Låsecylinder

 

Når det drejer sig om låsning, er låsecylinderen uden tvivl et centralt element. Uanset om det er beboelsesejendomme, lejlighedsdøre eller forretningslokaler er der installeret låsecylindre for at forhindre uautoriseret adgang.

Hvad kendetegner låsecylinderen

Den mest almindelige variant i dag er stadig den mekaniske låsecylinder. For at kunne låse eller låse døren op skal der bruges en nøgle, hvis profil passer ind i cylinderen. Til dette er nøglens blad udstyret med udskæringer. Hvis dens udskæringer passer til stifterne i låsecylinderen, kan den låses og låses op.

Selvom denne mekanisme altid er den samme i låsecylinderen, findes der forskellige versioner af låsecylinderne. Nedenfor kan du se eksempler på, hvilke typer låsecylindre der findes.

 

Profilcylinderen - den mest almindelige variant

Man kunne også kalde profilcylinderen for "klassikeren" blandt låsecylindre. En anden meget almindelig betegnelse for den er "dobbeltcylinder", da man kan sætte en nøgle i og bruge den på begge sider. Derfor bruges profilcylinderen ofte til indgangsdøre.

Profilcylinderen giver også mulighed for brug af en såkaldt farefunktion. Hvis denne bruges, kan døren låses fra begge sider af låsecylinderen - også selv om der allerede sidder en nøgle i på modsatte side. Vi anbefaler denne mulighed til for eksempel lejligheder, der kun har én indgang, så du også kan komme ind i lejligheden, hvis du ved et uheld efterlader nøglen inde i lejligheden.

 

Schließzylinder

Andre almindelige låsecylindre

Ud over profilcylinderen er der også knopcylindre, halvcylindre, cylindre med arm og cylindre med låsekam, som nævnes her som eksempel på andre låsecylindre.

Knopcylinderen er en låsecylinder, som kun kan låses på den ene side med en nøgle; fra den anden side betjenes cylinderen med en knop. Det betyder, at den altid kan betjenes på den side af døren, hvor knoppen er placeret.

Halvcylinderen kan som regel kun låses fra den ene side, da den ikke har et knopgreb. Indvendigt er denne låsecylinders længde altid 10 mm; denne længde er altid fast. Bolig- og kælderdøre er f.eks. ofte udstyret med en halvcylinder.

Ret enkel og har derfor ikke lige så høj sikkerhed og bruges f.eks. ofte til mange postkasser. Den åbnes ganske enkelt af en arm, der drejer, når nøglen sættes i låsen og drejes.

Der er også cylindre med låsekam, som primært bruges til ekstralåse, f.eks. på garageporte. Cylinderen med låsekam skrues i indefra.

 

Notausgang

Antipanikcylinderens særlige rolle

Antipanikcylinderen, der også er kendt som paniklåsen, spiller en vigtig rolle blandt låsecylindrene, som bør nævnes særskilt. Denne låsecylinder er speciel, fordi den kun kan låses fra den ene side. Det lyder umiddelbart som en halvcylinder, men med den forskel, at den ikke-låsbare side af døren til enhver tid kan åbnes i antipanikcylinderen for at muliggøre en hurtig flugt.

En dør udstyret med en sådan låsecylinder har derfor også den særlige egenskab, at den ofte ikke har et konventionelt dørhåndtag, men en panikstang i den højde, hvor dørhåndtaget ellers er placeret. Det har den fordel, at døren kan aktiveres automatisk i tilfælde af en stor menneskemængde i en paniksituation.

 

 

 

 

Den digitale låsecylinder som et fornuftigt alternativ

De foregående beskrivelser handlede næsten udelukkende om mekaniske låsecylindre, og der var kun få bemærkninger om den digitale låsecylinder. Den er et fornuftigt alternativ, som giver mange fordele. Her anvendes en transponder (eller et andet digitalt medium) som et låsemedium til at åbne dørene (og de pågældende låsecylindre) med.

Det digitale låsemedium har den fordel, at det kan omprogrammeres i låseplanen med blot et museklik, og at adgangsrettighederne kan ændres. Den er også betydeligt mere sikker end en klassisk nøgle. Hvis man f.eks. mister en transponder, kan den blot spærres i det pågældende system, uden at man behøver at udskifte nøgler og låsecylindre.

 

Informationer om det digitale låsesystem

Få mere at vide på www.simons-voss.com. Her kan du læse, hvordan sikre, fleksible og praktiske låseanordninger fungerer med systemer som  System 3060. Kontakt os endelig gerne, hvis du har yderligere spørgsmål!