Nycklar hör till det förflutna.

Transponder, passivt SmartCard eller pinkodsknappsats – i ett digitalt låssystem är valet ditt. Du kan till och med kombinera alla dessa medier i ett system eller använda redan befintliga kort. De fritt programmeringsbara sändarna aktiverar lås på ett avlyssningssäkert och trådlöst sätt. Endast en giltig behörighet garanterar tillträde. I låsschemat kan man snabbt och bekvämt spärra borttappade medier och ändra tillträdesrättigheter med ett musklick.
Med ett identifieringsmedium för systemet 3060 kan du inte bara betjäna upp till sju oberoende låssystem utan även registrera dina arbetstider och till exempel betala i personalmatsalen.

Digitala identifieringsmedia

SmartTag

Vill du använda SmartTags istället för SmartCards? I System 3060 går det även att använda SmartTags av typen MIFARE® Classic, MIFARE Plus® och MIFARE® DESFire®.

Mer information och detaljer

Vill du veta mer om våra produkter och produktvarianter? 
Bläddra i vår produktkatalog eller kontakta din fackhandelspartner till SimonsVoss.

System 3060 | Mood
System 3060 | Mood
System 3060 | Mood
System 3060 | Identifikationsmedien | SmartTag

Fördelar med identifieringsmedia

  • Fritt programmerbara
  • Kan spärras med ett musklick, t.ex. vid förlust eller stöld
  • Transpondrar och SmartCard/SmartTag kan användas i upp till sju av varandra oberoende låssystem
  • Olika identifieringsmedia kan kombineras i ett system