Adgangskontroll med kort

Ta ut kortet, hold det mot døren, og den åpnes raskt. Hvis du har bodd på hotell, har du helt sikkert opplevd denne rutinen. Du trenger selvsagt et kort for å komme inn på rommet ditt, men det kan også være nødvendig for å få tilgang til andre områder, som for eksempel velværespaet. Stadig velger flere hoteller å bruke denne typen adgangskontroll i sine lokaler. Med god grunn, for det er mange fordeler med å velge denne typen adgangskontroll.

 

Hvilke fordeler gir adgangskontroll med kort?

Bruk av adgangskontroll system har definitivt flere fordeler for hoteller. Men det er også praktisk for deg som gjest: I stedet for en nøkkel har du et praktisk kort som enkelt kan sperres dersom du skulle være så uheldig å miste det. Dette betyr fordeler for begge parter: Hotellet trenger bare å sperre kortet. Det er ikke nødvendig å skifte ut noen låser, og du trenger ikke å bekymre deg for de høye kostnadene forbundet med en slik utskifting. Du trenger høyst betale kostnaden for et nytt kort, og hotellets adgangskontroll er like sikker som før etter bare noen få klikk.

 

Hvor ellers kan kortet brukes?

Kortet er kjent som en form for adgangskontroll på hoteller, men det finnes mange andre måter å bruke adgangskontroll på. Du kan bruke et kort til leiligheten din, men elektronisk adgangskontroll egner seg best på steder der det er mange låser og mange som kommer og går. Det er her du bør vurdere å installere elektronisk adgangskontroll.

Man kan også bruke adgangskontroll system med kort i bedrifter, offentlige etater og andre organisasjoner. Det finnes en rekke muligheter. Systemet er heller ikke utviklet for en bestemt bransje, ettersom fordelene med elektronisk adgangskontroll kan utnyttes overalt.

 

Finnes det andre fordeler med denne typen adgangskontroll?

Du har allerede sett fordelene med et kort som adgangskontroll dør på hoteller: Hvis du mister et kort, deaktiveres det ganske enkelt i systemet, og det kan også opprettes et erstatningskort. Sikkerheten gjenopprettes svært enkelt, og du kan passere adgangskontroller igjen.

En annen stor fordel er at adgangsrettighetene til kortet kan skreddersys. Du kan spesifisere hvilke tilganger og autorisasjoner som skal gis til hver enkelt person som mottar et adgangskort. Hvis du for eksempel jobber på et kontor, kan du få tilgang gjennom bedriftens inngangsdør og gjennom kontordøren. Hvis du jobber i produksjonen, kan du bruke kortet ditt der. Selv utenforstående kan få et kort for adgangskontroll, slik at de for eksempel kan levere varer direkte til lageret som leverandør.

Fleksibiliteten som elektronisk adgangskontroll med kort gir, er også en fordel: Adgangstillatelser kan forlenges eller trekkes tilbake på kort varsel. Dersom noen jobber ekstra i ferier, kan adgangsrettighetene utvides og tildeles like raskt som de kan trekkes tilbake hvis kortet for eksempel blir borte.

 

Hvilke andre muligheter finnes det for å låse enheter?

Ved å bruke elektronisk adgangskontroll får du muligheter til å tildele andre autorisasjoner enn bare tilgang til bygninger og rom. Hvis du for eksempel jobber i en bedrift med et lager hvor det blir brukt kjøretøy som gaffeltrucker, kan kortet i tillegg til adgangskontroll også brukes til å starte disse kjøretøyene.

Hvis du allerede har et elektronisk system, er det mulig å integrere det. Du har kanskje et kortbasert tids- og oppmøtesystem. Dette kan eventuelt integreres i adgangskontrollsystemet.

Du kan også dra nytte av tidsbegrensninger i tilgangskontrollen: Du kan konfigurere kortet eller gjøre innstillinger i den tilhørende programvaren for å sikre at noen kun har tilgang til bestemte tider – for eksempel hvis en rengjøringsmedarbeider kun skal ha tilgang til lokalene på bestemte tidspunkter.

 

 

 

Aktiv teknologi: et bedre alternativ til adgangskontroll med kort?

Adgangskontrollkortet gir deg en svært sikker adgangsløsning. Det er imidlertid enda bedre å bruke aktiv teknologi, for eksempel med en transponder. En transponder låses opp ved å trykke på en knapp, har et robust deksel (beskytter mot hærverk og manipulering) og kan stå i standby i opptil 10 år.

 

Interessert?

Kontakta oTa gjerne kontakt med oss slik at vi sammen kan finne riktig adgangskontroll for dine individuelle sikkerhetsbehov.