Sleuteloverdracht

Privé of professioneel: het is een mooi moment als alles is afgewikkeld en het zo ver is dat de sleutel(s) overhandigd kan (kunnen) worden. Of het nu gaat om een sleuteloverdracht voor een woning of de sleutel van de nieuwe werkgever: het is een fijn gevoel om de sleutel voor de eigen vier wanden of de ruimtes van het bedrijf bij de sleuteloverdracht in handen te krijgen. Maar tijdens én na het overhandigen van de sleutel moet op een aantal zaken worden gelet.

 

Sleuteloverdracht voor de eigen vier wanden.

U hebt uw droomwoning gevonden, de verhuurder is blij met u en alles is voorbereid: de sleutel kan worden overgedragen. Op de afgesproken datum neemt u de gewenste sleutel(s) in ontvangst. Voortaan is dit uw nieuwe thuis en hebt u altijd en overal toegang.

Na de sleuteloverdracht stelt zich de vraag: Zijn er genoeg sleutels? Is er één voor elke bewoner? Moet een vriend of buurman eventueel een sleutel krijgen, voor wanneer u per ongeluk een keer voor een gesloten deur staat? Er kan ook een regelmatige reinigingskracht zijn, die voor de eenvoud een eigen sleutel nodig heeft.

Volstaat het aantal overhandigde sleutels niet, dan moet overwogen worden na de sleuteloverdracht een paar stuks na te laten maken of bij te bestellen. Dit geldt mogelijk niet alleen voor de huissleutel, maar ook voor andere deuren, bijvoorbeeld bij een garage of een parkeerplaats die bij het gehuurde object horen.

 

 

Schlüsselübergabe

Sleuteloverdracht op de zaak

Niet alleen wanneer het om wonen gaat, worden er sleutels overhandigd. Ook bij een nieuwe werkplek vindt er vaak een sleuteloverdracht plaats. Enerzijds natuurlijk voor het gebouw waarin gewerkt wordt, maar de sleuteloverdracht kan ook nog andere ruimten en deuren betreffen: naast de eigen werkplek kunnen bij een sleuteloverdracht ook de slagbomen naar het parkeerterrein, de parkeergarage of de lift worden overhandigd om uiteindelijk de eigen werkplek te kunnen bereiken. Hoe groter het bedrijf en de eigen verantwoordelijkheden, des te meer sleutels er worden overhandigd bij de sleuteloverdracht.

 

Na de sleuteloverdracht

Ook na de sleuteloverdracht moet u natuurlijk altijd goed op de sleutels letten. Want zodra er een sleutel kwijt is, ontstaan er problemen. In de privésfeer kan het eventueel nog met een sisser aflopen, omdat u ondanks alles toch weer in de woning komt (bijv. met een sleutel die aan een vriend of de buren is toevertrouwd), maar toch blijft de onaangename wetenschap dat er onder bepaalde omstandigheden vreemde personen toegang tot de woning kunnen hebben. Bij een gehuurd object moet bovendien de verhuurder of het facilitair management over de verloren sleutel worden ingelicht, wat in de meeste gevallen leidt tot de vervanging van sleutels en cilinders. Juist bij een sluitsysteem kan zoiets heel kostbaar worden.

Het wordt nog moeilijker en omslachtiger als u beroepshalve een van de bij de sleuteloverdracht ontvangen sleutels kwijtraakt. Want hierbij zijn onder bepaalde omstandigheden niet alleen duidelijk meer sleutels betrokken die bij de vervanging van cilinders ook moeten worden vervangen, maar misschien ook veiligheidsrelevante zones zoals archiefkasten, serverruimte e.d. Het veiligheidsrisico is hier aanzienlijk groter dan bij het verlies van privésleutels.

 

Het veilige alternatief: digitale sluittechniek

Hoe zou het zijn als er bij de sleuteloverdracht geen sleutels overgedragen zouden worden, maar een digitaal sluitmedium, bij voorkeur een transponder? Met een digitaal sluitsysteem van SimonsVoss blijft u altijd aan de veilige kant. Ook bij verlies weet u dan zeker: de transponder kan heel eenvoudig en ongecompliceerd in het systeem worden geblokkeerd – er is geen nieuw slot en nieuwe sleuteloverdracht nodig.

 

Bel me alsjeblieft: