I perfekt harmoni. Hur mycket ”online” får det lov att vara?

Vill du koppla upp komponenterna i ditt låssystem i ett nätverk? Offline, virtuellt, online? Eller kors och tvärs? I System 3060 står alla möjligheter till förfogande. Gör helt enkelt som du vill!

För samman maskin- och programvara genom nätverksuppkoppling.

WaveNet Router

Den senaste routergenerationen från SimonsVoss erbjuder unika skyddsfunktioner för dörrövervakning, såsom spärrning av dörrar vid skottlarm, upplåsning av dörrar vid brand eller automatiska meddelanden vid störningar eller risksituationer.

Mer information och detaljer

Vill du veta mer om våra produkter och produktvarianter? 
Bläddra i vår produktkatalog eller kontakta din fackhandelspartner till SimonsVoss.

System 3060 | Mood
System 3060 | Mood
System 3060 | Mood
System 3060 | Vernetzung | Router

Fördelar med routers

  • Alla låskomponenter kan kopplas upp i nätverket utan kablar. Vid behov även till exempel med en befintlig Ethernet-ledning eller andra dataledningar (RS485)
  • Alla låskomponenter kan kopplas upp i ett nätverk direkt via en integrerad LockNode, som även kan installeras i efterhand
  • Beroende på kraven finns flera nivåer av uppkoppling: offline, virtuellt, online.
  • Alla tre nivåer av uppkoppling (offline, virtuellt, online) kan kombineras i ett system. Huvudingångar kan till exempel kopplas upp virtuellt, server- och labbrummet online och de allmänna kontorsdörrarna inte alls.
  • Befintliga nätverk i byggnaden kan användas för uppkopplingen.
  • Dataöverföring sker via frekvensbandet 868 MHz.