Tidsregistrering

Särskilt för personalavdelningen är följande fråga viktig: Hur många arbetstimmar har medarbetarna lagt ner? Här kommer tidsregistreringen som används för att registrera medarbetarnas närvaro in i bilden. Viktigt är att betona att det gäller närvarotider, eftersom det bara är dessa som får registreras utan att man först behöver inhämta medgivande. Om ytterligare uppgifter registreras (exempelvis var man befinner sig eller hur länge) måste detta först godkännas i förväg.

 

Fördelar med tidsregistrering för företag

Det finns olika skäl för företag att använda tidsregistrering. Först och främst underlättas arbetet avsevärt för avdelningen som arbetar med tidshanteringen eftersom processer automatiseras som annars skulle behöva hanteras manuellt och därmed ta arbetstid i anspråk. Tack vare att mindre arbetstid läggs på detta sparar man även kostnader eftersom den insparade tiden kan läggas på andra produktiva arbetsuppgifter.

Vid sidan av ren tidsregistrering kan man även registrera uppgifts- och projektrelaterad tid – vilket förutsätter medgivande (se ovan) – och på så sätt optimera planeringen. Insikter som detta ger kan även användas på ett vinstbringande sätt i framtiden.

Med optimal tidsregistrering kan arbetsgivaren bättre hålla ett öga på processerna och får dessutom en bättre överblick över vad som händer i företaget.

 

Tidsregistreringens möjligheter

För att tidsregistreringen ska leda till önskad tidsbesparing behövs naturligtvis ett motsvarande system. Tidsregistrering med hjälp av egna listor eller stämpelkort som avläses manuellt skulle snarare leda till tidsförluster än till tidsvinster. Instämpling sker istället i överförd bemärkelse exempelvis via en terminal för incheckning.

Till incheckning behövs då ett motsvarande medium. I de flesta fall kan det vara ett plastkort, men det är även möjligt att tidsregistrera med ett chip eller med fingeravtryck. En annan möjlighet är att använda en smartphone och en app-genererad streckkod eller QR-kod.

 

Zeiterfassung
Digitale Zeiterfassung

Kostnader för digital tidsregistrering

Att installera ett system för digital tidsregistrering är till en början förenat med något högre kostnader. Det gäller dock bara inledningsvis eftersom installationen av den digitaliserade tidsregistreringen betalar sig på kort tid.

En faktor i detta är den redan nämnda kostnadsbesparingen tack vare att medarbetare som arbetar med tidshantering avlastas och därmed får fri kapacitet att använda produktivt inom andra områden.

Dessutom: Som vi har nämnt är installation av ett system visserligen förenat med en högre kostnad initialt, men de löpande kostnaderna ligger sedan på en mycket låg nivå. Det digitala systemet för tidsregistrering är därmed en investering för framtiden.

 

 

 

 

Integration i det digitala låssystemet

Det som gäller tidsregistreringssystemet gäller även ett digitalt låssystem. Investeringen betalar sig snabbt tack vare de låga löpande kostnaderna och det ringa underhållsbehovet.

Om du redan har ett digitalt system för tidsregistrering med kort: Dessa kort kan även användas i vårt system för tillträdeskontroll. Prata med oss!

 

Snälla ring mig: