Elektroniskt handtag

För att förstå vad ett elektroniskt handtag är måste vi ta ett steg tillbaka och först ta reda på vad som definierar och utmärker ett handtag generellt. Här kan man till att börja med skilja mellan begreppet handtag i vidare och snävare mening. Definitionen i vidare mening är exempelvis när man betraktar portarna till en medeltida kyrka med sin formade metall. Den stabiliserar och utsmyckar porten men är inte det som betecknar ett handtag eller elektroniskt handtag.

Med handtag och elektroniska handtag när det gäller låsteknik avses hela dörrbeslaget alltså trycke, knopp och övriga delar.

Även om ett handtag och ett elektroniskt handtag skiljer sig åt har de även mycket gemensamt.

 

Handtagets funktioner

Följande viktiga funktion har ett handtag och ett elektroniskt handtag gemensamt: De säkrar dörrar. För att garantera denna säkerhet är det viktigt att handtaget inte går att skruva loss från utsidan.

Till handtaget hör även dörrband, lås och trycke. Generellt sett kan materialet vara metall, aluminium eller plast, men elektroniska handtag har ofta en yta av rostfritt stål eller (mot pristillägg) mässing.

Ett handtag (även ett elektroniskt) har till uppgift att möjliggöra manövrering av dörrar. Här fungerar banden som vridlager, medan låset och dess tillbehör sitter på motstående sida.

Även om handtag och elektroniska handtag i snävare mening används på grund av sin funktionalitet och – som vi inledningsvis nämnde – den visuella aspekten inte hör dit så beaktar man ändå det visuella vid användning av ett handtag. Det gäller även den elektroniska cylindern.

 

Det elektroniska handtaget

Den som bestämmer sig för ett digitalt lås- och tillträdeskontrollsystem satsar på elektronik inom låstekniken. De funktioner som finns i ett klassiskt låssystem finns naturligtvis även här, men komponenter såsom elektroniska handtag ökar värdet i systemet och innebär många fördelar.

Ett elektroniskt handtag kan öppnas med digitala låsmedier, till exempel ett SmartCard eller en transponder, och det finns även möjlighet att integrera en pinkodsknappsats. Här används trådlös kommunikation i stället för mekaniska nycklar. I motsats till ett vanligt handtag kan ett elektroniskt handtag dessutom låsas utan att en cylinder är monterad som kräver att man vrider om en nyckel.

Om du vill ha ett elektroniskt handtag finns det ett stort urval av varianter och tillbehör när det exempelvis gäller handtagets och höljets utseende. Som tillval kan en DoorMonitoring-funktion integreras så att säkerhetsrelevant information omedelbart kan skickas vidare i systemet. Ett elektroniskt handtag ansluts utan kablar.

 

 

 

 

Bild på ett SmartHandle
SmartHandle på en glasdörr

Intresserad?

Vill du veta mer om elektroniska handtag och det tillhörande digitala låssystemet? Kontakta oss så berättar vi mer om System 3060 och om handtaget SmartHandle. Vi hjälper dig gärna!

 

Snälla ring mig: