet Made in Germany. SimonsVoss är ledande inom området digital låsteknik och utvecklar sina system med särskilt fokus på tillförlitliga komponenter, programvara med hög kapacitet, skalbarhet, enkel hantering och inte minst högsta säkerhet. Hållbart tänkande och handlande samt uppskattning av våra medarbetare och samarbetspartners är nyckeln till SimonsVoss framgång. Tack var mod till innovation ligger SimonsVoss alltid steget före med sina digitala låssystem och kan erbjuda moderna lösningar. Hit hör bland annat funktioner som övervakning av dörrstatus.

DoorMonitoring

 

DoorMonitoring – den perfekta lösningen för dörrövervakning

Det specialutvecklade DoorMonitoring-systemet består av en låscylinder med dörrövervakningsfunktion och tillhörande programvara. En sensor i cylinderskruven övervakar dörrstatus på ett tillförlitligt sätt. En ytterligare regelsensor övervakar samtidigt om regeln är helt in- eller utdragen. Dessa komponenter möjliggör loggning av status och störningar och kan skicka statusinformation via nätverket.

Dörrstatusövervakningen kräver inga kablar och kan installeras och börja användas på ett par minuter.

Med SmartSurveil kan dörrstatus som registreras via DoorMonitoring framställas visuellt. Programmet kan installeras fristående på en dator och användas skiljt från administrationen av låssystemet så att dörrövervakningen vid behov kan utlokaliseras till en extern säkerhetstjänst. Om en dörr exempelvis är öppen för länge får säkerhetspersonalen ett meddelande som visas direkt i planritningen så att nödvändiga åtgärder direkt kan vidtas.

Tack vare den intelligenta dörrstatusövervakningen kan dörrar delas in i grupper för riktad kontroll av bestämda områden. Dessutom kan nätanslutna dörrar hanteras direkt till exempel vid behov av fjärröppning eller nödaktivering. Man kan erhålla optimal noggrannhet i visningen genom att läsa in byggnadsritningarna, dra och släppa dörrar på ritningen och sedan visa aktuell dörrstatus.

Ytterligare fördelar hos digitala låssystem med dörrstatusövervakning

Moderna byggnader måste uppfylla mycket komplexa krav. Det gäller föreskrivna säkerhetsriktlinjer i syfte att skydda människor, värdefulla föremål eller data som finns i byggnaden. Dessutom krävs en viss flexibilitet så att man kan reagera på olika förutsättningar. Ett digitalt låssystem med intelligent dörrövervakning uppfyller dessa krav, kan snabbt byggas ut och fungerar helt utan kablar. Dessutom medför installation av ett sådant system ytterligare fördelar:

 

 • Bättre säkerhet och kontroll
  Den kabelfria dörrövervakningen möjliggör kontroll av känsliga områden. Säkerhet innebär inte bara att snabbt och enkelt kunna spärra en förlorad nyckel. Säkerhet innebär bland annat även att skydda elektroniska identifikationsmedier mot otillåten kopiering.
 • Högre kvalitet
  De olika delarna och komponenterna tillverkas av pionjären inom digital låsteknik i en egen anläggning i Tyskland. Det innebär högsta tillförlitlighet och kvalitet MADE IN GERMANY.
 • Bättre komfort
  Tack vare elektroniska nycklar (identifikationsmedier) kan dörrar öppnas och stängas med en knapptryckning. Egna medarbetare, gäster, föremål och information är därmed alltid skyddade. Tillträdessystem från SimonsVoss möjliggör en omfattande översikt över aktuella tillträdesbehörigheter. Tillträdesbehörigheterna kan när som helst ändras bekvämt och flexibelt.

 • Bättre service
  SimonsVoss-teamet står alltid till tjänst och kan ge råd på plats, via hotline eller på distans
 • Fullständig investeringstrygghetSimonsVoss motto lyder: problemfri och kostnadseffektiv utbyggnad av alla SimonsVosssystem Därför garanterar specialisten på digital låsteknik full framåt- och bakåtkompatibilitet hos egna produkter och system så att programvara och komponenter kan kompletteras även efter många år.

Ta steget in i en värld med digital tillträdeskontroll och modern dörrstatusövervakning. Behåll ständig överblick och skydda människor och byggnader på ett bekvämt och hållbart sätt med
kvalitet Made in Germany!

Snälla ring mig: