Hur hanterar du transpondrar och cylindrar?

Först skapar du tillträdesbehörigheter i låsschemat på datorn. Härifrån måste uppgifterna överföras till transpondrarna och låscylindrarna. Denna uppgift sköts av programmeringsenheten. Endast i stora system som drivs online används programmeringsenheten bara för den första programmeringen av komponenter. Därefter skickas uppgifterna ”online” via nätverket.

Programmering av identifieringsmedia och digitala låskomponenter.

Programmeringsenhet SmartCD2

För programmering och avläsning av aktiva låskomponenter. 
I den senaste versionen (SmartCD2.G2) med Bluetooth 5.0 standard för kommunication med smartphones/surfplattor.

Programmeringsenhet SmartCD MP

För programmering av komponenter i 
passiva SmartCard-system behövs SmartCD-MP.

Programmeringsenhet SmartCD HF

I hybridsystem, det vill säga när transpondrar och SmartCards används
samtidigt i ett system, behövs SmartCD för programmering av aktiva komponenter och 
SmartCD-HF för programmering av SmartCards/SmartTags (MIFARE DESFire®, MIFARE® Classic).