Centralnøgle

Centralnøgle låser centralcylinder i et central-låseanlæg.

I et sådant anlæg er der både enkeltlåse og centrallåse. Sidstnævnte omfatter såkaldte centralcylindre. Et system med centralnøgle finder især anvendelse i lejeboliger med kælder-, hus-, tag- eller garagedøre.

Anvendelsesområder

En centralnøgle låser som allerede beskrevet alle centralcylindre. For eksempel til hoveddøren eller kælderdøren i et lejlighedskompleks. Derfor anvendes centralnøglen ofte af viceværten eller andet personale for at få adgang til bestemte områder i bygningen. Adgangen til lejligheden ved hjælp af hovednøglen forhindres dog fortsat, da de enkelte lejligheder kun kan åbnes med den tilhørende enkeltnøgle. Det samme gør sig gældende ved private kælder- og tagdøre med enkeltlåse.

Samtidig passer nøglen til lejligheden også til ovennævnte låse med centralcylinder og centralnøgle.

Teknik

Låse har normalt 5 stifter i en lås. En nøgle har takker, det såkaldte "Profil". Med disse takker trykker nøglen låsens stifter ned, når den skubbes ind i låsen. Så snart alle stifter trykkes til den korrekte dybde, kan låsen drejes og åbnes. Nøglens takker er så at sige koden til at åbne låsen. Afhængigt af behov har en centralnøgle koden til bestemte låse i et låseanlæg.

Fordel ved en centrallås

Hovedargumentet for et låseanlæg med centrallås er grupperingen af enkelte adgangsrettigheder. Der kan oprettes forskellige persongrupper. Hver persongruppe får udleveret en nøgle, der passer til det pågældende godkendte adgangsområde.

Adgangen for en bestemt persongruppe som vicevært, rengørings- og sikkerhedspersonale til bestemte områder i et bygningskompleks kan dermed reguleres tydeligt. Samtidigt har en anden persongruppe (f.eks. lejeren) ligeledes ret til at færdes i disse områder og har derudover også mulighed for at åbne deres døre til deres lejligheder eller kælderen.

Ulempe ved en centralnøgle

Så praktisk anvendelsen af et låseanlæg ved hjælp af en centralnøgle er, medfølger der også adskillige mangler.

Så snart en centralnøgle mistes – uanset om det er viceværten eller lejeren – medfører det et umådeligt tids- og organisationsforbrug. Da bygningens sikkerhed ikke længere kan garanteres, er en udskiftning af hele låseanlægget uundgåeligt. Udgifterne til udskiftning af et låseanlæg med hovednøgle kan nemt løbe op i 150.000 kr.

Men det er ikke kun nøgletabet, der medfører risici. Uautoriseret videregivelse eller ulovlig kopiering af hovednøgler er en anden risikofaktor. Ofte informerer lejere ikke viceværten om, at en nøgle er mistet eller på egen hånd er blevet kopieret.

Det resulterer i en anden ulempe: Manglende styring af nøgler. I starten dokumenteres godt nok skriftligt, hvem der har fået udleveret hvor mange nøgler. Men uanset om der er tale om tab eller ulovlig nøglekopiering - udlejeren kan aldrig være sikker på, hvem der har adgang til bygningen, eller hvor mange nøgler der nøjagtigt er i omløb.

Løsning

Så snart et traditionelt låseanlæg med centralnøgle erstattes af et elektronisk låsesystem, forsvinder ovennævnte problemer. Mekaniske nøgler erstattes af moderne, elektroniske adgangsmedier. Disse medier i form af transpondere eller kort kan nemt styres eksternt. Ved tab eller nye adgangsrettigheder er det dermed muligt at reagere lynhurtigt og målrettet.

Lejeren forbliver fortsat fleksibel ved anvendelse af et digitalt låseanlæg. En nabo kan således midlertidigt få adgang til lejligheden for eksempelvis at vande blomster. Samtidigt har viceværten et samlet overblik over bygningens adgangsrettigheder i realtid: Hvem må færdes hvor hvornår?

Problemer vedrørende bygningssikkerhed eller manglende nøglestyring hører dermed for altid fortiden til.

Vær sød at ringe til mig: