Högeffektiv impulsgivare.

Det finns många installationssituationer och användningsområden där en enda cylinder inte är tillräcklig. Till exempel när det gäller bommar, rullportar eller elslutbleck. Eller när något ska kopplas in, som hissar, belysning och maskiner. Och även när data ska överföras i det virtuella nätverket. I dessa fall hoppar det digitala SmartRelä in.

Digitalt SmartRelä – kopplings- och styrcentralen.

SmartRelä 2

SmartRelä 2 är litet och kompakt. Det har dock inte lika många funktioner som storebror ”SmartRelä 3”. Självklart är det utrustat med standardfunktionerna som att öppna bommar eller rullportar. Denna version lämpar sig särskilt i begränsade installationsutrymmen eller när du vill betjäna externa system, till exempel en tidsregistreringsterminal, med hjälp av transponder. För virtuella nätverk eller styrning lämpar sig SmartRelä 3 bättre. 

SmartRelä 3 Advanced

SmartRelä 3 är en multitalang. Det kan betjänas med transpondrar, SmartCards eller både och i ett hybridsystem. Det behärskar standardfunktionerna, det vill säga att öppna elektriska dörrar samt styra maskiner och belysning. Det fungerar dock även i ett virtuellt nätverk. Det kan till exempel användas som gateway på en huvudingångsdörr och uppdaterar transpondrar och SmartCards vid öppning. Dessutom känner det till vem som har tillträde till våningarna i en hiss eller inte, och styr behörigheterna för postlådor. Eftersom det har en direkt anslutning till databasen via Ethernet sker överföring och uppdatering även av större datamängder snabbt.

Mer information och detaljer

Vill du veta mer om våra produkter och produktvarianter? 
Bläddra i vår produktkatalog eller kontakta din fackhandelspartner till SimonsVoss.

System 3060 | Mood
System 3060 | Mood
System 3060 | Mood
System 3060 | Schließkomponenten | Digitale SmartRelais

Fördelar med ett digitalt SmartRelä

  • Kan manövreras med transponder och SmartCards
  • Styrning av tekniska apparater och system
  • Kan användas för dataöverföring i virtuella nätverk
  • Snabb dataöverföring
  • Stor buffertminneskapacitet, blacklistfördelning med kvittering och sömlös systemövervakning säkerställer hög driftsäkerhet
  • Kopplas upp i ett nätverk helt utan kablar