Generalnøgle/hovednøgle

Ved en generalnøgle er der tale om en A-nøgle i et generalhovednøglesystem. Denne nøgle kaldes ofte også generalhovednøgle eller bare hovednøgle.

Generalschlüssel

Generalhovednøglen rangerer højest i et låseanlæg og kan åbne og låse alle cylindre i generalhovednøglesystemet. En sådan hovednøgle muliggør dermed adgang til alle rum, der er tilknyttet låseanlægget

Teknisk baggrund

En generalnøgle eller hovednøgle har det laveste antal forhøjninger og fordybninger på langs. Denne form gør det muligt at åbne alle cylindre i generalhovednøglesystemet, da den passer ind i samtlige nøglehuller.

Disse generalnøgler laves ofte specielt til viceværter eller sikkerhedspersonale.

Generalschlüssel – Sicherheitspersonal

Tab af generalnøgle

Hvis generalnøglen mistes, anbefales det på det kraftigste at udskifte samtlige låsecylindre i det tilhørende låseanlæg. Ellers dækker forsikringen ikke.

Fare

Og her er det største problem ved generalnøglen:

Personen i besiddelse af en generalnøgle (f.eks. vicevært eller sikkerhedspersonale) har altid denne ved hånden af praktiske årsager for at kunne få adgang til alle bygningsområder. Hvis denne altid medbringes, er der en stor tabs- og sikkerhedsrisiko! Så snart en hovednøgle mistes, skal samtlige låse udskiftes øjeblikkeligt. Det vedrører alle anlæggets låsecylindre: Indvendige døre, yderdøre, elevatorer, garager, porte, ...

Efterfølgende bestilling

Ved en generalnøgle er der tale om en beskyttet nøgle. En efterfølgende bestilling af en generalnøgle til et låseanlæg er normalt kun mulig med et tilhørende sikringskort (kodekort). Sikringskortets nummer findes som regel på alle generalnøgler. Uden dette bevis er det ikke muligt at få lavet en generalnøgle.

Omkostninger ved efterfølgende bestilling

Efterligning af en(!) generalnøgle er heldigvis begrænset Men desværre stopper det ikke her. Som allerede nævnt er det nødvendigt at udskifte hele låseanlægget, hvis en hovednøgle mistes. En fast omkostningsprognose afhænger af anlæggets størrelse. Groft vurderet kan det dog sagtens ende op i fire- til femcifrede beløb. Uanset, om nøglen mistes eller bliver stjålet, en ting er sikker: Sikkerhedsrisikoen er ekstremt høj, indtil låseanlægget skiftes.

Problemløsning: Et digitalt låsesystem

Generalschlüssel – digitales Schließsystem

Digitale låseanlæg har mange fordele. En er mere sikkerhed. Mekaniske nøgler som en generalnøgle erstattes af moderne adgangsmedier, f.eks. transpondere. Så snart et adgangsmedium mistes, er det muligt at reagere inden for få minutter. Transponderen spærres i en håndevending, så bygningssikkerheden straks kan genskabes. Lange ventetider og høje omkostninger ved tab af en mekanisk hovednøgle hører ligeledes fortiden til, da anlægget inden for kort tid kan programmeres på ny.

Vær sød at ringe til mig: