Generalnyckel/huvudnyckel

En generalnyckel är den övergripande nyckeln i ett generalhuvudnyckelsystem. Denna nyckel kallas ibland även generalhuvudnyckel (GH-nyckel) eller huvudnyckel.

Generalhuvudnyckeln är den övergripande nyckel som kan användas med alla cylindrar i generalhuvudnyckelsystemet. En sådan huvudnyckel medger tillträde till alla utrymmen som omfattas av låssystemet.

Teknisk bakgrund

En generalnyckel resp. huvudnyckel har det minsta antalet längsgående spår och nedfräsningar. Formen gör det möjligt att öppna alla cylindrar i generalhuvudnyckelsystemet eftersom den passar i alla cylindrar.

Ofta låter bostadsförvaltningen tillhandahålla generalnycklar till Facility Managers eller säkerhetspersonal.

Förlust av huvudnyckel

Om huvudnyckeln går förlorad rekommenderas att omgående byta ut samtliga låscylindrar i det berörda låssystemet. I annat fall upphör eventuellt försäkringsskyddet att gälla.

Fara

Just detta är det stora problemet en huvudnyckel:

Den person som har erhållit en huvudnyckel (t.ex. Facility Manager eller säkerhetspersonal) har av praktiska skäl alltid den till hands för att få tillgång till alla utrymmen i byggnaden. Om den alltid medföljer föreligger en hög förlust- och säkerhetsrisk! Om en huvudnyckel försvinner måste samtliga lås omedelbart bytas ut. Detta gäller alla låscylindrar i systemet: innerdörrar, ytterdörrar, hissar, garage, portar...

Efterbeställning

En huvudnyckel är en skyddad nyckel. Efterbeställning av en huvudnyckel till ett låssystem är normalt endast möjlig med ett tillhörande säkerhetskort (kodkort). Säkerhetskortets nummer återfinns i regel på varje huvudnyckel. Utan detta bevis är det inte möjligt att skapa en ny huvudnyckel.

Kostnad vid efterbeställning

Att bara göra en (!) huvudnyckel håller sig inom gränserna.

Men det räcker som sagt inte med det. Som redan nämnts är det nödvändigt att byta hela låssystemet om en huvudnyckel kommer bort. Kostnaden för detta beror på systemets storlek. Med en grov uppskattning kan det handla om fyr- till femsiffriga belopp. Oavsett om nyckeln är försvunnen eller stulen är det ett som är säkert: Det föreligger en stor säkerhetsrisk innan låssystemet har bytts ut.

Problemlösning: Ett digitalt låssystem

Digitala låssystem erbjuder många fördelar. En är den ökade säkerheten. Mekaniska nycklar, såsom en huvudnyckel, byts ut mot moderna tillträdesmedier, t.ex. transpondrar.

När ett tillträdesmedium kommer bort kan det hanteras inom några minuter. Transpondern spärras på nolltid så att säkerheten i byggnaden omedelbart återställs.

Långa väntetider och höga kostnader vid förlust av en mekanisk huvudnyckel hör också till det förgångna, eftersom systemet mycket snabbt kan programmeras om.

Snälla ring mig: