Elektronisk beslag

Før et elektronisk beslag beskrives, skal det først defineres, hvad der kendetegner et beslag. Her kan man i første omgang se på, hvad et beslag er i snæver og i vid forstand. Definitionen i vid forstand ses eksempelvis i middelalderlige kirkedør og deres formede metalbeslag. De stabiliserer og pynter døren, men er ikke det, som betegner et beslag og slet ikke et elektronisk beslag.

Når man inden for låseteknik taler om beslag og elektronisk beslag, menes dørbeslaget, der betegner greb, knop og lignende, altså dørgrebsættet som helhed.

Også selvom der er forskel på beslag og elektronisk beslag, har de dog mange ligheder.

 

Dørbeslagets funktioner

En vigtig grundfunktion, som beslag og elektronisk beslag har til fælles: De sikrer døre. Det er vigtigt, at de ikke kan skrues af udefra, så denne sikkerhed kan garanteres.

Beslagene omfatter dørhængsel, dørlås samt dørgreb. Generelt kan de være lavet af metal, aluminium og kunststof, hvor et elektronisk beslags overflade oftest er rustfrit stål eller (mod merpris) messing.

Et beslag (også det elektroniske beslag) har også til opgave at udforme døre bevægeligt. Til dette formål har dørhængslerne et drejeligt leje og er placeret på modsatte side af låsen og dens tilbehør.

Også selvom beslag og elektroniske beslag egentlig anvendes på grund af deres funktion og – som nævnt i starten – det optiske aspekt ikke hører til her, tages også hensyn til udseendet, da et beslag jo er et blikfang. Det gælder også den elektroniske cylinder.

 

 

Det elektroniske beslag

Den, der beslutter sig for et låse- og adgangskontrolsystem, satser på elektronik i låseteknikken. Det klassiske låseanlægs funktioner bevares naturligvis, men bestanddele som et elektronisk beslag opgraderer systemet og giver det mange fordele.

Et elektronisk beslag kan åbnes med digitale låsemedier som en transponder eller et SmartCard, derudover er det også muligt at integrere pin-registrering via tastatur. Den trådløse kommunikation træder her i stedet for at føle sig frem med en mekanisk nøgle. I modsætning til det normale beslag kan et elektronisk beslag derudover også låses, uden at der er integreret en cylinder, hvor en nøgle skal kunne føres ind.

Et elektronisk beslag byder på et stort udvalg af varianter og tilbehør, når det f.eks. drejer sig om greb og afdækning. Ved behov kan det fås med DoorMonitoring-funktion, så det straks kan videregive sikkerhedsrelevante informationer. Et elektronisk beslag kan sammenkobles uden kabler.

 

 

 

 

Visning af SmartHandle
SmartHandle i en glasdør

Interesse?

Vil du gerne vide mere om elektroniske beslag og tilhørende digitale låseanlæg? Så kan du hente informationer om låseanlæg som System 3060 og beslag som SmartHandle hos os. Vi hjælper dig gerne!

 

Ring venligst til mig: