Låssylinder

 

Et sentralt element når det gjelder låsing er utvilsomt låssylinderen. Enten det gjelder boligbygg, leilighetsdører eller forretningslokaler: Låssylindere installeres for å hindre uautorisert adgang.

Dette kjennetegner låssylinderen

Den vanligste varianten er fortsatt den mekaniske låssylinderen. En nøkkel med en profil som er kompatibel med sylinderen kreves for å kunne utføre en låseoperasjon i en låssylinder. For dette er nøkkelen blant annet utstyrt med kutt. Hvis kuttprofilen samsvarer med låssylinderen, kan den både låses og låses opp.

Selv om denne mekanismen alltid er den samme i låssylinderen, finnes det ulike versjoner av låssylindrene. Nedenfor finner du eksempler på hvilke typer låssylindere som er tilgjengelige..

 

Profilsylinderen som den vanligste varianten

Man kan også kalle profilsylinderen for "klassikeren" blant låssylindere. En annen vanlig betegnelse er "dobbel sylinder", ettersom en nøkkel kan settes inn og brukes på begge sider. Dette er grunnen til at profilsylinderen ofte brukes på inngangsdører.

Ved bruk av profilsylinderen kan den såkalte farefunksjonen også velges på forespørsel. Hvis denne brukes, kan den låses fra begge sider av låssylinderen – selv om det allerede er satt inn en nøkkel på den ene siden. Vi anbefaler dette alternativet til for eksempel leiligheter med kun én inngang, slik at du kan komme deg inn i leiligheten selv om du ved et uhell skulle legge igjen nøkkelen på innsiden av leiligheten.

 

Schließzylinder

Andre vanlige låssylindere

I tillegg til profilsylinderen er også tommelvrider-, halv-, spak- og kamsylindere oppført her som ekstra låssylindere.

En tommelvridersylinder er en låssylinder som kun kan låses på den ene siden med en nøkkel, mens sylinderen på den andre siden betjenes med en tommelvridning (derav navnet). Det betyr at den alltid kan betjenes på den siden av døren der tommelvrideren er plassert.

Halvsylinderen kan som regel bare låses fra én side, siden den ikke har tommelvrider. For denne låssylinderen må det sikres at den alltid har en lengde på 10 mm på innsiden; denne lengden er fast. Bolig- og kjellerdører er for eksempel ofte utstyrt med en halvsylinder.

Ganske enkel og derfor ikke så høy sikkerhet som man for eksempel finner i mange postkasser. Denne åpnes ganske enkelt med en spak som dreies når nøkkelen settes inn i låsen.

I tillegg finnes det en kamsylinder som først og fremst brukes til tilleggslåser, for eksempel på garasjeporter. Kamsylinderen skrus inn her fra innsiden.

 

Notausgang

Den spesielle rollen til antipanikksylinderen

En viktig rolle blant låssylindrene, som bør nevnes separat, er det antipanikksylinderen som har, også kjent som "panikklåsen". Det spesielle med denne låssylinderen er at den kun kan låses fra én side. Selv om dette i utgangspunktet høres ut som halvsylindere, er forskjellen at den ikke-låsbare siden av døren kan åpnes når som helst i antipanikksylinderen for å muliggjøre rask rømning.

En dør utstyrt med en slik låssylinder har derfor også den spesielle egenskapen at den ofte ikke har et vanlig dørhåndtak, men en panikkstang i samme høyde som dørhåndtaket ellers er plassert. Dette har den fordelen at døren aktiveres automatisk hvis det oppstår en panikksituasjon i en folkemengde.

 

 

 

Den digitale låssylinderen som et fornuftig alternativ

De foregående kommentarene handlet nesten utelukkende om mekaniske låssylindere, med bare noen få ord om digitale låssylindere. Dette er et fornuftig alternativ med en rekke fordeler. Her har du en transponder (eller et annet digitalt medium) som låsemedium som du kan åpne dører (og tilhørende låssylindere) med.

Det digitale låsemediet har den fordelen at det kan omprogrammeres i låseplanen med et museklikk, og at tilgangsrettighetene kan endres. Dette er også betydelig sikrere enn en klassisk nøkkel. Dersom du for eksempel mister en transponder, kan den enkelt sperres i det aktuelle systemet uten at du trenger å bytte ut nøkler og låssylindere.

 

Informasjon om det digitale låssystemet

Les mer på www.simons-voss.com. Her kan du lese om hvordan sikre, fleksible og praktiske låsenheter fungerer med systemer som System 3060. Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har ytterligere spørsmål!