Hur hanterar du transpondrar och cylindrar?

Först skapar du tillträdesbehörigheter i låsschemat på datorn. Härifrån måste uppgifterna överföras till transpondrarna och låscylindrarna. Denna uppgift sköts av programmeringsenheten. Endast i stora system som drivs online används programmeringsenheten bara för den första programmeringen av komponenter. Därefter skickas uppgifterna ”online” via nätverket.

Programmering av identifieringsmedia och digitala låskomponenter

Programmeringsenhet SmartCD


I System 3060 finns tre olika programmeringsenheter för överföring av uppgifter till identifieringsmedia och låskomponenter: 

 • I aktiva system överför programmeringsenheten SmartCD 
  uppgifter från låsschemat till transpondrar och låskomponenter. 
 • För programmering av komponenter i 
  passiva SmartCard-system behövs SmartCD-MP. 
 • I hybridsystem, det vill säga när transpondrar och SmartCards används
  samtidigt i ett system, behövs SmartCD för programmering av aktiva komponenter och 
  SmartCD-HF för programmering av SmartCards.Für die Programmierung der Komponenten in 
  passiven SmartCard-Systemen wird analog das SmartCD-MP benötigt.