Centralnyckel

Centralnycklar låser centralcylindrar inom ett centrallåssystem.

I ett sådant system finns både individuella lås och centrallås. I de senare finns så kallade centralcylindrar. Ett system med centralnycklar används ofta i hyreshus med källar-, hus-, vinds- eller garagedörrar.

Användningsområden

En centralnyckel låser som ovan beskrivet alla centralcylindrar. Det kan exempelvis vara huvudentrén eller källardörren i ett flerfamiljshus.

Därför används ofta centralnyckeln av Facility Managers eller annan personal så att de får tillträde till bestämda områden i en byggnad. Tillträde till bostäder med huvudnyckel är dock inte möjligt eftersom respektive lägenhet endast kan öppnas med tillhörande individuella nyckel.

Detsamma gäller privata källar- eller vindslås med individuella lås. Samtidigt passar lägenhetsnycklar även till ovannämnda lås med centralcylindrar och centrallås.

Teknik

Det finns normalt 5 stift i ett lås. En nyckel är tandad, den så kallade nyckelprofilen. Dessa tänder trycker ner stiften när nyckeln sticks in i låset. När alla stiften är nedtryckta till korrekt djup kan nyckeln vridas och låset öppnas. Nyckelns tänder är så att säga koden för att öppna nyckeln.

Allt efter behov besitter en centralnyckel koden för bestämda lås inom ett låssystem.

Fördelar med en centralnyckel

Huvudargumentet för ett låssystem med centralnyckel är grupperingen av olika tillträdesbehörigheter. Det går att skapa olika grupper av personer. Varje persongrupp erhåller en nyckel som kan användas i respektive behörigt tillträdesområde.

Tillträde för en bestämd persongrupp såsom Facility Manager, städ- och säkerhetspersonal till bestämda områden i ett byggnadskomplex kan därmed tydligt regleras. Samtidigt har en annan persongrupp (t.ex. hyresgäster) även behörighet att beträda dessa områden och dessutom även möjlighet att öppna sin lägenhetsdörr eller källarutrymmet.

Nackdelar med en centralnyckel

Hur praktisk användningen av ett låssystem med centralnyckel än är finns det emellertid några brister.

När en centralnyckel kommer bort – oavsett vem som tappar bort den – uppstår ett tidsmässigt och organisatoriskt arbete av gigantiska mått. Eftersom säkerheten i byggnaden inte längre kan garanteras måste hela låssystemet ovillkorligen bytas ut. Kostnaden för att byta ett låssystem med huvudnyckel kan utan vidare uppgå till motsvarande 20 000 euro.

Farorna döljer sig dock inte bara i nyckelförlusten. Otillåten utlåning eller illegal kopiering av huvudnycklar är en ytterligare riskfaktor. Ofta informerar hyresgäster inte bostadsförvaltningen om att en nyckel har kommit bort eller till och med egenmäktigt har kopierats.

Resultatet blir en ytterligare nackdel. bristfällig nyckelhantering. Visserligen dokumenteras till en början vem som har fått nycklar och vilket antal. Men oavsett om det gäller förlust eller illegal nyckelkopiering kan hyresvärden inte vara säker på vilka personer som har tillträde till byggnaden eller hur exakt hur många nycklar som är i omlopp.

Lösning

Så snart ett vanligt låssystem med centralnyckel byts ut mot ett elektroniskt låssystem löser sig problemen snabbt. Mekaniska nycklar byts härvid ut mot moderna, elektroniska tillträdesmedier. Dessa medier i form av transpondrar eller kan bekvämt administreras på distans. Vid förlust eller vid ny tillträdesbehörighet kan reaktionen ske blixtsnabbt och målinriktat.

Användning av ett digitalt låssystem är även flexibelt för hyresgästen. Exempelvis kan grannen få tillfälligt tillträde till lägenheten för att vattna blommor. Bostadsförvaltningen har samtidigt fullständig överblick i realtid över tillträdesbehörigheterna till en byggnad: Vem får komma in var?

Problem och oro avseende byggnadssäkerhet eller bristfällig nyckelhantering hör därmed till det förgångna, nu och för alltid.

Snälla ring mig: