Programmet som vet var skåpet ska stå.

Det digitala lås- och passersystemet 3060 består av en rad intelligenta komponenter. Locking-System-Management (LSM) är den effektiva programvaran för installation, drift och hantering av hela systemet. Med programvaran kan du utfärda och förvalta identifieringsmedia, hantera låscylindrar, SmartHandles och SmartReläer samt som tillval läsa av tillträdeslistor.
Välj en passande version för dina behov. Om du skulle behöva fler funktioner senare kan du uppgradera till en mer avancerad version.

Med Locking-System-Management konfigurerar och förvaltar du låssystemet.

LSM Basic Edition

För enkel administration av låsschemat för små och mellanstora system:

 • Lokal installation av program och data på en dator
 • Utan nätverkshantering
 • Transpondrar och SmartCards kan användas samtidigt
 • Dataöverföring med mobil periferiutrustning

LSM Basic Online Edition

Som LSM Basic plus med extra funktioner: 

 • Nätverksuppkoppling av lås
 • Fler funktioner, t.ex. rapporter och loggar (revisionssäker)

LSM Business Edition

Multiuser- och klientkompatibel administrationsprogramvara för stora system:

 • Decentraliserad systemhantering (server-klient-installation)
 • Integrerad rapportfunktion
 • Valfritt antal uppkopplade komponenter)
 • Onlinefunktioner, t.ex. händelsehantering/larmfunktioner

LSM Professional Edition

Som LSM Business Edition plus ytterligare möjligheter:

 • Möjlighet till användning av flera databaser på servern
 • Drift i en terminalservermiljö

Mer information och detaljer

Vill du veta mer om våra produkter och produktvarianter? 
Bläddra i vår produktkatalog eller kontakta din fackhandelspartner till SimonsVoss.

System 3060 | Mood
System 3060 | Mood
System 3060 | Mood
System 3060 | Verwaltung | LSM Software

Fördelar med LSM - Locking System Management Software

 • ”LSM-Starter” är ett lättanvänt nybörjarprogram.
 • Vid behov kan man uppgradera från en version till en mer avancerad.
 • Alla centrala dialoger öppnas med ett klick ur matrisvyn. 
 • För typiska standarduppgifter som att skapa ett nytt ID-medium eller konfigurera en
  ny dörr finns logiskt styrda assistenter eller en enkel enklickslösning.
 • Import av aktuella dörr- och personlistor
 • Avbildning av fastighets- och organisationsstrukturer i programvaran
 • Loggning av ändringar (revisionssäkerhet)
 • Kan användas med andra användare och klienter
 • Nätverkskompatibelt