Låsecylinder

Skal noget låses, er der i de fleste tilfælde brug for en cylinder. Husdøre, indgangsdøre til lejligheder, kælderdøre... Man støder regelmæssigt på en låsecylinder ved disse døre og har brug for den rigtige nøgle for at åbne låsen.

 

Definition låsecylinder

Låsecylinderen indtager en central rolle, hvad sikkerhed angår. Nøglen skal passe til den, ellers kan man ikke komme ind. Den mekaniske låsecylinder er stadig den hyppigst forekommende variant. Nøglen har derfor indsnit og får således en profil. Denne profil skal stemme overens med låsecylinderen, så nøglen kan føres ind, og låseprocessen kan udføres.

Men en låsecylinder er ikke bare en låsecylinder – der er forskel. Afhængigt af anvendelsesområde anvendes forskellige udgaver, der beskrives nærmere nedenfor.

 

Klassikeren: Profilcylinder

Profilcylinderen, også kendt som "dobbeltcylinder", er den mest almindelige og mest udbredte låsecylinder. "Dobbelt", da nøglen her kan føres ind og anvendes i begge sider. Cylinderen egner sig dermed meget godt til indgangsdøre i bygninger.

Efter ønske kan profilcylinderen også være forsynet med farefunktion. Det betyder, at den kan låses fra begge sider, selv hvis der allerede sidder en nøgle i den ene side. Det er bl.a. nyttigt, hvis der kun er en adgang til en bolig, da det dermed sikres, at man stadig kan låse op med en anden nøgle, når der sidder en nøgle indvendigt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Schließzylinder

Hvilke låsecylindre findes der ellers?

Foruden profilcylinderen er der også forskellige andre former for låsecylindre. Her kan eksempelvis knopcylinderen nævnes. Denne kan kun låses med en nøgle fra en side, på den anden side (normalt indvendigt) er en knop, som cylinderen betjenes med. Det er dermed muligt at låse fra en side af.

Det samme gælder ved halvcylinderen, bortset fra at der her ikke er nogen knop, via hvilken der låses, da den generelt kun kan låses fra en side. En særegenhed ved denne låsecylinder er, at den indvendigt altid har en længde på 10 mm. Den findes eksempelvis ofte i garageporte eller nøgleskabe.

En lidt mindre sikker låsecylinder, der derfor ikke anvendes i døre, er cylinderen med arm. Her føres nøglen ind i låsen, så man kan dreje armen for at åbne låsen. Denne simple låsemekanisme anvendes f.eks. i postkasser og omklædningsskabe.

Derudover skal den udvendige cylinder nævnes, der ofte anvendes i ekstralåse, der skrues fast indefra, eksempelvis kasselåse eller garageporte.

 

Antipanikzylinder

Særligt tilfælde: Antipanikcylinder

Det særlige ved denne låsecylinder er, at den kan låses op og låses fra en side, mens det sikres, at døren altid kan åbnes fra den anden side. Derfor anvendes den ved flugtveje, da det eksempelvis i tilfælde af brand skal garanteres, at den muliggør en hurtig flugt.

Takket være denne særegenhed er en dør med denne låsecylinder ofte forsynet med en såkaldt panikstang i stedet for et dørgreb, der kan trykkes nedad. Den dækker hele bredden af døren på dørgrebets højde og trykkes således også automatisk ned, når det kommer til trængsel ved flugtvejen.

 

 

 

 

 

Et nyttigt alternativ: Den digitale låsecylinder

Hidtil har der her overvejende været tale om mekaniske låsecylindre, men der findes et nyttigt alternativ: Den digitale låsecylinder. I stedet for en nøgle bruges et låsemedium såsom en transponder, der kan programmeres og kan forsynes med tilsvarende adgangsrettigheder. Fordelen her er bl.a., at nøglen til hver en tid kan udvides med flere adgange (der naturligvis også altid kan fjernes igen). Programmeret en gang kan flere låsecylindre også åbnes med låsemediet.

Hvis det skulle ske, at en "nøgle" mistes, så kan den nemt spærres i det digitale låseanlæg. Også dette er en fordel ved det elektroniske låseanlæg. Ved mekaniske anlæg skal låsecylinderen udskiftes i tilfælde af et nøgletab for at genskabe låseanlæggets sikkerhed. Denne risiko bortfalder ved det digitale anlæg.

 

Er du interesseret i et digitalt låseanlæg?

Find ud af, hvordan du med et anlæg som System 3060 kan nyde godt af sikkerhed, fleksibilitet og komfort. Kontakt os!

 

Vær sød at ringe til mig: