Hur hanterar du transpondrar och cylindrar?

Först skapar du tillträdesbehörigheter i låsschemat på datorn. Härifrån måste uppgifterna överföras till transpondrarna och låscylindrarna. Denna uppgift sköts av programmeringsenheten. Endast i stora system som drivs online används programmeringsenheten bara för den första programmeringen av komponenter. Därefter skickas uppgifterna ”online” via nätverket.

Programmering av identifieringsmedia och digitala låskomponenter.

Programmeringsenhet SmartCD

I System 3060 finns tre olika programmeringsenheter för överföring av uppgifter till identifieringsmedia och låskomponenter:

 • I aktiva system överför programmeringsenheten SmartCD 
  uppgifter från låsschemat till transpondrar och låskomponenter.
 • För programmering av komponenter i 
  passiva SmartCard-system behövs SmartCD-MP.
 • I hybridsystem, det vill säga när transpondrar och SmartCards används
  samtidigt i ett system, behövs SmartCD för programmering av aktiva komponenter och 
  SmartCD-HF för programmering av SmartCards.

Mer information och detaljer

Vill du veta mer om våra produkter och produktvarianter? 
Bläddra i vår produktkatalog eller kontakta din fackhandelspartner till SimonsVoss.

System 3060 | Mood
System 3060 | Mood
System 3060 | Mood
System 3060 | Programmierung | Programmiergerät SmartCD

Fördelar med programmeringsenheten SmartCD

 • Enkel och säker överföring av tillträdesbehörigheter från datorn till identifieringsmedia och låskomponenter