I perfekt harmoni. Hur mycket ”online” får det lov att vara?

Vill du koppla upp komponenterna i ditt låssystem i ett nätverk? Offline, virtuellt, online? Eller kors och tvärs? I System 3060 står alla möjligheter till förfogande. Gör helt enkelt som du vill!

För samman maskin- och programvara genom nätverksuppkoppling.

WaveNet Router

Den senaste routergenerationen från SimonsVoss erbjuder unika skyddsfunktioner för dörrövervakning, såsom spärrning av dörrar vid skottlarm, upplåsning av dörrar vid brand eller automatiska meddelanden vid störningar eller risksituationer.