System för enpersonspassage

Med ett system för enpersonspassage kan du styra personströmmar och publiktrafik på ett tillförlitligt sätt. I kombination med ett tillträdeskontrollsystem ökar du säkerheten markant. Här kan du läsa om vilka typer av system det finns och vilka möjligheter som öppnar sig för dig.

Innehåll:

▶ Definition: Vad är ett system för enpersonspassage?

Ett system för enpersonspassage gör först och främst just vad det lite otympliga begreppet beskriver: Det ser till att personer separeras så att personflödet kan styras genom att det går långsammare. Ett exempel från vardagen kan hämtas från ingångsområdet till stormarknaden där det ofta finns någon form av vändkors som styr tillträdesflödet till lokalen.

Systemet för enpersonspassage kan även kombineras med ett tillträdeskontrollsystem. Det används bland annat i badhus där man bara kan passera genom rotationsgrinden efter avläsning av en biljett respektive passerkort eller att man har lagt i ett mynt eller en polett. Det här systemet för enpersonspassage övertar så att säga funktionen hos en vakt som står vid ingången och kontrollerar vem som har rätt att komma in.

 

▶ Vilka fördelar erbjuder ett system för enpersonspassage?

Just i den nämnda varianten i kombination med ett tillträdessystem kan ett system för enpersonspassage ge ett stort mått av säkerhet. Det blir till exempel möjligt att bara släppa in besökare som har ett företags-ID eller ett passerkort (eller annat godkänt identifikationsmedium) i en kontorsbyggnad. Moderna system kan dessutom hantera biometriska uppgifter.

Personspärrarna är dessutom mycket effektiva. Medarbetare i entrén behöver därmed inte agera portvakter eftersom behörighetskontrollen sker automatiskt. Detta gäller inte bara kontorsbyggnader utan även på fotbollsarenor där rotationsgrindar kan kombineras med en biljettskanner.

Uppgifter är lagrade i systemet för att sådana kontroller ska vara möjliga. Här kommer ytterligare en fördel till användning: Uppgiftshanteringen blir enklare, och ägaren till systemet för enpersonspassage får information om hur många personer som har passerat genom en ingång, vid vilka tider och kan därav dra slutsatser om användningstid och andra uppgifter.

Det kan låta banalt, men följande är också en fördel: En lämpligt utformad rotationsgrind kan genom sin blotta existens ha en avskräckande effekt på potentiella kriminella. Särskilt om rotationsgrinden är hög är skyddseffekten stor och resulterar därmed även i en ökad avskräckande effekt.

 

▶ Vilka olika typer finns det?

Som vi redan tidigare har nämnt finns det inte bara ett system för enpersonspassage utan olika typer. Följande exempel visar hur de fungerar i detalj och vad som utmärker dem.

 

❯ Vändkors

Vändkorset, även kallas trearmat vändkors, används till exempel i nyss nämnda badhus och liknande miljöer. Det är oftast en stationär anordning som sitter fast i golvet och har tre vridbara armar. I vissa utföranden kan de ställas in så att fri genomgång möjliggörs i en nödsituation, vilket kan vara av stor vikt vid större evenemang.

Den redan nämnda kombinationen med ett tillträdeskontrollsystem är en mycket vanlig variant där enbart personer medges tillträde som har betalt, visar upp en biljett eller ett inträdeskort eller på annat sätt styrker sin tillträdesbehörighet, till exempel i nämnda badhus. Detta kan kombineras med ett myntinkast för att exempelvis ge tillträde till en utställning med hjälp av ett system för enpersonspassage.

 

❯ Svängdörrar

Svängdörrar kan skapa en avgränsning mellan utrymmen och se till att passagen sker i en riktning. Om man exempelvis deltar i en rundvandring kan svängdörren förhindra att man går i fel riktning, eftersom dörren bara öppnas automatiskt i ena riktningen. Det kan även ske digitalt som i en så kallad sensorsluss som öppnas automatiskt när någon närmar sig svängdörrarna.

Svängdörrar kan ha olika utformning. De kan vara relativt små och så att säga ”hänga i mitten”, alltså på kroppsmedelhöjd, men de kan även vara större och avgränsa sikten helt. Normalt är det möjligt att krypa under en svängdörr. Det går dock att undvika genom att man kompletterar dörren med ett krypskydd.

 

❯ Rotationsgrind

Vändkors i form av rotatonsgrindar hör också till systemen för enpersonspassage. De består av en vändkorspelare och mellan två och fyra monterade grindar. Genomströmningen på användningsplatsen går långsammare eftersom bara en person i taget kan passera.

Det finns både halvhöga och höga rotationsgrindar. De halvhöga rotationsgrindarna stöter man ofta på i vardagen. En klassisk situation är i entrén till en stormarknad. Här finns ibland rotationsgrindar (då för det mesta med en passage för kundvagnen intill). Även museer, nöjesparker och liknande inrättningar har ofta halvhöga rotationsgrindar.

Höga rotationsgrindar kan användas när det behövs högre säkerhet. Industriområden, företag och även fotbollsarenor har ofta höga rotationsgrindar eftersom de är svåra att ta sig igenom för den som saknar tillträdesbehörighet. Ibland kan det utöver grinden även finnas ytterligare skydd, exempelvis i form av taggtråd.

Det finns dessutom situationer när rotationsgrindar används för egenskydd. Järnvägsövergångar är ett vanligt exempel. Särskilt vid oskyddade övergångar över spåren bidrar rotationsgrinden till säkerheten genom att man gör en inbromsning och på så sätt påminner sig om att titta till höger och vänster för att se om ett tåg närmar sig.

 

❯ Karruselldörr

Formellt brukar man kalla den roterdörr, men i dagligt tal säger vi oftast karuselldörr eller snurrdörr. Karuselldörr är nog den mest spridda benämningen så därför använder vi den. Den återfinns framföra allt i entréer, ofta till köpcentra, hotell och banker. Karuselldörren består av ett runt ”hus” med monterade dörrblad. Normalt brukar det handla om två till fyra dörrblad. Det beror ofta på hur stort det omgivande huset är.

Karuselldörrar kan vara helt manuella eller drivas elektriskt så att de snurrar automatiskt. I det senare fallet finns även en säkerhetsbroms som automatiskt sänker farten eller stoppar dörren helt i en potentiell farosituation. Hos en eldriven karuselldörr är det även möjligt att använda ytterligare sensorer som registrerar om en person närmar sig dörren och skickar vidare information till dörren om att den ska börja röra sig.

I en nödsituation kan karuselldörren även ställas upp. Man fäller då helt enkelt dörrbladen åt sidan så att det uppstår fri passage. Det underlättar i en farosituation, men ger även möjlighet att släppa ut personer som fastnat i dörren i händelse av ett strömavbrott.

 

❯ Personsluss

En personsluss har två tillträdesdörrar och mellan dessa båda dörrar befinner sig slussen. Först efter att man har passerat genom den första dörren och den har stängts är det möjligt att passera genom den andra dörren. Därmed kan obehörigt tillträde undvikas eftersom en snabb passage i ett obevakat ögonblick inte är möjlig. Detta kan även kombineras med tillträdeskontroll.

Både vid behov av hög säkerhet och i samband med känsliga uppgifter används ofta personslussar, till exempel i banker, regeringsbyggnader, flygplatser och forskningslaboratorier.

 

▶ Vilka system för enpersonspassage lämpar sig inte för elektronisk tillträdeskontroll?

Med den teknik och investering som krävs kan ett system för enpersonspassage i princip alltid utrustas eller kombineras med elektronisk tillträdeskontroll. Frågan man måste ställa sig är snarare i vilka situationer denna investering är rimlig och lönsam. Lösningen i exempelvis entrén till en stormarknad är oftast en mycket enkelt hållen installation, där en digital komplettering vore en mycket stor investering, och därför kan man fråga sig om den verkligen är meningsfull.

Annars är det just när man överväger att digitalisera en analog lösning som man bör undersöka om en komplettering är meningsfull eller om det är en bättre investering att helt och hållet ersätta den befintliga lösningen med en digital variant. Det kan exempelvis vara fallet när ett företag behöver öka säkerheten och ett hittills fritt tillträde måste kontrolleras.

Frågan om huruvida ett system lämpar sig för elektronisk tillträdeskontroll har alltså mindre att göra med den tekniska aspekten utan gäller i mycket högre grad vilket man resultat man vill uppnå i relation till investeringen.

 

▶ Hur bidrager digital låsteknik till att göra tillträde säkrare?

Först och främst bidrar digital låsteknik på samma sätt här liksom på andra platser där den används: Den skyddar byggnaden/företaget/området och användaren drar nytta av många fördelar jämfört med mekaniska låssystem. Ett borttappat låsmedium såsom en transponder eller ett SmartCard utgör ingen säkerhetsrisk eftersom det enkelt kan spärras i systemprogramvaran. På så sätt kan säkerheten återställas med några få klick (medan en borttappad mekanisk nyckel snabbt kan bli till en säkerhetsrisk och orsaka höga kostnader).

Genom en kombination av system för enpersonspassage och digital låsteknik erbjuds en effektiv och säker anpassning av tillträde till byggnader, områden och evenemang, eftersom system med en rotationsgrind kan fungera som tillträdeskontroll genom att den är blockerad och bara kan passeras om man har ett passande identifikationsmedium. Eftersom detta medium är digitalt krävs ingen ytterligare kontroll av säkerhets- eller vaktpersonal. Detta är ytterligare en fördel eftersom det är enklare för obehöriga att smita in om en fysisk person vaktar entrén.

 

▶ Vad kan SimonsVoss göra för dig?

Ansvarar du för tillträdet till ett stort företag, anordnar du stora evenemang eller är du av andra orsaker på jakt efter en säker tillträdeskontroll? Vi är experter på digitala tillträdeskontrollsystem och hjälper dig gärna med att ta fram en lösning som passar dina behov!

 

Kontakta oss redan idag!

Låt oss ta steget in i en värld utan nyckel tillsammans!

Ordna din återuppringning här: