Nyckelöverlämning

Oavsett i en privat eller yrkesmässig situation: Det är skönt när allt är klart och det är dags för nyckelöverlämningen. Det kan gälla nyckeln till en lägenhet eller till en ny arbetsplats. Det känns alltid bra när man får nyckeln till sin nya bostad eller till den nya arbetsplatsen. Man bör dock tänka på några saker under och efter nyckelöverlämningen.

 

Överlämning av nycklar till den egna bostaden

Du har hittat drömlägenheten och och allt är klart med hyresvärden. Det är dags för nyckelöverlämning. Vid överenskommen tidpunkt får du den efterlängtade nyckeln. Nu har du ditt nya hem med tillträde som du vill.

Efter nyckelöverlämning inställer sig frågan: Räcker antalet nycklar? Finns det en nyckel till alla i hushållet? Borde en vän eller granne ha en nyckel i den händelse man låser sig ute av misstag. Man kanske har regelbunden städhjälp som för enkelhetens skull bör ha en egen nyckel.

Om antalet nycklar inte räcker måste man efter nyckelöverlämningen fundera på att göra några extra och beställa dem. Det gäller eventuellt inte bara husnyckeln utan även för andra lås, till exempel om ett garage eller en parkeringsplats hör till bostaden.

 

 

 

Schlüsselübergabe

Nyckelöverlämning på jobbet

Nyckelöverlämning sker inte bara när det handlar om bostäder. När man börjar på en ny arbetsplats lämnas också en nyckel över. Man får naturligtvis en nyckel till själva arbetslokalen, men det kan även handla om nycklar till andra utrymmen. Vid sidan av arbetslokalen kan man behöva en nyckel för att låsa upp bommen till företagets parkeringsplats respektive parkeringshus eller till hissen som går upp till arbetsplatsens våningsplan. Ju större företaget och det egna ansvarsområdet är, desto fler nycklar finns det som måste lämnas över.

 

Efter nyckelöverlämningen

Även efter nyckelöverlämning måste man ha bra koll på sina nycklar. Om en nyckel kommer på avvägar uppstår problem. När det gäller privatbostaden kan man kanske komma lindrigt undan och komma in i bostaden igen (till exempel om man har lämnat en nyckel till en vän eller granne). Men man kan ändå ha en oroande vetskap om att främmande personer under vissa omständigheter skulle kunna ta sig in i hemmet. Om det handlar om ett hyresobjekt måste dessutom hyresvärden eller bostadsförvaltningen informeras om den borttappade nyckeln, vilket ofta kan kräva att låscylindrar och nycklar byts ut. Det kan bli mycket kostsamt om det handlar om ett låssystem.

Ännu besvärligare blir det om någon av arbetsplatsens nycklar tappas bort. Här kan det i vissa fall handla om många nycklar som måste bytas ut i samband med byte av låscylindrar och dessutom kan säkerhetsrelevanta områden som dokumentskåp och serverrum vara utsatta. Säkerhetsrisken är alltså avsevärt mycket större jämfört med en privat nyckelförlust.

 

Det säkra alternativet: digital låsteknik

Hur vore det att slippa lämna över nycklar och istället lämna över ett digitalt låsmedium, företrädesvis en transponder? Med ett digitalt låssystem från SimonsVoss är du på den säkra sidan. Även i händelse av en förlust kan du känna dig säker. Transpondern kan enkelt och bekvämt spärras i systemet – inget nytt lås och ny nyckelöverlämning krävs.

 

Snälla ring mig: