Hur hanterar du transpondrar och cylindrar?

Först skapar du tillträdesbehörigheter i låsschemat på datorn. Härifrån måste uppgifterna överföras till transpondrarna och låscylindrarna. Denna uppgift sköts av programmeringsenheten. Endast i stora system som drivs online används programmeringsenheten bara för den första programmeringen av komponenter. Därefter skickas uppgifterna ”online” via nätverket.

Programmering av identifieringsmedia och digitala låskomponenter.

Programmeringsenhet SmartCD

I aktiva system överför programmeringsenheten SmartCD 
uppgifter från låsschemat till transpondrar och låskomponenter.

Programmeringsenhet SmartCD MP

För programmering av komponenter i 
passiva SmartCard-system behövs SmartCD-MP.

Programmeringsenhet SmartCD HF

I hybridsystem, det vill säga när transpondrar och SmartCards används
samtidigt i ett system, behövs SmartCD för programmering av aktiva komponenter och 
SmartCD-HF för programmering av SmartCards/SmartTags (MIFARE DESFire®, MIFARE® Classic).