Förenar det som hör ihop.

I wireless online-system säkerställer GatewayNode perfekt integration i byggnadens säkerhetsteknik. Den garanterar sömlöst samarbete mellan kringutrustning och programvara. 

GatewayNode - kopplings- och styrcentralen.

GatewayNode

GatewayNode ansluts till det externa passerkontrollsystemet via TCP/IP eller RS485. Via det trådlöst gränssnittet på 868 MHz sker datautbyte med låsen. En GatewayNode kan tilldelas upp till 16 lås.