I perfekt harmoni. Hur mycket ”online” får det lov att vara?

Vill du koppla upp komponenterna i ditt låssystem i ett nätverk? Offline, virtuellt, online? Eller kors och tvärs? I System 3060 står alla möjligheter till förfogande. Gör helt enkelt som du vill!

För samman maskin- och programvara genom nätverksuppkoppling.

WaveNet nätverkslocket

WaveNet-nätverkslocket integrerar LockNode i metallocket på elektroniksidan av en låscylinder. Detta möjliggör en direkt nätverksuppkoppling utan extra montering av LockNode bredvid dörren. Nätverkslocket kan mycket enkelt monteras i efterhand genom att man byter ut locket på låscylinderns elektroniksida. Nya cylindrar för direkt nätverksuppkoppling kan beställas som Network Inside Version .WNM.