Låscylinder

Där man behöver låsa finns i de allra flesta fall även en cylinder. Entrédörrar, lägenhetsdörrar, källardörrar – i dessa dörrar sitter sannolikt en låscylinder och man behöver rätt nyckel för att låsa upp den.

 

Definition av låscylinder

Låscylindern spelar en central roll när det gäller säkerheten. Nyckeln måste passa, annars går det inte att komma in. Den absolut vanligaste varianten är fortfarande den mekaniska låscylindern. Nyckeln är försedd med urskärningar och får därmed sin profil. Denna profil måste stämma överens med låscylindern så att nyckeln kan sättas i och vridas om.

Låscylindrar är dock inte likadana – man måste skilja de olika typerna åt. Olika utföranden används beroende på användningsområde, vilket beskrivs närmare i det följande.

 

Klassikern: Profilcylinder

Profilcylindern är den vanligaste och mest spridda typen av låscylinder. Den kallas även dubbelcylinder. Med dubbel menas att man kan använda en nyckel från båda sidor. Därmed lämpar sig cylindern mycket bra för entrédörrar i byggnader.

Efter önskemål kan profilcylindern även utrustas med en farofunktion. Det innebär att man kan låsa och låsa upp den från båda sidor även om det redan sitter en nyckel på ena sidan. Det kan vara praktiskt om det bara finns en ingång till ett utrymme eftersom det då är möjligt att låsa upp dörren även om det sitter en nyckel på insidan.

 

 

 

 

 

 

 

Schließzylinder

Vilka andra låscylindrar finns det?

Utöver profilcylindern finns det även flera andra typer av låscylindrar. Bland annat kan nämnas knoppcylindern. Den går bara att låsa med en nyckel från ena sidan, på den andra sidan (ofta insidan) sitter en knopp som manövreras med cylindern. Därmed kan man alltid låsa från valfri sida.

En halvcylinder fungerar på liknande sätt förutom att det inte finns någon låsbar knopp eftersom den normalt sett bara är låsbar från ena sidan. Den här låscylindern utmärks av att den alltid har en längd på 10 mm. Den används bland annat i garageportar och nyckelskåp.

En något mindre säker låscylinder är spakcylindern. Den används därför inte i vanliga dörrar. När man använder en nyckel i låset vrids en spak på insidan så att man kan öppna dörren. Den här enkla låsmekanismen används exempelvis i brevlådor och klädskåp.

Nämnas bör även yttercylindern som ofta används i extralås och skruvas fast på insidan, exempelvis som lådlås eller på garageportar.

 

Antipanikzylinder

Specialfall: antipanikcylindern

Den så kallade antipanikcylindern är en en låscylinder med särskilt användning. Den här låscylindern kallas ibland även paniklås men används naturligtvis inte för att sprida panik utan för att motverka den. Den har fått sin benämning eftersom den framför allt används längs utrymningsvägar.

Den här låscylindern utmärks av att den bara kan låsas och låsas upp från en sida samtidigt som det måste säkerställas att den alltid kan öppnas även från den andra sidan. Av den här anledningen används den längs utrymningsvägar eftersom det exempelvis i händelse av brand måste gå snabbt att ta sig ut.

En dörr med den här låscylindern är ofta utrustad med ett dörrhandtag med en så kallad panikregel som kan tryckas nedåt. Den sträcker sig i över hela dörrbredden i handtagshöjd och trycks automatiskt ner om det blir trängsel vid en utrymningsväg.

 

 

 

Ett klokt alternativ: den digitala låscylindern

Vi har hittills framför allt pratat om mekaniska låscylindrar här, men det finns ett bra alternativ: den digitala låscylindern. I stället för en nyckel erhåller du ett låsmedium, till exempel en transponder, som kan programmeras och förses med motsvarande tillträdesbehörigheter. Fördelen är bland annat att transpondern när som helst kan kompletteras med fler tillträdesbehörigheter (som naturligtvis när som helst även kan återtas). Efter programmering kan även fler låscylindrar öppnas med låsmediet.

Om en ”nyckel” skulle försvinna kan den enkelt spärras i det digitala låssystemet. Även detta är en fördel i ett elektroniskt låssystem. I ett mekaniskt låssystem skulle man vara tvungen att byta ut låscylindern om en nyckel tappas bort för att upprätthålla säkerheten i låssystemet. Den risken finns inte i ett digitalt system.

 

Är du intresserad av ett digitalt låssystem?

Där får du veta hur du kan dra nytta säkerheten, flexibiliteten och bekvämligheten i ett system som exempelvis System 3060. Prata med oss!

 

Snälla ring mig: