Tilträdeskontroll via kort

Ta ut kortet, håll mot dörren och den öppnas snabbt. Om du bor på hotellet då och då har du säkert upplevt denna rutin. Självklart behöver du ett kort framför allt för att komma in på ditt rum, men du kan också behöva det för att få tillgång till andra områden som wellness-spa eftersom fler och fler hotell använder denna typ av tillträdeskontroll i sina lokaler. Av goda skäl, eftersom det finns många fördelar med att välja denna typ av tillträdeskontroll.

 

Vilka fördelar erbjuder tillträdeskontroll med kort?

Att använda ett kort för tillträdeskontroll har definitivt fördelar för hotell. Men det är också praktiskt för dig som gäst: Istället för en nyckel har du ett praktiskt kort som enkelt kan spärras om du skulle råka tappa bort det. Det innebär fördelar för båda parter: Hotellet behöver bara spärra kortet. Du behöver inte byta ut några lås och du behöver inte oroa dig för de höga kostnaderna för ett sådant byte. Du behöver högst betala kostnaden för ett nytt kort och hotellets tillträdeskontroll är lika säker som den någonsin varit efter bara några få klick.

 

Var annars kan ett kort användas?

Kortet är välkänt som en form av tillträdeskontroll på hotell, men det finns många andra sätt att använda tillträdeskontroll på ett liknande sätt. I princip kan du använda ett kort för din lägenhet, men digital låsning är mest lämplig på platser där det finns ett stort antal lås och där det är många som kommer och går. Det är här du bör överväga att installera digital tillträdeskontroll.

Du kan också använda tillträdeskontroll med kort på företag, myndigheter och andra organisationer i allmänhet. Det finns en mängd olika möjligheter. Systemet är inte heller utformat för en viss bransch eftersom fördelarna med digital åtkomstkontroll är mycket användbara överallt.

 

Finns det några andra fördelar med denna typ av tillträdeskontroll?

Du har redan sett fördelarna med ett kort demonstrerade på hotell: om ett kort tappas bort, spärras det helt enkelt i systemet och ett ersättningskort kan också skapas. Säkerheten återställs med liten ansträngning och du kan passera genom tillträdeskontrollpunkterna igen.

En annan stor fördel är att behörigheterna för kortet kan skräddarsys. Du kan individuellt ange vilka passager och behörigheter som ska ges till varje person som får ett passerkort. Om du t.ex. arbetar på ett kontor kan du få tillträde genom företagets entrédörr och genom dörren till ditt kontor. Om du arbetar i produktionen kan du använda ditt kort där. Även utomstående kan få ett kort för tillträdeskontroll, vilket gör att de till exempel kan leverera varor direkt till lagret som leverantör.

Den flexibilitet som digital tillträdeskontroll med kort erbjuder är också en fördel: tillträdesbehörigheter kan förlängas eller dras in med kort varsel. Om någon är semestervikarie kan tillträdesbehörigheterna förlängas och beviljas lika snabbt som de kan dras tillbaka om ett kort t.ex. förloras.

 

Vilka andra alternativ finns det för att låsanordningar?

Med digital tillträdeskontroll har du andra möjligheter att bevilja behörigheter utöver tillträde till byggnader och rum. Om du till exempel arbetar på ett företag med ett lager där fordon som gaffeltruckar används, kan kortet förutom tillträdeskontroll även användas för att starta dessa fordon.

Om du redan har ett elektroniskt system är det möjligt att integrera det. Ni kan ha ett kortbaserat tids- och närvarosystem. Detta kan vid behov integreras i tillträdeskontrollsystemet.

Du drar också nytta av tidsbegränsningar i tillträdeskontrollen: du kan konfigurera kortet eller göra konfigurationer i tillhörande programvara för att säkerställa att någon bara har åtkomst vid vissa tidpunkter – till exempel om en städpersonal bara ska få tillgång till lokalerna vid specifika tidpunkter.

 

 

 

Aktiv teknik: ett bättre alternativ till tillträdeskontroll med kort?

Med passerkortet får du ett mycket säkert tillträdesmedium. Men att använda aktiv teknik är ännu bättre, till exempel med en transponder. En transponder låses upp med en knapptryckning, har ett robust hölje (skyddar mot vandalism och manipulation) och kan vara i standby-läge i upp till 10 år.

 

Intresserad?

Kontakta oss gärna så att vi tillsammans kan hitta rätt tillträdeskontroll för dina individuella säkerhetsbehov.