Centrale sleutel

Centrale sleutels sluiten centraalcilinders binnen een centraal sluitsysteem.

In een dergelijk systeem bestaan enerzijds individuele sloten en anderzijds centrale sluitelementen. In deze laatste zitten zogenaamde centraalcilinders. Een systeem met centrale sleutel wordt vaak toegepast in huurwoningen met kelder-, huis-, zolder- of garagedeuren.

Toepassingen

Een centrale sleutel past zoals eerder beschreven op alle centraalcilinders. Bijvoorbeeld voor de hoofdingang of kelderdeur van een meergezinswoning. Daarom wordt de centrale sleutel vaak door facility managers of ander personeel gebruikt om toegang te krijgen tot bepaalde delen van een gebouw. De toegang tot de woning met de hoofdsleutel blijft echter onmogelijk, omdat de afzonderlijke woningen alleen met de bijbehorende individuele sleutel geopend kunnen worden. Hetzelfde geldt voor particuliere kelder- en zoldersloten met individuele sluitelementen. Tegelijkertijd passen huissleutels ook bij bovengenoemde sluitelementen met centraalcilinders en centrale sleutel.

Techniek

Per slot worden normaal gesproken 5 stiften gebruikt. Een sleutel heeft tanden, het zogenaamde “profiel”. Met deze tanden drukt de sleutel de stiften van het slot naar beneden wanneer deze in het slot wordt geschoven. Zodra alle stiften in de juiste diepte worden gedrukt, kan het slot worden gedraaid en geopend. De tanden van de sleutel zijn als het ware de code om het slot te openen. Naar behoefte beschikt een centrale sleutel over de code voor bepaalde sloten binnen een sluitsysteem.

Voordeel van een centrale sleutel

Het hoofdargument voor een sluitsysteem met centrale sleutel is het groeperen van afzonderlijke toegangsrechten. Er kunnen verschillende groepen personen worden gevormd. Aan elke groep personen wordt een sleutel overhandigd die geschikt is voor de betreffende goedgekeurde toegangszone.

Op die manier kan de toegang van een bepaalde groep personen, zoals facility managers, schoonmaak- en beveiligingspersoneel tot bepaalde delen van een gebouwencomplex, duidelijk worden geregeld. Tegelijkertijd heeft een andere groep personen (bijv. huurders) eveneens de bevoegdheid om deze zones te betreden en kan daarnaast de deur van hun woning of het kelderblok openen.

Nadelen van een centrale sleutel

Zo praktisch het gebruik van een sluitsysteem met een centrale sleutel is, brengt dit ook een paar tekortkomingen met zich mee.

Zodra een centrale sleutel verloren gaat – of die nu van een facility manager of een huurder is – ontstaat tijdintensieve en organisatorische rompslomp. Omdat de veiligheid van het gebouw niet meer gegarandeerd is, is een vervanging van het complete sluitsysteem absoluut noodzakelijk. De kosten voor het vervangen van een sluitsysteem met hoofdsleutel kunnen zonder meer oplopen tot € 20.000.

Niet alleen het verlies van sleutels houdt een risico in. Ongeoorloofd verstrekken of illegaal kopiëren van hoofdsleutels is ook een risicofactor. Vaak informeren huurders hun beheerder niet dat een sleutel verloren is of zelfs eigenmachtig nagemaakt werd.

Dit heeft een bijkomend nadeel: gebrek aan sleutelbeheer. Weliswaar wordt in het begin schriftelijk vastgelegd welke partij hoeveel sleutels ontvangt. Maar ongeacht of het om verlies of een illegale kopie gaat – de verhuurder kan nooit zeker zijn welke persoon toegang heeft tot het gebouw of hoeveel sleutels er precies in omloop zijn.

De oplossing

Zodra een conventioneel sluitsysteem met een centrale sleutel wordt vervangen door een elektronisch sluitsysteem verdwijnen de bovenstaande problemen als sneeuw voor de zon. Mechanische sleutels worden hierbij vervangen door moderne, elektronische toegangsmedia. Deze media in de vorm van transponders of kaarten kunnen comfortabel van buitenaf aangestuurd worden. Bij verlies of nieuwe toegangsrechten kan dus bliksemsnel en doelgericht worden gereageerd.

De huurder blijft bij het gebruik van een digitaal sluitsysteem flexibel. Zo kan de buurman tijdelijk toegang krijgen tot de woning om bijvoorbeeld bloemen water te geven. Het facility management heeft tegelijk een compleet overzicht van de toegangsrechten van een gebouw in realtime: wie mag waar en wanneer naar binnen?

Problemen en zorgen over de beveiliging van gebouwen of het gebrek aan sleutelbeheer behoren daardoor altijd en overal tot het verleden.

Bel me alsjeblieft: